Dr. Borut Batagelj, direktor Zgodovinskega arhiva Celje
Dogodki in prireditveEvropaKulturaljudjemednarodni danSlovenijazgodovina

Celje ob Mednarodnem tednu arhivov: »Arhivi kot mesto pisanih spominov in kot varuhi demokracije«.

Na pobudo Celjskega zgodovinskega  arhiva in  v sodelovanju  belgijskega Mestnega arhiva Leper (Stadsarchief Leper) se vsako leto pripravi publikacija ob mednarodnem dnevu arhivov. Tokrat je bila prvič pripravljena  razstava, seveda   ob odličnem sodelovanju Mladinskega centra Celje. Razstavo namreč tvori izbrano gradivo iz 23 arhivskih institucij iz prav toliko držav Evropske unije.

Mednarodni teden arhivov se praznuje in obeležuje  od leta  2019. Zaključuje se z 9. junijem, mednarodnim dnevom arhivov, ki pa ima daljšo tradicijo obeleževanja. Poleg tega da hranijo zapise o posameznih trenutkih, tudi prelomnih  v zgodovini  posameznega naroda, krajev, območjih, imajo tudi vlogo  varuha demokracije  v smislu hranjenja dokumentov, ki ščitijo dosežene pravice in stanja državljanov  v določenem času.

Pri posameznih ustanovah,  zavodih, ki so bili zaprošeni za prispevek, material, so pošiljali gradivo, ki je po  njihovem obeležil prelomni trenutek v času,  ki je bil najbolj pomemben za zasuk v smislu uveljavljanja in doživetja trenutkov v političnem in kulturnem   smislu posameznega naroda.

Postavljena razstava v sodelovanju MC Celje in Zgodovinskega arhiva Celje

Na primeru Cipra to kaže na trenutek na volitve ko je bil izvoljen  leta 1974  tamkajšnji škof, pravzaprav arhiepiskop Makarios. Pri Bolgarih,  kasneje pri še kom drugim,  posebej iz nekdanjega vzhodnega bloka, so trenutki »osvoboditve« od socialističnega Sovjetskega «bratskega« objema, ki bi vse drugo kot bratski in še manj objem.  Podobno kot pri Bolgarij je pri Latviji in Estoniji, ko sta dali identične dokumente ne da bi vedli eni za druge. Skupno jim je to, da so eni in drugi ob osvoboditvi od ruske »okupacije«  sestavili več kilometrsko verigo iz teles ter nazorno pokazali  pokanje  teh spon, simbolnih okovov.

Kot zanimivost omenim še eksponat oziroma simboliko dogajanja v Franciji ki ga omenjajo kot dogodek, čas,  zasuk, ki je pomemben za krepitev in poglobitev demokracije v Franciji. To je leto 1968, leto ko je Francij zajelo politično in  kulturno protestno gibanje.  Maj 1968 je v Franciji poleg prej omenjenih  protestiralo v pod-prefekturi Saint-Omer  kjer se je   steklarjem  iz tamkajšnje tovarne stekla in kristala, ki jih je bilo več kot 2000 tisoč,   pridružilo še ogromno drugih,  med njimi učitelji, državni in  občinski uradniki  tako da jih je  bilo na koncu več kot 5000   protestnikov in nezadovoljnih francozov.

S pričujočim projektom pa sodelujoči arhivi stopajo v ospredje ter tako skozi koncept, nagovor in predvsem gradivo želijo prispevati k ozaveščanju in  pomenu arhivov, ki ga slednji nosijo za družbo in posameznika.

Mnogo tega je treba vedeti, videti in dojeti, pa ne samo  ob mednarodnem dnevu arhivov in prazniku demokracije.  Mesto kjer hranijo spomine v pisni obliki bo vedno tam  in pride vedno prav. Poslanstvo ki je neprecenljivega  pomena. Za vse. Brez izjeme.

Obiščite jih!

 

Mogoče vam bo všeč