dr. Lovro Šturm
ljudje

V 84. letu starosti je umrl Lovro Šturm, zaslužni profesor, pravnik in politik. Velik človek obenem skromen.

Danes zjutraj je po dolgotrajni bolezni v bolnišnici umrl zasl. prof. dr. Lovro Šturm, slovenski pravnik in politik.  “S svojim znanjem in ugledom je profesor Šturm pomembno prispeval k demokratizaciji Slovenije že v prelomnem času pred letom 1990. S svojimi številnimi prispevki in predlogi je sodeloval pri preoblikovanju ustavnega sistema in prehodu v ustavno demokracijo,” so med drugim zapisali, ko je leta 2020 za izjemen prispevek pri uveljavljanju pravne države, ustavnosti in ustavne znanosti prejel srebrni red za zasluge RS. Naj počiva v miru.

Prof. dr. Lovro Šturm, zaslužni profesor ljubljanske Univerze, nekdanji ustavni sodnik in minister za pravosodje, je bil rojen v Ljubljani leta 1938. Po maturi na klasični gimnaziji se je vpisal na Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1961 diplomiral, leta 1965 pa doktoriral. Svojo znanstveno kariero je dr. Šturm začel leta 1961 na Inštitutu za javno upravo in delovna razmerja na Pravni fakulteti v Ljubljani, ki ga je v letih od 1972 do 1985 tudi vodil. V naziv redni univerzitetni profesor za upravno pravo in upravne znanosti ter za pravno informatiko je bil na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani izvoljen leta 1986. Med letoma 1985 in 1990 je bil predstojnik katedre za upravnopravne znanosti ter predsednik in član odborov ter komisij za študijske zadeve na pravni fakulteti. Bil je tudi predsednik sveta in znanstvenega sveta Inštituta za javno upravo, član uredniškega odbora vestnika Inštituta za javno upravo ter pozneje revije Javna uprava.

 

Dr. Lovro Šturm

Med 7. junijem in 30. novembrom 2000 je bil Šturm minister za šolstvo in šport Republike Slovenije. Med 3. decembrom 2004 in 21. novembrom 2008 je bil minister za pravosodje Republike Slovenije. Od novembra 2011 do januarja 2016 je bil predsednik Zbora za republiko. Bil je profesor za upravno pravo na ljubljanski pravni fakulteti in predstojnik Inštituta za javno upravo PF; podeljen mu je bil tudi naziv zaslužni profesor ljubljanske univerze (2013). Je tudi avtor 12 knjig ter prek 200 publikacij in razprav, objavljenih v različnih periodičnih publikacijah.

 

Za izjemen prispevek pri uveljavljanju pravne države, ustavnosti in ustavne znanosti je 2020 prejel srebrni red za zasluge RS: “S svojim znanjem in ugledom je profesor Šturm pomembno prispeval k demokratizaciji Slovenije že v prelomnem času pred letom 1990. S svojimi številnimi prispevki in predlogi je sodeloval pri preoblikovanju ustavnega sistema in prehodu v ustavno demokracijo. Po osamosvojitvi Slovenije je bil leta 1991 izvoljen za sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, na katerem je mandat zaključil leta 1998. Kot predsednik Ustavnega sodišča od aprila 1997 do decembra 1998 je oblikoval in uveljavil novo vlogo sodišča z leta 1994 sprejetim novim Zakonom o ustavnem sodišču. Rezultat njegovih prizadevanj je tudi javno objavljanje vseh odločb in sklepov, kar je pripomoglo k utrjevanju pravne varnosti, prav tako pa ne gre spregledati njegovega pionirskega dela glede interpretacije številnih določb Ustave Republike Slovenije,” so zapisali v obrazložitvi podeljenega državniškega priznanja dr. Lovru Šturmu.

Moja osebna izkušnja  in poznanstvo kažeta,  da je kot osebnost in na strokovnem področju bil unikum po dojemanju in širine ki jo je premogel le on.

Vir : Nova24TV.si

foto: Ich

Mogoče vam bo všeč

Več v:ljudje