mednarodni danV fokusuZdravje

Poslanica ministra Janeza Ciglerja Kralja ob 3. decembru, mednarodnem dnevu invalidov

3. december so Združeni narodi razglasili za mednarodni dan invalidov in letošnje geslo združenih narodov je: “Vodenje in sodelovanje invalidov v vključujočem, dostopnem in trajnostnem svetu po COVIDu-19.”

Združeni narodi so 3. december razglasili za mednarodni dan invalidov leta 1992 z namenom, da bi v najširši družbi spodbudili boljše razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, z zavzemanjem za dostojanstvo, pravice in blaginjo invalidov ter z vključevanjem invalidov v politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje. Pravica do polnega in enakopravnega vključevanja in sodelovanja v družbi je zapisana v konvenciji o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija ratificirala med prvimi leta 2008, s čimer se je zavezala tudi k njenemu uresničevanju.

V letih po ratifikaciji konvencije je Slovenja dokazala, da gre po pravi poti in da sledi svojim obveznostim iz konvencije in vestno uresničuje svoje zaveze, uspešno pa je sprejela tudi širok spekter invalidske zakonodaje, ki urejaj celotno področje življenja invalidov. Sprejela je od zakona o izenačevanju možnosti invalidov, do zakona o osebni asistenci in zakona o socialnem vključevanju invalidov, v postopku sprejemanja pa je tudi zakon o dolgotrajni oskrbi. S 1. 1. 2022 bo začel veljati tudi nov, že tretji Akcijski program za invalide za obdobje 2022 – 2030.

Prav posebej pa je potrebno izpostaviti, da smo v letu 2021, ob visokem družbenem soglasju, umestili v Ustavo Republike Slovenije slovenski znakovni jezik in kot prvi na svetu tudi jezik gluhoslepih. 

Pomembno je zavedanje, da je invalidna oseba enakopravni in enakovredni člen družbe, ki lahko prispeva svoje najboljše moči in bogati politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje. Ministrstvo si prizadeva, da bi vsi invalidi imeli enak dostop do zdravstvenega varstva, izobraževanja in zaposlitve, da bi bili vsi deležni storitev, ki jih potrebujejo in bili vključeni na vsa področja družbenega življenja.

Zato je tako v Sloveniji kot v Evropski uniji potrebno invalidom v družbi zagotoviti posebno pozornost. Univerzalna dostopnost in odpravljanje ovir sta ključnega pomena za zagotovitev polnopravne udeležbe invalidov v družbi, zato moramo posvečati več skrbi odstranjevanju ovir v fizičnem in družbenem okolju. Slovenija se navedene problematike še kako zaveda, zato je kot predsedujoča država Evropske unije 20. oktobra na Brdu organizirala Mednarodno konferenco z naslovom »Večja mobilnost in dostopnost sta pot k večji udeležbi in opolnomočenju invalidov v družbi«.

Pomoč pri premagovanju ovir se mora začeti že v najzgodnejšem obdobju življenja, v procesu izobraževanja, s posebno skrbjo pri vključevanju mladih na trg dela. S tem namenom je ministrstvo vzpostavilo projekt Prehod mladih, ki je v slovenskem prostoru že prepoznan in uveljavljen kot nepogrešljiv povezovalni člen med sistemom šolanja otrok s posebnimi potrebami in sistemom zaposlovanja invalidov, da bi s tem zmanjšalo prepad med njima.Med delodajalci obstaja veliko zglednih primerov zaposlovanja invalidov, ki jim želimo dati prav posebno mesto, zato jim vsako leto podelimo nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov, z namenom vzpodbude in hkrati ozaveščanja, da so invalidi ob ustrezni podpori in dani priložnosti pomembni člani delovnega kolektiva.

Že drugo leto se svet spopada z epidemijo COVIDa-19, ki v večji meri predstavlja tveganje prav za ranljive skupine, saj je po dostopnih podatkih kar šest oseb od desetih s težjim potekom bolezni izmed ranljivih skupin. In invalidi sodijo v to ranljivo skupino, epidemija se je prav njih dotaknila v precejšnji meri. Zato smo poleg splošnih ukrepov za omilitev posledic epidemije, namenjenim vsem zaposlenim, zagotovili tudi mesečni krizni dodatek za invalide, zaposlene v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih, povišali obstoječo subvencijo plače invalidom za 10%, ter zagotovili enkratni solidarnostni dodatek za invalide s statusom po zakonu o socialnem vključevanju invalidov, ki je bil izplačan dvakrat.

Na koncu želim poudariti, da si tako sam osebno, kot tudi ministrstvo prizadevamo zato, da bi bilo invalidom na vseh ravneh omogočeno polnopravno življenje v družbi in v vključujočem, dostopnem in trajnostnem svetu tudi po pandemiji COVID-19.

Vsem invalidom in njihovim svojcem izrekam čestitke ob mednarodnem prazniku invalidov.

 

Janez Cigler Kralj,  minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

vir: https://www.gov.si/novice/2021-12-02-poslanica-ministra-janeza-ciglerja-kralja-ob-3-decembru-mednarodnem-dnevu-invalidov/

 

Mogoče vam bo všeč