Intervju

Franc Bogovič: Pozdravljam nove predloge Evropske Komisije, ki zajemajo ukrepe za ohranitev in spodbudo kmetijstva

Bruselj, Ljubljana, 7. april 2020 – Evropska komisija (Komisija) je 2. aprila 2020, poleg ostalih ukrepov, ki jih predlaga za spodbujanje gospodarstva in ponovnega dviga ekonomije, podala tudi predloge ukrepov za ohranitev in spodbujanje kmetijstva, ki bo zaradi posledic epidemije koronavirusa enako utrpelo enormno škodo. Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) vse predloge ukrepov Komisije pozdravlja kot nujne in poudarja, da je na nacionalni ravni podobne predloge predlagala tudi stranka SLS, in sicer v predlogu zakona, ki ga je pripravila v času sprejemanja vladnega interventnega “protikorona” zakona in je bil tudi posredovan vsem pristojnim. Njegova celotna izjava je podana v nadaljevanju.

“Veseli me, da je Komisija prepoznala pomen in vlogo kmetijskega sektorja ter v okviru svojih interventnih predlogov, kot odziv na posledice epidemije koronavirusa, predlagala tudi nov sklop ukrepov za pomoč agroživilskemu in kmetijskemu sektorju. S svojo pobudo uvaja bistveno večjo prožnost in poenostavitev uporabe evropskih sredstev,  vključno z evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja (EKSRP).

Dejstvo je, da imata evropsko kmetijstvo in ribištvo bistveno vlogo pri zagotavljanju hrane, ki jo jemo. Po izbruhu koronavirusa agroživilski sektor EU sicer dokazuje, da je od vseh sektorjev še najbolj trdoživ in odporen ter Evropejce in Evropejke zmožen še naprej oskrbovati z visokokakovostno in varno hrano. Kljub temu pa je kriza že močno prizadela kmetijski sektor in ga še bo, posledično pa je tudi okrnila naše prehranske verige ter vplivala na lokalna gospodarstva, ki so odvisni od njega. Zelo na mestu in nujni so torej predstavljeni ukrepi Komisije, še posebej tisti, s katerimi se bo kmetom in drugim upravičencem zagotovilo, da bodo lahko prejeli prepotrebno pomoč na podlagi skupne kmetijske politike, na primer z odobritvijo daljših rokov za predložitev vlog za podporo in za njihovo obravnavo s strani uprave, povišanjem predplačil za neposredna plačila in plačila za razvoj podeželja ter zagotavljanjem dodatne prožnosti pri pregledih na kraju samem.”

Komisija v okviru predlogov ukrepov za pomoč kmetijskemu sektorju EU predlaga večjo prilagodljivost pri uporabi finančnih instrumentov, kar bo kmetom olajšalo dostop do ugodnih posojil ali garancij za kritje operativnih stroškov do višine 200.000 evrov, možnost prerazporeditev sredstev iz Programov za razvoj podeželja (PRP) za financiranje ustreznih ukrepov za soočanje s krizo zaradi koronavirusa SARS-CoV-2. Pri tem je treba poudariti, da bo treba sredstva še vedno porabiti v okviru spremenjenega PRP, vlogo za spremembo katerega mora pri Komisiji vložiti država članica EU. Poleg tega Komisija predlaga tudi odlog roka za predložitev letnih poročil o izvajanju PRP, vse z namenom, da se omogoči dodatno in prepotrebno črpanje sredstev ter nacionalnim organom dodeli več časa, da ta poročila sestavijo. Poleg navedenih ukrepov se predlaga tudi nadaljnjo prilagodljivost in poenostavitev drugih instrumentov skupne kmetijske politike EU (SKP), kot npr.: podaljšanje roka za vloge za plačilo SKP za en mesec, na 15. junij 2020, povečanje predujma plačil: neposrednih plačil s 50 % na 70 % in plačil za razvoj podeželja s 75 % na 85 %, pri čemer se predvideva da bodo kmetje te predujme začeli prejemati od sredine oktobra. Zaradi zmanjševanja fizičnih stikov med kmeti in inšpektorji ter zmanjševanja upravnih bremen Komisija predlaga tudi zmanjšanje fizičnih pregledov na kraju samem.«

Mogoče vam bo všeč

Več v:Intervju