potopisSlovenijaTurizemzgodovina

S fotoaparatom in strumnim korakom po Sloveniji – Stari grad na Konjiški gori, nad Slovenskimi Konjicami

Nadaljujemo s serijo potopisnih opisov krajev z naslovom S fotoaparatom in strumnim korakom po Sloveniji – ki jih bo vsako sredo za vas pripravil gospod Boris Jurak. (intervju z njim najdete na https://vfokusu.com/intervju-boris-jurak-nemirni-sportni-duh-ki-potuje-in-raziskuje/) Veselimo se odkrivanja »(manj) znanih in čudovitih slovenskih krajev«.

Grad Konjice je kulturni spomenik državnega pomena. Nahaja se na kopastem hribu nad Slovenskimi Konjicami, nad naseljem Zgornja Pristava in severnim vznožjem Konjiške gore. Grad je bil nekdaj ena najbolj imenitnih in največjih zgradb na območju Štajerske. Njegovi ostanki še vedno spadajo med najbolj pomembne grajske razvaline.

Slika 1: Stari konjiški gradGrad Konjice ima romansko jedro, ki je danes še komaj opazno. V zahodnem območju ruševin v spodnjih zidovih so razvidni romanski zidovi in romanski je še stolpič, ki stoji v sredini ruševin. Zidovje je večinoma iz gotskega obdobja. V to obdobje se še posebej uvrščata obrambni zidni plašč in mogočni peterokraki stolp, ki so ga v 14. stoletju prislonili k stanovanjski zgradbi. V kasnejšem obdobju so to zasnovo prizidavali s stanovanjskimi zgradbami, obod pa so utrdili s pasom renesančnih utrdb. Ena od njih je bastilja, ki ima kar okoli štiri metre debele zidove.

Slika 2: Stari konjiški gradGrad Konjice predstavlja značilno stavbo, ki se je iz manjše romanske zasnove postopoma razvila v obsežno grajsko zgradbo. Grad se v listini o ustanovitvi Žičke kartuzije prvič omenja v letu 1165, je bil pa zagotovo sezidan veliko prej. Konjiški gospodje so poznani kot prvi lastniki gradu, prvi se omenja Liupold I. v letu 1164. Ostanki nekdaj mogočnega gradu Konjice se v zadnjem času obnavljajo tako, da ga bodo zaščitili pred nadaljnjim propadanjem.

a zgornji vzhodni strani pokopališča nas smerokazi usmerijo do razvalin starega gradu Tattenbachov.

Slika 3: Stari konjiški grad

Konjiški vitezi so prvič omenjeni leta 1148 (po drugih virih je to leto 1164), leta 1237 pa se neposredno omenja tudi grad kot castrum Gonuvviz (leta 1312 kot havs Gonewitz in leta 1362 kot vest ze Gonwiz). V letih 1329 – 1385 so grad posedovali Viltuški gospodje, vmes je leta 1365 začasno prešel v roke Celjanov, leta 1385 pa po dedni pogodbi v posest Devinskih gospodov. Leta 1406 sledijo Walseeji, ki pa so tako kot ostale svoje gradove, tudi Konjiškega izgubili v bitki, ki je bila posledica spora z Leopoldom IV. in vojvodo Ernestom Železnim. Leta 1417 so sklenili mir in dobili svoj grad povrnjen. Z izumrtjem rodu Walseejevih preide leta 1466 grad v cesarjeve roke. Oskrbniki in zastavniki: leta 1511 Adam Svetkovič, leta 1572 Ivan Khiessl, leta 1592 Žiga Tattenbach, vmes za kratek čas nadvojvoda Ferdinand, leta 1597 dediči Tattenbach ki so imeli v posesti Konjice do leta 1671, ko so zaradi zarote obglavili Ivana Erazma. Josip Jurčič je tem dogodkom posvetil dve svoji povesti, “Erazem Tattenbach” in “Bojim se te”. Grad so leta 1692 prodali Žički kartuziji, ki jo je leta 1783 po Jožefovih reformah nasledil verski sklad. Grad je bil verjetno opuščen že v lastništvu kartuzijanov.

Slika 4: Stari konjiški grad

Konjiški grad sodi v svoji današnji obliki k tipu t. i. potegnjenih gradov zrele gotske dobe. Razprostira se vzdolž zleknjenega, precej strmega hriba in že na prvi pogled kaže znamenja številnih prezidav in dozidav, ki so v različnih obdobjih postopno izoblikovale njegovo fiziognomijo. Grajsko jedro je dvodelno, prvotni palas pa naj bi stal na vzhodni strani.

Iz še svežih fotografij gradu je vidno, kako neusmiljen je čas, ki počasi ruši stene.

Slika 5: Stari konjiški grad

Do sedaj je bil obnovljen gotski stolp, ki je s svojo belo fasado viden že od daleč, in poslopje na zahodu grajske zasnove. Vidna pa so vzdrževalna dela tudi drugod, npr. na vzhodni rondeli.

Do vznožja gradu se lahko iz zahodne smeri pripeljemo z avtom po cesti mimo pokopališča, vodi pa na grad tudi markirana pešpot mimo starega kamnoloma iz vzhodne smeri.

Slika 6: Stari konjiški grad

Mimo pokopališča se lahko z avtom pripeljemo neposredno pod grad, od koder imamo do gradu le slabih 5 min hoje.

Z gradu se odpira lep pogled na Slovenske Konjice z okolico.

Pod gradom je ob vikendih ter popoldnevih odprta tudi okrepčevalnica.

Slika 7: Stari konjiški grad 

Stari grad na Konjiški gori je eden najstarejših gradov na Slovenskem. V listini o ustanovitvi Žičke kartuzije se prvič omenja leta 1165, prav gotovo pa je bil zgrajen že mnogo prej.

Slika 8: Stari konjiški grad

Konjiški Stari grad velja za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Gre za eno najbolj imenitnih in največjih zgradb tistega časa v tem delu Štajerske, ki obsega:

romansko jedro.

Slika 9: Pogled z gradu na Slovenske Konjice

Grad ima gotsko zidovje, obrambni zidni plašč in peterokraki stolp ter kasnejše prizidave stanovanjskih zgradb z renesančnimi utrdbami, med katere spada tudi bastilja s 4 metre debelimi zidovi.

Slika 10: Pogled z gradu na Slovenske Konjice

V preteklih letih se je na starem gradu nad Slovenskimi Konjicami zvrstilo kar nekaj kulturnih prireditev, proslav, kino predstav ter gledališka igra. Danes je v stolpu razstavni prostor (odprt v soboto, nedeljo in prazniki), prostor južno pod gradom pa je priljubljeno zbirališče vseh generacij.

Avtor teksta in fotografij: Boris Jurak

Vabljeni da obiščete Stari grad na Konjiški gori in spoznate še kaj novega in zanimivega ter skrivnostnega.

Potopis o kraju Oplotnica lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kraj-oplotnica/

Potopis o Bistriškem vintgarju lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-bistriski-vintgar/

Potopis o kraju Laporje lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kraj-laporje/

Potopis o ribnikih Pragersko lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-ribniki-pragersko/

Potopis o kraju Kočno nad Zgornjo Polskavo lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kocno-nad-zgornjo-polskavo/

Potopis o kraju Tinje lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-veliko-tinje-malo-tinje-in-zanimivosti-v-krajevni-skupnosti-tinje/

Potopis o Krajinskem parku Rački ribniki-Požeg lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-krajinski-park-racki-ribniki-pozeg/

Potopis o Šmartnem na Pohorju lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-smartno-na-pohorju/

Potopis o kraju Ritoznoj lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-ritoznoj-nad-slovensko-bistrico/

Potopis o Šmartinskem jezeru lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-smartinsko-jezero/

Potopis o kraju Makole lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-makole/

Potopis o Črnem jezeru lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-crno-jezero-na-pohorju/

Potopis o sprehodu med krošnjami (na Pohorju) lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-pot-med-krosnjami-na-rogli-pohorje/

Potopis o kraju Vitanje lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-vitanje/

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:potopis