potopisSlovenijaTurizem

S fotoaparatom in strumnim korakom po Sloveniji – dvorec Štatenberg z bližnjo okolico

Nadaljujemo s serijo potopisnih opisov krajev z naslovom S fotoaparatom in strumnim korakom po Sloveniji – ki jih bo vsako sredo za vas pripravil gospod Boris Jurak. (intervju z njim najdete na https://vfokusu.com/intervju-boris-jurak-nemirni-sportni-duh-ki-potuje-in-raziskuje/) Veselimo se odkrivanja »(manj) znanih in čudovitih slovenskih krajev«.

Dvorec Štatenberg je baročno poslopje v bližini kraja Makole na obrobju Haloz nad reko Dravinjo, ki nosi ime po prvotnem gradu Štatenberg.

Slika 1: vhod v dvorec Štatenberg

Ta je že sredi 13. stoletja stal v kraju Stari Grad. Najbolj poznan je po zgodbi o  ogrskem velikašu, baronu Francu Tahyju, glavnemu krivcu za veliki slovensko-hrvaški kmečki upor leta 1573. V poznem 17. stoletju so se lastniki štatenberške gospoščine, grofje Attemsi, odločili zapustiti istoimenski, danes razrušeni srednjeveški grad nad Makolami in se preseliti v dolino.

Slika 2: dvorec Štatenberg, zahodna stran

Izbrali so si zložno razgledno vzpetino v bližini in tam pozidali svoj novi dvorec, ki se je kmalu razrasel do svoje današnje imenitnosti.

Slika 3: Naselje Štatenberg

Razkošen baročni dvorec Štatenberg je najverjetneje že leta 1690 dal postaviti grof Ignacij Maria Attems za svojo poletno rezidenco, končali pa naj bi ga med leti 1720 in 1740. Attemsi so bili predvsem v času baroka ena najvplivnejših plemiških rodbin na Štajerskem. Posebej za Attemse naj bi dvorec načrtoval graški arhitekt Johann Joachim Carlon, ki je postavil tudi Attemsovo palačo v Gradcu. Dvorec je simetrično zasnovan. Znotraj je bil urejen manjši baročni vrt, ki so ga kasneje preuredili v angleškem krajinskem slogu, zasnova pa je delno ohranjena še danes.

Slika 4: Lovski dom na Štatenbergu

Najbolj je znan po freskah in štukaturah v veliki slavnostni dvorani in elegantnih salonih, ki se nahajajo levo in desno od nje. Alegorije na stropu velike slavnostne dvorane, obrobljene s štukaturami, ponazarjajo antično mitologijo:

Znanost in Umetnost pod okriljem Miru ter štiri elemente: zrak, zemljo, vodo in ogenj, ki so nasploh znani kot nek zaščitni znak Attemsov.

Slika 5: Leseni kip lovca na lovskem domu na Štatenbergu

Severna dostopna pot je obsajena s kostanjevim drevoredom. Širše območje parka je zasajeno z domačimi in tujerodnimi drevesi, med katerimi izstopa orjaška duglazija (iglavec uvožen iz Severne Amerike). Med njimi so speljane vijugaste poti, območje parka pa prehaja na zahodu v gozd, kjer so nekoč bili ribniki.

Slika 6: Štatenberg

Za Attemsi je na gradu zvrstilo mnogo plemiških družin in posameznikov. Leta 1910 je del dvorca s kapelo pogorel, a tako ga lastniki, razen kapele, hvaljeni.

V času 1. svetovne vojne pa vse do začetka druge je dvorec posedoval industrialec Neumann iz Zagreba.

Po drugi svetovni vojni dvorec nekaj časa ni deloval.

Slika 7: knjižnica v muzeju dvorca Štatenberg

ZANIMIVOSTI:

V naselju Stari Grad je kraljevala mogočna utrdba, ki so jo postavili grajski posestniki vitezi Štatenberški v prvi polovici 13. stoletja, kot deželnoknežji grad. Na hribu je še danes vidnih nekaj z laporjem pozidanim visokih grajskih sten. Razen imena, mogočna utrdba nima nobene povezave s sedanjim  dvorcem Štatenberg.

Slika 8: motiv iz muzeja dvorca Štatenberg

Na dvorcu Štatenberg deluje Turistično informacijska pisarna turističnega društva Štatenberg, restavracija , vinska klet Društva vinogradnikov Makole, etnološka zbirka, poročna dvorana.

Slika 9: Znamenito stopnišče – dvorec Štatenberg

Dvorec nudi prenočišče, saj ponuja 12 sob, skupaj s 35 posteljami. Dvorec je izjemno lep in veličasten ter primeren za vse, ki si želijo spoznati slovensko kulturno dediščino ali pa imeti tam katero izmed praznovanj.

V znamenju umetniškega snovanja dvorec zaživi predvsem jeseni, ko v barvitem septembru gosti slikarsko kolonijo.

Slika 10: motiv iz muzeja dvorca Štatenberg

Tako je dvorec eden izmed redkih pri nas, ki je tako delujoč, zaradi svoje čudovite zasnove in nadvse zanimivih fresk pa ga upravičeno uvrščamo med najlepše baročne dvorce na slovenskem.

SPREHAJALNA POT ŠTATENBERG Pot poteka od dvorca Štatenberg, mimo lovskega doma, Mišakove domačije, turistične kmetije Ačko do cerkve sv. Treh kraljev in nato nazaj po isti poti. Pot je nezahtevna, z majhnimi vzponi in spusti, primerna tudi za rekreativne kolesarje in dolga 7 km.

Slika 11: Del naselja Štatenberg

Osem  let bo minilo, odkar je zaradi ne vzdrževanja popustila brežina oziroma jez največjega izmed četverice ribnikov na Štatenbergu, dve leti pozneje je bil izpraznjen še drugi ribnik. Kdo je odprl zapornico, se ne ve. Od takrat sta ribnika, ki sta bila nekoč priljubljena točka ribičev in obiskovalcev Štatenberga, klavrno propadala.

Lani je rokave zavihalo ribiško društvo Pečke, ki proslavlja 10-letnico obstoja, in se lotilo oživitve manjšega od obeh ribnikov. Za to so se odločili, ker svojega ribnika oziroma ribnika, s katerim bi upravljali, nimajo. Zelo jih je prizadela zapuščenost in klavrna podoba štatenberških ribnikov. Ribniki so bili popolnoma zaraščen z muljem.

Avtor teksta in fotografij: Boris Jurak

Vabljeni da obiščete dvorec Štatenberg in spoznate še kaj novega in zanimivega ter skrivnostnega.

Potopis o kraju Oplotnica lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kraj-oplotnica/

Potopis o Bistriškem vintgarju lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-bistriski-vintgar/

Potopis o kraju Laporje lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kraj-laporje/

Potopis o ribnikih Pragersko lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-ribniki-pragersko/

Potopis o kraju Kočno nad Zgornjo Polskavo lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kocno-nad-zgornjo-polskavo/

Potopis o kraju Tinje lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-veliko-tinje-malo-tinje-in-zanimivosti-v-krajevni-skupnosti-tinje/

Potopis o Krajinskem parku Rački ribniki-Požeg lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-krajinski-park-racki-ribniki-pozeg/

Potopis o Šmartnem na Pohorju lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-smartno-na-pohorju/

Potopis o kraju Ritoznoj lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-ritoznoj-nad-slovensko-bistrico/

Potopis o Šmartinskem jezeru lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-smartinsko-jezero/

Potopis o kraju Makole lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-makole/

Potopis o Črnem jezeru lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-crno-jezero-na-pohorju/

Potopis o sprehodu med krošnjami (na Pohorju) lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-pot-med-krosnjami-na-rogli-pohorje/

Potopis o kraju Vitanje lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-vitanje/

Potopis o starem gradu na Slovenskimi Konjicami lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-stari-grad-na-konjiski-gorii-nad-slovenskimi-konjicami/

Potopis o Zlatem griču nad Slovenskimi Konjicami lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-zlati-gric-na-posestvu-skalce-nad-slovenskimi-konjicami/

Potopis o kraju Gorenje nad Zrečami lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-gorenje-pri-zrecah-in-vas-zlakova-med-oplotnico-in-zrecami/

Potopis o starem Celjskem gradu lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-stari-celjski-grad/

Potopis o Žički kartuziji lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-zicka-kartuzija/

Potopis o Šmarjah pri Jelšah lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-smarje-pri-jelsah/

Mogoče vam bo všeč

Več v:potopis