potopisSlovenijaTurizem

S fotoaparatom in strumnim korakom po Sloveniji – Kebelj na Pohorju nad Oplotnico

Nadaljujemo s serijo potopisnih opisov krajev z naslovom S fotoaparatom in strumnim korakom po Sloveniji – ki jih bo vsako sredo za vas pripravil gospod Boris Jurak. (intervju z njim najdete na https://vfokusu.com/intervju-boris-jurak-nemirni-sportni-duh-ki-potuje-in-raziskuje/) Veselimo se odkrivanja »(manj) znanih in čudovitih slovenskih krajev«.

Kebelj je gručasto vaško naselje v Občini Slovenska Bistrica, na zložnem pobočju jugovzhodnega dela Pohorja, severno od Oplotnice, na nadmorski višini med 677 in 710 metri nadmorske višine.

Slika 1: Kebelj s spodnjim gradom

Naselje sestavljata dva ločena dela, v središču zgornjega dela stoji razgledna župnijska cerkev. Nad vasjo izvira Čadramski potok, ki je nekoč poganjal številne mline in žage. Krajevna skupnost Kebelj poleg Keblja obsega še zaselke ModričKot na PohorjuPodgrad na PohorjuNadgradCezlak in Lukanja

Prva pisna omemba kraja sega v leto 1251, ko se kot priča v neki listini omenja Timo Kebeljski (Tymo de Gybel), član plemiške rodbine, ki je bila povezana z obema lokalnima srednjeveškima gradovoma.

Slika 2: Kebelj – cerkev sv. Marjete

KS Kebelj se nahaja v Občini Slovenska Bistrica in je po površini druga največja KS. Meri cca 40 m2 in ima cca 700 prebivalcev. Zaradi izredne lege ima območje KS Kebelj in sam kraj Kebelj, izredne možnosti razvoja turizma. Izvirnost pokrajine in avtohtonost načina življenja sta predznaka za zdravo duha polno življenje.

Slika 3: Trgovina na Keblju

Župnijska cerkev sv. Marjete stoji v središču vasi, njeni začetki pa segajo v 13. stoletje, vendar je bila v 14. in 17. stoletju temeljito prezidana, tako da je od prvotne zgradbe ostal le masivni gotski zvonik.

Slika 4: Osnovna šola na Kebelju

Zgornji (Zajčev) kebeljski grad

Od najvišje ležečega gradu na Pohorju, katerega lastnik je bil Timo Kebeljski, se je deloma ohranil le izpostavljeni okrogli stolp, premera 9 m in z 2,5 m debelimi zidovi, predstavnik romanske arhitekture, z nasipom in obrambnim jarkom. O grajskem jedru, ki je bilo slabih 200 m zahodno od stolpa, skorajda ni več ostankov. V zapisih, povezanih z gradom, se leta 1254 omenjata kebeljska viteza Dimon in Wigand, leta 1363 pa se grad omenja kot vest Gybel auf dem Pacher (utrdba Kebelj na Pohorju). Kebeljski gospodje so se v 14. stoletju preselili v spodnji grad, v urbarju iz 1490 pa se še omenja deželno sodišče pri že opustelem gradu.

Slika 5: Centre Kebelja

Spodnji (Zbegov) kebeljski grad

Malo pod središčem vasi se je na strmini nad potokom deloma ohranila pravokotna in dvonadstopna stavba, ki ni bila namenjena obrambi, temveč bolj prebivanju plemiške rodbine kebeljskih, ki je izumrla okoli leta 1440.

Slika 6: Gasilski dom v Centre Keblju

Dostop do Keblja:

Iz Ljubljane se peljemo po Štajerski avtocesti v smeri Maribora. Avtocesto zapustimo na izvozu za Slovenske Konjice. Ko zapustimo avtocesto, skrenemo v križišču desno ter nato v krožnem križišču ponovno desno. Peljemo se skozi Tepanje ter malo za krajem Tepanje opazimo smerokaz levo za Oplotnico. Skrenemo levo ter se peljemo do Oplotnice. Iz Oplotnice se peljemo naravnost proti Pohorju, po cesti, ki pelje na Roglo. Sledimo cesti proti Rogli dokler ne prispemo do križišča, kjer je levo cesta za Roglo, desno pa za Kebelj, Tinje. Skrenemo desno in se peljemo do centra Keblja. Parkiramo ob gasilskem domu.

Iz Maribora se peljemo po Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Avtocesto zapustimo na izvozu za Slovensko Bistrico jug. V prvem krožnem križišču peljemo naravnost, v drugem pa skrenemo levo. Peljemo se nekaj 100 metrov naravnost do še enega krožnega križišča, kjer pa prav tako peljemo naravnost. Peljemo se po stari cesti proti Slovenskim Konjicam. Malo iz Slovenske Bistrice bomo opazili na desno smerokaz za Oplotnico. Peljemo se do Oplotnice. Iz Oplotnice se peljemo naravnost proti Pohorju, po cesti, ki pelje na Roglo. Sledimo cesti proti Rogli dokler ne prispemo do križišča, kjer je levo cesta za Roglo, desno pa za Kebelj, Tinje. Skrenemo desno in se peljemo do centra Keblja. Parkiramo ob gasilskem domu.

Iz Maribora se lahko do izhodišča podamo tudi iz Slovenske Bistrice preko Velikega Tinja, kjer v centru Velikega Tinja skrenemo levo v smeri Keblja.

Slika 7: Pogled s Keblja na sosednje zaselke

ZANIMIVOSTI:

Med prve, že v romanskem času nastale, v celoti zidane objekte, spada stari kebeljski grad – po lastniku imenovan Zajčev grad. Je najvišje ležeč grad na Pohorju in edini primer okroglega stolpa na Štajerskem. Ljudje imenujejo Zajčev grad tudi mučeniški stolp, ker so bili tam trpinčeni ljudje. Pravijo mu tudi Lukturn, ker so od tam vitezi lukali ali prežali.

Kebeljska graščina ali Zbegov grad leži pod cerkvijo svete Marjete na majhnem skalnem pomolu sredi strmine nad potokom. Postavili so jo zadnji kebeljski gospodje konec 14. ali v začetku 15. stoletja.

Slika 8: Kapelca v centru vasi Kebelj

Danes graščani po lastniku kmetu Zbegu pravimo Zbegov grad. Nanj se nanaša prva omemba iz leta 1440, ko se omenja Otto Mariborski s Keblja. Posestniki – fevdniki graščine so zastopali interese deželskega kneza za razliko od zgornjega – Zajčevega gradu nad vasjo, ki je bila last krške cerkve. Oba stolpa sta bila opuščena že ob koncu srednjega veka.

Graščina sicer stoji sredi strmine, vendar je ob njem vodila steza ob potoku. Ljudje pravijo, da je bila graščina pod cerkvijo povezana z gradom nad cerkvijo s podzemeljskim hodnikom, po katerem so se obiskovali hudobni vitezi.

Slika 9: Mrliška vežica na Keblju

Graščina sestoji iz pritličja in dveh nadstropij. Vhod, ki ni z ničemer zavarovan, se nahaja v pritličju, vendar nekoliko nad nivojem zemljišča – nekdaj so do njega vodile stopnice. Prvo nadstropje so osvetljevala štiri okna, opremljena z obokenskimi klopmi, drugo nadstropje pa tri enako opremljena okna.

Slika 10: Apartma Zeleni dragulj  – Pohorje na Keblju

Apartma Zeleni dragulj Pohorje se nahaja v kraju Kebelj, 13 km od Zreških Toplic in 40 km od Ptujskih Toplic. Ponuja brezplačen brezžični internet.

Enota nudi kuhinjo s pomivalnim strojem in pečico, brisače, posteljnino, pralni stroj ter brezplačno zasebno parkirišče.

V okolici lahko uživate v številnih dejavnostih, kot sta kolesarjenje in pohodništvo. Maribor in Rogaška Slatina sta oddaljena 40 km, do smučišč na Rogli pa je 20 km.

Avtor teksta in fotografij: Boris Jurak

Vabljeni da obiščete kraj Kebelj na Pohorju nad Oplotnico in spoznate še kaj novega in zanimivega ter skrivnostnega.

Potopis o kraju Oplotnica lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kraj-oplotnica/

Potopis o Bistriškem vintgarju lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-bistriski-vintgar/

Potopis o kraju Laporje lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kraj-laporje/

Potopis o ribnikih Pragersko lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-ribniki-pragersko/

Potopis o kraju Kočno nad Zgornjo Polskavo lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kocno-nad-zgornjo-polskavo/

Potopis o kraju Tinje lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-veliko-tinje-malo-tinje-in-zanimivosti-v-krajevni-skupnosti-tinje/

Potopis o Krajinskem parku Rački ribniki-Požeg lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-krajinski-park-racki-ribniki-pozeg

Potopis o Šmartnem na Pohorju lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-smartno-na-pohorju/

Potopis o kraju Ritoznoj lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-ritoznoj-nad-slovensko-bistrico/

Potopis o Šmartinskem jezeru lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-smartinsko-jezero/

Potopis o kraju Makole lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-makole/

Potopis o Črnem jezeru lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-crno-jezero-na-pohorju/

Potopis o sprehodu med krošnjami (na Pohorju) lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-pot-med-krosnjami-na-rogli-pohorje/

Potopis o kraju Vitanje lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-vitanje/

Potopis o starem gradu na Slovenskimi Konjicami lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-stari-grad-na-konjiski-gorii-nad-slovenskimi-konjicami/

Potopis o Zlatem griču nad Slovenskimi Konjicami lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-zlati-gric-na-posestvu-skalce-nad-slovenskimi-konjicami/

Potopis o kraju Gorenje nad Zrečami lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-gorenje-pri-zrecah-in-vas-zlakova-med-oplotnico-in-zrecami/

Potopis o starem Celjskem gradu lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-stari-celjski-grad/

Potopis o Žički kartuziji lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-zicka-kartuzija/

Potopis o Šmarjah pri Jelšah lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-smarje-pri-jelsah/

Potopis o dvorcu Štatenberg lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-dvorec-statenberg-z-bliznjo-okolico/

Mogoče vam bo všeč

Več v:potopis