IntervjuSlovenija

Intervju: Nekaj besed in razmišljanj z mag. Marjanom Ferjancem, kandidatom za poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije na prihajajočih aprilskih volitvah.

V uredništvu našega spletnega časopisa smo k  pogovoru povabili mag. Marjana Ferjanca. Pogovor je tekel  o aktualnem političnem dogajanju,  njegovem pogledu na dogajanja v družbi in o možnostih za izboljšanje stanja.

VFokusu: Kdo je mag. Marjan Ferjanc? Ali se nam lahko predstavite?

Seveda. Prihajam iz Celja, konkretno iz Ostrožnega, kamor smo se pred 31 leti z družino preselili iz rodnega Šmartnega v Rožni dolini. Tu sva z ženo zgradila hišo in se prilagodila življenju v mestu. Moram pa priznati, da je nostalgija po domačem kraju še vedno močna, zato pogosto zaideva v domači kraj, kjer imava vikend, vrt, sadovnjak in sorodnike. Tam se duša sprosti.

Mojo delovno kariero sem kot ekonomist začel v Tekstilni tovarni Metka Celje. Po osmih letih sem se preselil v gradbeno podjetje Ingrad Celje in leta 1993 odšel v Splošno bolnišnico Celje. Tam sem gradil kariero kar 28 let. Preteklo leto sem se upokojil.  Opravljal sem zahtevne naloge s področja financ in računovodstva, v bolnišnici sem bil kar 10 let na čelu ekonomskih strok in potem 10 let tudi kot direktor bolnišnice. Vmes sem opravil še magisterij znanosti s področja Poslovodenja in organiziranja. Kot direktor bolnišnice sem se aktivno vključeval v institucije slovenskega zdravstvenega sistema. Skoraj tri mandate sem vodil Odbor bolnišnic pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, bil član Upravnega odbora združenja ter aktiven član Društva ekonomistova v zdravstvu in še kaj.

Prosti čas namenjam družini in prijateljem. Skupaj smo prehodili del naših gora, z ženo pa sva prehodila velik del slovenske planinske transverzale. Potem je tukaj še kolesarjenje, pohodništvo ter  obiski kulturnih in športnih prireditev.

VFokusu: Kako pa ste bili, oz. ste aktivni na družbenem in političnem področju?

Že v srednješolskem obdobju sem bil aktiven v mladinski organizaciji in v domačem prosvetnem društvu. Sodeloval sem pri organiziranju in izvajanju praznovanj in proslav,  v okviru prosvetnega društva smo odigrali vrsto domačih gledaliških iger, izvajali recitale in druge kulturne dogodke. V krajevni skupnosti so se neprestano vrstile delovne akcije za urejanje cest, napeljavo elektrike, telefona, …, in običajno sem bil zraven.

Ob selitvi na Ostrožno sem te aktivnosti dal začasno na stran, prednost je imela družina in služba. A le za krajši čas. Vedno me je zanimalo delovanje družbe kot celote in mi ni bilo vseeno, kaj se v njej dogaja. Tako sem se leta 2008 včlanil v Slovensko demokratsko stranko, saj so mi vrednote te stranke blizu. Sedaj sem že tretji mandat svetnik  Mestne občine Celje in drugi mandat član Sveta Krajevne skupnosti Ostrožno. Bil sem član v več svetih javnih zavodov v Celju, trenutno pa sem predsednik Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Delo je zanimivo in mi daje hkrati priložnost, da s predlogi in razpravami vplivam na odločitve, ki so v korist občanov.

VFokusu: Kakšen je vaš pogled na dogajanja v družbi, še posebej  v obdobju zadnjih dveh let, ko smo se bojevali s pandemijo Covida 19?

Epidemija je dejansko huda preizkušnja za celotno družbo. Tako za politično vodstvo, kot za državljane Republike Slovenije. Še posebej iz razloga, ker je politična slika parlamenta izrazito dvopolna, v razpravah je mnogo sovraštva, podtikanja, obtoževanja, kar se je ob protestih proti covid ukrepom preneslo v še hujši oblike na ulice. Vrstili so se napadi na stavbe institucij, napadi na policiste in posameznike ter grožnje s smrtjo. Ta nerazumna dejanja so odraz globlje krize v družbi in kažejo na pomanjkljivo delovanje institucij, predvsem tožilstva in sodstva, ki bi moralo nasilneže sakcionirati in državljane zaščititi. Sprašujem se, ali gre za pomanjkljivo zakonodajo, ali za neizvajanje  nalog, kar je lahko tudi politično motivirano. Žal so to tudi razlogi za nezaupanje ljudi v te institucije, zato nekateri ne zaupajo nikomur več. Verjetno pa je stanje v družbi tudi odraz permisivnega izobraževalnega sistema. Del ljudi meni,  da jim je vse dovoljeno, da imajo vse pravice, in jih drugi ne zanimajo. V njih se je razrasel egoizem. Spoznajo se na vse stroke, tudi medicinsko in zavračajo strokovne razlage, kajti socialni mediji so jih naredili močne in odločne. Prisegajo na človekove pravice, brez kritičnega zavedanja,  da se pravica posameznika konča tam, kjer se prične pravica drugega. Situacije v času epidemije je pokazala, da so žrtve permisivne vzgoje tudi starši, ki imajo porušene vrednote odgovornosti, zato jih tudi ne prenašajo na svoje otroke. S tem se razkriva problematike družine, ki bi morala biti najpomembnejši gradnik družbe. Niso redki primeri strokovnjakov, ki analizirajo težave najstnikov in njihove travme, ker so morali biti v času epidemije doma, s svojimi starši. Življenje v današnji potrošniški družbi, ko je vse dosegljivo – čeprav morda le na spletu, potrebuje streznitev. Upam, da ta ne bo v obliki krize, kot je izbruhnila v Ukrajini.

VFokusu: Kako iz vašega zornega kota vidite možnosti za izboljšanje stanja v družbi in kako bi pristopili k uresničevanju vaše vizije oblikovanja prihodnosti?

Mag. Marjan Ferjanc

Najprej upam, da nam ne bo potrebno razmišljati o vrednotah preživetja, kot se dogaja v Vzhodni Evropi, ampak, da bomo naše vrednote želja uspeli zamenjati za vrednote spoštovanja, zaupanja in odgovornosti. In, da ne pozabimo na hvaležnost, ko se bomo zavedali, da ne moremo živeti sami zase, ampak v skupnosti, v kateri bomo zmogli proizvesti dovolj dobrin, kolikor jih potrebujemo. Če bomo imeli vse, kar potrebujemo, bomo imeli dovolj in bomo lahko srečni. Če pa bomo hoteli vse tisto, kar se nam porodi v željah, pa tega ne bomo zmogli uresničiti, smo  lahko nesrečni. Zato je odločitev predvsem naša. Moramo biti realni v naših željah ter pričakovanjih in se zavedati, da bomo lahko srečni samo takrat, če bomo srečo delili z drugimi.

Moja odločitev za kandidaturo v državni zbor je temeljila predvsem na tem,  da mi ni vseeno, kaj se dogaja v slovenski družbi. Nujno je potrebno začeti spoštljiv dialog na najvišji, politični ravni države.  Kogar bodo ljudje izvolili v slovenski parlament, mora pošteno opraviti svojo nalogo, ki se kaže v tem,  da sodeluje v političnih odločitvah, ki so pomembni za vse državljane. Ker pa se bodo tam našli ljudje, ki bodo imeli različne interese, različna politična prepričanja, različna znanja in želje, morajo med sabo komunicirati in se dogovarjati za najboljše rešitve, ki bodo izboljšale življanje državljanom. Zato so jih ljudje izvolili in jim zaupali štiriletni mandat. To zaupanje je potrebno ohraniti.

Kaj bom naredil za izboljšanje takšnega stanja? Po potrebi bom z veseljem podprl morebitno manjkajočo zakonodajo, ki bi preprečevala sovražni govor, ki bi znala sankcionirati nasilje  in zmanjšala druge negativne pojave v družbi, ki spodkopavajo njeno demokratično ureditev in sposobnost  zagotavljanja varnosti vseh državljanov Slovenije. Posebno pozornost bo potrebno nameniti izobraževalnemu sistemu, ki ga je potrebno obogatiti z vrednotami medčloveških odnosov, vrednotami medsebojnega razumevanja in spoštovanja do slovenske dežele in države Slovenije, ki je domovina vseh, ki smo se znašli na tem prostoru.

VFokusu: V kolikor vam  bo »fortuna« naklonjena in boste prišli v nacionalni hram demokracije, ali boste delovali iz Ljubljane ali pa  vsak dan od doma iz Celja,  ki je edinstveno  in spodbudno okolje za vas?

V tem trenutku se s tem vprašanjem še ne ukvarjam, kajti pot do hrama demokracije je še dolga. Volivce moram najprej prepričati, da sem prava izbira za zagovarjanje naših skupnih interesov, ki jih imamo Celjani, pa tudi drugi prebivalci Slovenije, kajti vprašanja ekoloških sanacij okolja, čistih voda, varnega življenja pred poplavami si želijo vsi prebivalci Slovenije. Prav tako pa želijo tudi varno starost in ugodno okolje za mlado generacijo, da bo lahko doma uresničevala svoje življenjske cilje in ji ne bo potrebno iskati sreče drugod.

Res je, da je Celje edinstveno, ker je naše, pa tudi spodbudno, saj nudi vrsto priložnosti za vsakogar, ki se je pripravljen soočiti z izzivi. Moja naloga in naloga nas vseh je, da vsak po svojih zmožnosti prispeva k temu,  da nam bo jutri lepše in bolje.

 

Hvala za odkrite, vsebinsko bogate odgovore. Srečno !

Intervju pripravil :  Vfokusu.com-uredništvo

foto: mag. Marjan Ferjanc(Osebni arhiv)

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Intervju