potopisSlovenijaTurizem

S fotoaparatom in strumnim korakom po Sloveniji – Vitanje

Nadaljujemo s serijo potopisnih opisov krajev z naslovom S fotoaparatom in strumnim korakom po Sloveniji – ki jih bo vsako sredo za vas pripravil gospod Boris Jurak. (intervju z njim najdete na https://vfokusu.com/intervju-boris-jurak-nemirni-sportni-duh-ki-potuje-in-raziskuje/) Veselimo se odkrivanja »(manj) znanih in čudovitih slovenskih krajev«.

Vitanje je središče Občine Vitanje. Ima površino 1,8 km2 in povprečno nadmorsko višino 449 metrov.

Slika 1.  Vitanje

Naselje Vitanje leži v kotlini. Celotno območje današnjega Vitanja obsega predvsem hribovito pokrajino na obronkih jugozahodnega Pohorja in podaljška Karavank. Ti pogorji loči brazda – del prelomnice, ki poteka od Labotske doline skozi Slovenjegraško kotlino in se usmerja proti Panonski kotlini. V tem predelu Pohorja se najvišje dviguje Rogla (1517 m), visoko pa je tudi zahodno od Rogle potekajoče sleme Kraguljišča (1454 m), Turna (1463 m) in Volovice nad Glažutsko planino (1455 m). Odrastkom Karavank oz. geološki enoti Vitanjskih Karavank pripadata Paški Kozjak in njegova planinska točka Basališče (1272 m) ter Stenica (1091 m). Za razliko od odrastkov Karavank so v vrhovih in planotah Pohorja visoko izvirajoči potoki, ki imajo velik pomen za oskrbo širšega območja s pitno vodo (npr. Celja). Poselitev je razpršena. Od celotne površine občine (slabih 6000 ha) je kar 78 % demografsko višinsko ogroženega območja.

Slika 2.  Vitanje

Bloki marmorja, ki so jih v nekaterih starejših hišah uporabili za prag in pa najdeni rimski nagrobniki kažejo na to, da se je že v antičnem času tu oblikovalo pomembno središče, naselbina Upellae, ki je bila takrat rimska mansio (postojanka) ob pomembni cestni povezavi Celeie (danes Celje) s Colaciem in Virunumom na Koroškem. Tako naj bi ime kraja Vitanje ne bilo nič drugega kot slovenski prevod besede mansio.

Slika 3.  Cerkev Matere Božje na Hriberci, Vitanje

Ime »Weitenstein«, ki se za Vitanje uporablja na starejših kartah, pomeni Vidov kamen. V bližini cerkvice sv. Vida na Hudinji je bilo že v rimski dobi in verjetno že prej bogato nahajališče marmorja, o čemer pričajo tudi arheološke izkopanine. Posebej zanimivi sta naselji Zgornji in Spodnji Brezen, ki namigujeta na vulkansko poreklo masiva Paškega Kozjaka.

Slika 4.  Vitanje

Slovani so se na tem območju naselili v 6. stoletju. Po izgubi karantanske samostojnosti je tudi območje Vitanja prešlo pod frankovsko oblast velikega rimsko-nemškega cesarstva. Ob koncu 10. stoletja je ozemlje prešlo v last savinjskega mejnega grofa Viljema Breže-Selškega in ob koncu 11. stoletja pod krško škofijo.

Slika 5.  Vitanje

Kraj Vitanje je takrat postal upravno središče obširnega območja, saj so krški tu imeli svoje ministeriale, iz katerih se je kasneje razvil rod Vitanjske gospoščine, ki je postavila dva gradova. Stari ali Gornji grad je stal na strmi vzpetini na južni strani naselbine in se prvič omenja leta 1140. Propadel je po letu 1680 in razvaline so vidne še danes. Južno od gradu se v Hudinjo izliva s 5 metrskim slapom potok Žimpret (Dantejev pekel). Novi ali Spodnji grad je nastal jugovzhodno od naselbine ob vhodu v sotesko Hudinje. Prvič se omenja leta 1322 in je imel podobno usodo kot Stari grad, le da je propadel po letu 1790, po požaru. Grb Vitanjske gospoščine je prevzel trg in danes tudi občina. O pomenu treh školjk v grbu najglasneje govori teorija ali zgolj legenda, da je v kotlini, v kateri se danes nahaja Vitanje, nekoč obstajalo jezero.

Slika 6.  Vitanje

Prvotno Vitanje je obsegalo le tisti del današnje naselbine, ki leži ob stari župnijski cerkvi sv. Petra in Pavla. Kaj kmalu pa se je razvilo novo središče naselja, trg, ki je nastal okoli škofijskega dvorca, takratnega upravnega središča. Naselju so bile leta 1306 podeljene trške pravice. Zaradi gospodarskih vplivov je bil trg izrazito ponemčen, medtem ko je ostala Vitanjska vas z okolico močno slovensko narodno zavedna. Z razvojem je trg postal relativno lokalno pomembno trgovsko in obrtniško središče, okolica pa je ohranila kmečki značaj. Tam so se že v 17. stoletju razvili zametki fužin in glažut..

Slika 7.  Cerkev Matere Božje na Hriberci ,Vitanje

Po gradnji železnice in novih cestnih povezav, ki so Vitanje zaobšle, je naselje z okolico vred izgubilo svojo veljavo, odmaknjenost od glavnih prometnih povezav pa je vodila do gospodarskega nazadovanja.

Dostop do Vitanja:

Z avtoceste Ljubljana – Maribor se usmerimo na izvoz Celje – center in z vožnjo nadaljujemo proti Vojniku. V Vojniku nadaljujemo levo proti Dobrni, mi pa omenjeni cesti sledimo do kraja Nova Cerkev, kjer nas oznake za Vitanje usmerijo desno. Naprej se peljemo po ožji in ovinkasti cesti, po kateri prispemo v kraj Vitanje. Tu nadaljujemo levo in se po vzpenjajoči cesti vzpnemo do cerkvice sv. Antona ob kateri parkiramo na primernem mestu.
Z avtoceste Maribor – Ljubljana se usmerimo na izvoz Slovenske Konjice, nato pa cesti sledimo proti omenjenemu kraju. Iz Slovenskih Konjic vožnjo nadaljujemo po regionalni cesti proti Celju, mi pa ji sledimo do kraja Stranice, kjer v krožišču zavijemo desno proti Vitanju. Cesti sledimo do omenjenega kraja, kjer v glavnem križišču zavijemo levo proti Novi Cerkvi, nato pa po nekaj 10 metrih desno v klanec (smer Paški Kozjak). Naprej ožji in vzpenjajoči cesti, nato sledimo do cerkve sv. Antona ob kateri parkiramo na primernem mestu.

Tretja možnost je iz ceste, ki povezuje Velenje s Koroško, kjer pred krajem Mislinja odcep v smeri Dolič, spodnji in Zgornji Dolič in nadaljujemo do Vitanja.

Slika 8.  Ruševine starega gradu, Vitanje

ZANIMIVOST:

Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij – KSEVT v Vitanju Vitanje

Še pred slabimi 20 leti se je zdela ideja o Kulturnem središču evropskih vesoljskih tehnologij (Ksevt) v Vitanju, instituciji, usmerjeni v kulturalizacijo vesolja, povezovanje znanosti in umetnosti, bolj ali manj utopična. Danes se ta ambiciozna vizija z odprtjem razstave Herman Potočnik Noordung – 100 monumentalnih vplivov uresničuje.
Otvoritvena razstava je posvečena človeku, v imenu katerega je ideja o Ksevtu pravzaprav zrasla.

Slika 9.  Ksevt – Vitanje

Rod Potočnika, pionirja vesoljskih poletov, namreč izvira iz Vitanja. Tam že stoji njegova spominska soba, razstava 100 monumentalnih vplivov pa pomeni njegov globalni domet.

Potočnikova razstava predstavlja predvsem humanizacijo tehnološkega razvoja. Je seštevek vplivov na Potočnikovo biografijo in vplivov njegovega dela na desetletja razvoja vesoljskih tehnologij, ki so omogočile polet prvega satelita v vesolje, prvega človeka v vesolje, polet na Luno in namestitev vesoljskih postaj v zemeljski orbiti.
Vesoljski muzej, kot že imenujejo KSEVT, je namenjen lokalnim prebivalcem, njihovim društvom, knjižnici ipd.

Usmeritev središča v oblikovanje kulturnega vesoljskega programa pa sega precej onkraj slovenskih meja. Idejni vodje – poleg Turšiča še Dragan Živadinov in Dunja Zupančič – želijo militaristično in komercialno rabo univerzuma dopolniti s kulturalizacijo vesolja.

Avtor teksta in fotografij: Boris Jurak

Vabljeni da obiščete kraj Vitanje in spoznate še kaj novega in zanimivega ter skrivnostnega.

Potopis o kraju Oplotnica lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kraj-oplotnica/

Potopis o Bistriškem vintgarju lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-bistriski-vintgar/

Potopis o kraju Laporje lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kraj-laporje/

Potopis o ribnikih Pragersko lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-ribniki-pragersko/

Potopis o kraju Kočno nad Zgornjo Polskavo lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kocno-nad-zgornjo-polskavo/

Potopis o kraju Tinje lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-veliko-tinje-malo-tinje-in-zanimivosti-v-krajevni-skupnosti-tinje/

Potopis o Krajinskem parku Rački ribniki-Požeg lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-krajinski-park-racki-ribniki-pozeg/

Potopis o Šmartnem na Pohorju lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-smartno-na-pohorju/

Potopis o kraju Ritoznoj lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-ritoznoj-nad-slovensko-bistrico/

Potopis o Šmartinskem jezeru lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-smartinsko-jezero/

Potopis o kraju Makole lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-makole/

Potopis o Črnem jezeru lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-crno-jezero-na-pohorju/

Potopis o sprehodu med krošnjami (na Pohorju) lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-pot-med-krosnjami-na-rogli-pohorje/

Mogoče vam bo všeč

Več v:potopis