GospodarstvoSlovenijaV fokusu

Slovenska podjetja in značilnosti poslovnega prestrukturiranja – v publikaciji Slovenski podjetniški observatorij 2020

Izšla ja nova vsakoletna publikacija Slovenska podjetja in značilnosti poslovnega prestrukturiranja- Slovenski podjetniški observatorij 2020.

 

Izzivi spremenjenih pogojev poslovanja podjetij povzročajo, da se podjetja
na različne načine odzivajo, tudi s poslovnim  reševanju finančnih problemov podjetja, ki pogosto pomeni predvsem kratkoročno saniranje težav, predstavlja poslovno prestrukturiranje način za preoblikovanje podjetij zaradi odpiranja novih trgov, iskanja strateških partnerstev, prilagajanja spremembam na trgu in drugih aktivnosti, s katerimi podjetja proaktivno izboljšujejo dolgoročno uspešnost svojega poslovanja.

Slovenski podjetniški observatorij 2020 se podrobno posveča demografiji slovenskih podjetij in problematiki poslovnega prestrukturiranja slovenskih podjetij, njihovim možnim strategijam in nekaterim posebnostim prestrukturiranja slovenskih podjetij. V tem delu smo vključili tudi praktične primere petih podjetij, ki so v okviru programa, ki ga izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija, ž  šla ali še gredo skozi proces poslovnega prestrukturiranja.
V prvem delu smo podrobno analizirali gospodarske družbe in samostojne podjetnike v Sloveniji, in sicer za leto 2019 ter primerjali ključ ne podatke med Slovenijo in EU-28 oziroma posameznimi članicami v dejavnosti industrije, gradbeništva, trgovine in storitev. Leta 2019 je bilo v Sloveniji 119.891 podjetij ali 1,3 % manj kot leta 2018.

Več informacij lahko preberete na strani https://www.epf.um.si/fileadmin/user_upload/DOGODKI_NOVICE/2021/Sporocilo_za_javnost_SPO_2020-publ.pdf

in

https://www.epf.um.si/o-fakulteti/aktualno/novice/novice-podrobno/news/izsli-so-rezultati-raziskave-slovenski-podjetniski-observatorij-2020/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&cHash=7662b164604f10f6a48fb548e1cc8391

mib

Mogoče vam bo všeč