potopisSlovenijaTurizem

S fotoaparatom in strumnim korakom po Sloveniji – ČRNO JEZERO NA POHORJU

Nadaljujemo s serijo potopisnih opisov krajev z naslovom S fotoaparatom in strumnim korakom po Sloveniji – ki jih bo vsako sredo za vas pripravil gospod Boris Jurak. (intervju z njim najdete na https://vfokusu.com/intervju-boris-jurak-nemirni-sportni-duh-ki-potuje-in-raziskuje/) Veselimo se odkrivanja »(manj) znanih in čudovitih slovenskih krajev«.

Črno jezero leži na gozdnatem slemenu med Tremi Kralji in Osankarico na nadmorski višini 1200 m.

Črno jezero je umetnega nastanka.

Slika 1: Osankarica – Črno jezero

Gre za zajezitev vode z namenom akumulacije, ki je zagotavljala spravljanje hlodovine v dolino po drčah. Na dnu tega jezera so se leta in leta nabirali organski odpadki odmrlih rastlin in živali in sčasoma ustvarili debelo plast  mulja, ki je temne, tako rekoč črne barve. Jezero je zato na pogled, kot bi bilo polno črnila, čeprav je voda kristalno čista.

Območje Črnega jezera je zaradi edinstvenega ekosistema visokih šotnih barij zavarovano in pri ogledu velja poseben naravovarstveni režim, prepovedano je kampiranje in kurjenje odprtega ognja. Glede nastanka jezera je spleteno veliko čudovitih ljudskih pripovedk, ki pomenijo dragoceno etnološko in kulturno dediščino, specifično za ta del Pohorja. Razen z ene strani jezero vztrajno zaraščajo alge in močvirsko rastlinje, zato ga vsake toliko časa izpraznijo in očistijo.

Slika 2: Črno jezero na Pohorju

Šotna barja z jezerci, v Sloveniji sodijo med najmikavnejše naravne znamenitosti. Med nje zagotovo sodi tudi Črno jezero na Pohorju.

Pohodniki so jezero odkrili že leta 1836, nastalo pa je z umetnim povečanjem kotanje ob koncu ledene dobe pred 8.000 leti, ko se je ta zamočvirila. Pred 150 leti so ga povečali kot zbiralnik vode za lesno plavnico, ki je zagotavljala splavljanje hlodovine v dolino po t. i. vodnih drčah ali po rižah (po pohorsko).

Slika 3: Črno jezero na Pohorju

Glede nastanka jezera je spleteno tudi veliko čudovitih ljudskih pripovedk, ki pomenijo dragoceno etnološko in kulturno dediščino, specifično za ta del Pohorja.

V jezeru je po trditvah domačinov precej rib. Zaradi edinstvenega ekosistema visokih šotnih barij je njegovo območje zavarovano in pri ogledu velja poseben naravovarstveni režim, kjer je prepovedano kampiranje in kurjenje odprtega ognja. Razen z ene strani jezero vztrajno zaraščajo alge in močvirsko rastlinje, zato ga vsake toliko časa izpraznijo in očistijo.

Slika 4: Potok Črnjava, ki polni Črno jezero

Danes ima površino 56 hektarjev in je redek ekosistem, kjer najdemo nekatere redke in ogrožene rastlinske ter živalske vrste (šotni mah, okroglolistna rosika, redke vrste kačjih pastirjev ).

Slika 5: Črno jezero na Pohorju

Jezerska vegetacija je revnejša kot je na podobnih tipih rastišča v Sloveniji. Tvorijo jo sestoji vodne preslice in že prej omenjeni šotni mahovi, kjer je tudi edino znano rastišče v Sloveniji. Porašča širok in položen obrežni predel s plitvo površinsko vodo. S svojimi rastišči redkih rastlin, tišino, zdravo klimo in intenzivnim doživetjem neokrnjene narave ter s svojim gozdnatim okoljem ponuja nepopisno doživetje za vsakega pohodnika.

Slika 6: Črno jezero na Pohorju

Z Mariborskega Pohorja je najlažje dostopno po varianti Slovenske planinske transverzale. Do doma na Osankarici lahko tudi z avtomobilom pridemo iz različnih smeri (iz Slovenskih Konjic čez Oplotnico in Lukanjo; iz Slovenske Bistrice čez Veliko Tinje in Svete Tri kralje, z Areha in iz Ruš čez Staro Glažuto).

Parkiramo na parkirišču ob domu na Osankarici, kjer je tudi začetek označene poti. Sprva hodimo po smrekovem gozdu, kasneje pa tudi med ruševjem. Pot je zaradi barjanskih tal ves čas dvignjena od tal, tako da hodimo po lesenih tramovih, ki so jih leta 2012 z evropskimi sredstvi povsem obnovili. Ob jezeru je urejeno počivališče s klopmi in mizami, kjer lahko uživamo ob pogledu na jezero.

Slika 7: Črno jezero na Pohorju

Od Osankarice na Črno jezero je pot zelo slikovita in dolga približno  20 – 30 minut ter je primerna tudi za otroke.

Ob jezero so postavljene klopi in mize namenjene počitku in morebitni malici!

Slika 8: Črno jezero na Pohorju

Zanimiva je pot okoli jezera, čeprav je močvirna, je s previdno hojo tudi prehodna. Precej časa hodimo ob potoku Črnjava, ki polni Črno jezero.

Slika 9: Črno jezero na Pohorju

S Črnega jezera se je mogoče napotiti na Tri kralje – cca 45 minut hoje, mimo križa, na katerem je zapisana usoda Urške, ki je leta 1860 na tem mestu zmrznila, ali na Šumik, cca uro in pol hoje.

Slika 10: Črno jezero na Pohorju – Osankarica

ZANIMIVOST:

Mesojeda lepotica visokih barij – OKROGLOLISTNA ROSIKA:

Čeprav raste na vsaj 39 lokacijah po Sloveniji, a vedno na vlažnih močvirnih tleh, raste tudi na  domačem Pohorju mesojeda lepotica visokih barij. Okroglolistna rosika je drobcena rožica, ki ima del lista preoblikovan v past, v katero lovi žuželke.

Avtor teksta in fotografij: Boris Jurak

Vabljeni da obiščete Črno jezero (na Pohorju) in spoznate še kaj novega in zanimivega ter skrivnostnega.

Potopis o kraju Oplotnica lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kraj-oplotnica/

Potopis o Bistriškem vintgarju lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-bistriski-vintgar/

Potopis o kraju Laporje lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kraj-laporje/

Potopis o ribnikih Pragersko lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-ribniki-pragersko/

Potopis o kraju Kočno nad Zgornjo Polskavo lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kocno-nad-zgornjo-polskavo/

Potopis o kraju Tinje lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-veliko-tinje-malo-tinje-in-zanimivosti-v-krajevni-skupnosti-tinje/

Potopis o Krajinskem parku Rački ribniki-Požeg lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-krajinski-park-racki-ribniki-pozeg/

Potopis o Šmartnem na Pohorju lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-smartno-na-pohorju/

Potopis o kraju Ritoznoj lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-ritoznoj-nad-slovensko-bistrico/

Potopis o Šmartinskem jezeru lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-smartinsko-jezero/

Potopis o kraju Makole lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-makole/

Mogoče vam bo všeč

Več v:potopis