potopisSlovenijaTurizemzgodovina

S fotoaparatom in strumnim korakom po Sloveniji – Šmarje pri Jelšah

Nadaljujemo s serijo potopisnih opisov krajev z naslovom S fotoaparatom in strumnim korakom po Sloveniji – ki jih bo vsako sredo za vas pripravil gospod Boris Jurak. (intervju z njim najdete na https://vfokusu.com/intervju-boris-jurak-nemirni-sportni-duh-ki-potuje-in-raziskuje/) Veselimo se odkrivanja »(manj) znanih in čudovitih slovenskih krajev«.

Šmarje pri Jelšah je naselje in upravno središče istoimenske občine v Sloveniji.

Srednjeveška zgodovina kraja je tesno povezana z dvorcem Jelše »Jelšingrad«, ki stoji slab kilometer severovzhodno od Šmarja.

Viri dvorec prvič omenjajo leta 1436, trške pravice pa je Šmarje dobilo 1875.

Šmarje pri Jelšah leži na sotočju štirih potokov v zahodnem delu Zgornje – sotelskega gričevja, ob železniški progi CeljeRogaška Slatina (GrobelnoRogatec).

Slika 1: Šmarje pri Jelšah, pokopališče in OŠ

Občina Šmarje pri Jelšah je ena od občin v Republiki Sloveniji.

Naselja v občini:

Babna BrdaBabna GoraBabna RekaBeli Potok pri LemberguBeloBezgovicaBobovo pri ŠmarjuBodrežBodrišna vasBrecljevoBrezje pri LekmarjuBukovje v Babni GoriCerovec pri ŠmarjuDol pri PristaviDol pri ŠmarjuDragomiloDvorGajGloboko pri ŠmarjuGornja vasGrličeGrobelceGrobelno – delHajnskoJazbinaJerovska vasJešovec pri ŠmarjuKamenikKonuškoKoretnoKorpuleKristan VrhKrtinceLašeLekmarjeLemberg pri ŠmarjuLipovecMala PristavaMestinjeMočleNova vas pri ŠmarjuOrehovecPečicaPijovciPlatinovecPolžanska GorcaPolžanska vasPredelPredencaPreloge pri ŠmarjuPustikeRakovecSenovicaSladka GoraSotensko pri ŠmarjuSpodnja PonkvicaSpodnje MestinjeSpodnje selceSpodnje TinskoStranjeStrtenicaSveti ŠtefanŠentvid pri GrobelnemŠerovoŠkofijaŠmarje pri JelšahTopolovecVinski Vrh pri ŠmarjuVodenovoVrhVršna vasZadržeZastranjeZavrše pri GrobelnemZgornje TinskoZibikaZibiška vas

Slika 2: Šmarje pri Jelšah, del centra

Iz Celjske kotline in z vzhodnih odrastkov Posavskega hribovja prehaja površje v nižji gričevnat svet, kjer so višje vzpetine iz apnencadolomita ali magmatskih kamnin le še osamelci sredi valovitih terciarnih goric z vmesnimi dolinami in osrednjim podoljem. Vse več je površin, ki so v prisojnih pobočjih posejane z lepimi vinogradi, mnogimi znamenji in kapelicami. Na teh površinah Zgornje – sotelskega ali tudi Šmarsko-Rogaškega gričevja leži občina Šmarje pri Jelšah.

Slika 3: Šmarje pri Jelšah

Občina je na zahodu, kjer meji na občino Šentjur pri Celju obdana z Voglajnskim gričevjem. Na severu je obdana z mogočnim hrbtom severnega niza posavskega hribovja, ki sega preko PlešivcaKonjiške gore in Boča ter njegovega podaljška Donačke gore (882m). Na severu meji na občini Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica. Občina se na vzhodu nadaljuje v Rogaško podolje, kjer meji z občino Rogaška Slatina. Na jugu se dviguje Rudnica (686m). Tukaj meji na občino Podčetrtek. Med Šmarskim podoljem in dolino Zibiškega potoka je na jugu Rokovo gričevje.

Slika 4: Šmarje pri Jelšah s cerkvijo Marijinega nebovzetja

Večji del razrezane gričevnate pokrajine sestavljajo terciarne usedline oligocenske in miocenske starosti. Široko izoblikovano podolje ob Šmarskem potokuMestinjščici in Zibiškem potoku je zapolnjeno s kvartnimi naplavinami. Površje sestavljajo raznovrstni laporji in apnenci s primesmi peska in glineMagmatskega izvora sta le starejši triasni kamnini keratofir in keratofirski tuf, ki se nahajata le v manjših zaplatah v Kameniku. Gričevje prepredajo številni prelomi v alpski smeri od zahoda proti vzhodu. Zaradi živahnega neotektonskega dogajanja je Zgornje – sotelsko gričevje med potresno bolj ogroženimi slovenskimi pokrajinami. Zadnji večji potres je bil leta 1974.

Slika 5: Šmarje pri Jelšah, začetek kalvarije

Z zahoda se čutijo vplivi nekoliko omiljenega zmernega celinskega podnebja, ki je značilno za osrednjo Savinjsko ravan, z vzhoda pa se čuti vpliv subpanonskega celinskega podnebja. Podolje je sicer odprto proti Panonski kotlini, toda ne na široko, marveč po razmeroma ozkih prehodih. Konjiško – Bočko hribovje ščiti pokrajino pred vdorom hladnih zračnih gmot s severa.

Slika 6: Šmarje pri Jelšah, kalvarija, križev pot

Večje gozdne zaplate so izpodrinila obdelovalna zemljišča. Med gozdovi prevladuje listnati gozd, v najvišjem delu pokrajine in v osojnih legah pa se pojavljajo tudi posamezni iglavci. Najbolj razširjen je nižinski gozd bukve, hrasta in kostanja, na območju Sladke Gore pa se pojavlja še gozd belega gabraGrmovni in zeliščni sloj v teh gozdovih sta dobro razvita.

Na območju občine Šmarje pri jelšah so zelo ugodni pogoji za vinogradništvo. Veliko kvalitetnih vinogradov se razprostira v okolici Sladke Gore, Brecljevega in Vršne vasi. Vinogradniška so tudi prisojna slemena med Babno Goro in Roginsko Gorco, Grobelcami in Šerovim, na širšem območju Kristan Vrha ter severno od Šmarja na območju med Vrhom in Vodenovim. Po območju občine Šmarje pri Jelšah potekata tudi severni in osrednji del Šmarsko – Virštanjske vinske turistične ceste.

Slika7: Šmarje pri Jelšah, cerkev sv. Roka

ZANIMIVOSTI:

Pasijonske poti, kakršna je tudi šmarska Kalvarija, so začele nastajati med protireformacijo in katoliško obnovo, v 18. stoletju pa so bile izredno popularna pobožnost vseh slojev prebivalstva, saj so privabljale tudi do petkrat več ljudi kot romarski kraji z daljšo tradicijo. Kalvarije so bile sestavljene iz poljubnega števila postaj, podobno raznovrstna je bila njihova vsebina: prizori Jezusovega trpljenja so se pogosto prepletali s prizori iz njegovega otroštva ali iz Marijinega življenja. Šmarska Kalvarija je nastala med letoma 1743 in 1753.

Slika 8: Šmarje pri Jelšah, križev pot

Njen avtor, tedanji šmarski župnik dr. Matej Vrečer je najprej postavil šest velikih kapel, ki kažejo pet skrivnosti žalostnega dela rožnega venca in Žalostno Mater božjo, nato pa še osem manjših kapel. Velike kapele, ki se jim pridružuje tudi kapela sv. Roka, imajo bogato kamnoseško obdelane portale, baročno razgibana čela, strešne stolpiče in oltarje s pravico maševanja, manjše kapele pa so skromneje oblikovane.

Slika 9: Šmarje pri Jelšah, obrobje mesta

Kapele so opremljene s kiparskimi skupinami, ki skupaj z naslikanimi prizori in s štukiranim ozadjem zelo dramatično in naturalistično predstavljajo posamezen prizor. Tako so se verniki lažje vživeli v podoživljanje Jezusovega trpljenja. Od Šmarja proti cerkvi sv. Roka si tako sledijo naslednje kapele: Sv. Rok, Škapulirska Mati božja, Jezus v ječi, Žalostna Mati božja, Jezusovo slovo od Marije, Jezus v vrtu Getsemani, Žalovanje sv. Petra, Jezusa bičajo, Bičani Jezus, Jezusa kronajo, Žalujoči Jezus, Jezus nese težki križ, Kalvarija in Svete stopnice z Božjim grobom.

Slika 10: Šmarje pri Jelšah, cerkev sv. Barbare

Avtor teksta in fotografij: Boris Jurak

Vabljeni da obiščete Šmarje pri Jelšah in spoznate še kaj novega in zanimivega ter skrivnostnega.

Potopis o kraju Oplotnica lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kraj-oplotnica/

Potopis o Bistriškem vintgarju lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-bistriski-vintgar/

Potopis o kraju Laporje lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kraj-laporje/

Potopis o ribnikih Pragersko lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-ribniki-pragersko/

Potopis o kraju Kočno nad Zgornjo Polskavo lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kocno-nad-zgornjo-polskavo/

Potopis o kraju Tinje lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-veliko-tinje-malo-tinje-in-zanimivosti-v-krajevni-skupnosti-tinje/

Potopis o Krajinskem parku Rački ribniki-Požeg lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-krajinski-park-racki-ribniki-pozeg/

Potopis o Šmartnem na Pohorju lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-smartno-na-pohorju/

Potopis o kraju Ritoznoj lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-ritoznoj-nad-slovensko-bistrico/

Potopis o Šmartinskem jezeru lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-smartinsko-jezero/

Potopis o kraju Makole lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-makole/

Potopis o Črnem jezeru lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-crno-jezero-na-pohorju/

Potopis o sprehodu med krošnjami (na Pohorju) lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-pot-med-krosnjami-na-rogli-pohorje/

Potopis o kraju Vitanje lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-vitanje/

Potopis o starem gradu na Slovenskimi Konjicami lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-stari-grad-na-konjiski-gorii-nad-slovenskimi-konjicami/

Potopis o Zlatem griču nad Slovenskimi Konjicami lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-zlati-gric-na-posestvu-skalce-nad-slovenskimi-konjicami/

Potopis o kraju Gorenje nad Zrečami lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-gorenje-pri-zrecah-in-vas-zlakova-med-oplotnico-in-zrecami/

Potopis o starem Celjskem gradu lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-stari-celjski-grad/

Potopis o Žički kartuziji lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-zicka-kartuzija/

Mogoče vam bo všeč

Več v:potopis