IntervjuLokalnoSlovenija

Lokalne volitve-Intervju z Bojanom Šrotom : “Celje je moje mesto, želim da ostane in postane kraj kjer bodo ljudje zadovoljni in ponosni”.

Bojan Šrot je bil za župana Mestne občine Celje prvič izvoljen leta 1998. V štiriindvajsetih letih je dokazal, da zna voditi občino, da dela profesionalno, odgovorno, strokovno in predano. Zna se prilagajati nepričakovanim spremembam in  sprejemati preudarne ter pravočasne odločitve. Ponosen je, da je Mestna občina Celje v dobrih dveh desetletjih dosegla izjemen razvoj, spremenila podobo in omogočila kakovostno življenje vsem generacijam. Kot pravi, je razvoj Celja zgodba o uspehu, kar ga navdaja s ponosom in mu je spodbuda za nadaljnje delo.

 

Pred štirimi leti ste ustanovili stranko Celjska županova lista, ki je postala daleč največja in najpomembnejša stranka v Celju, saj ima že več kot 1000 članov. Kakšne rezultate pričakujete na letošnjih volitvah?

 

»Pričakujem, da bom za župana izvoljen v prvem krogu in da bo naša stranka dober rezultat izpred štirih let še izboljšala. Celjska županova lista (CŽL) je v iztekajočem se mandatu imela daleč največ svetnikov, kar enajst oziroma tretjino Mestnega sveta. Bila je pobudnik večine pomembnih razvojnih in socialnih  projektov. Tudi na letošnje volitve gremo z izjemno ekipo sposobnih, konstruktivnih in kreativnih ljudi, ki so se že doslej izkazali na različnih področjih. Svoje znanje, izkušnje in čas so pripravljeni nameniti tudi za razvoj in napredek skupnosti. Skupaj smo pripravili odličen volilni program, ki je izvedljiv. V programu so v veliki meri tudi predlogi občanov, ki smo jih zbirali skoraj eno leto. Lahko rečemo, da naš volilni program temelji na potrebah lokalne skupnosti.«

 

Vedno ste poudarjali, kako pomembno je, da v Mestnem svetu gojite visoko stopnjo kulturnega političnega dialoga. Ne spomnim se, da bi na sejah Mestnega sveta kadarkoli prišlo do obračunavanja med različnimi strankami. Kako vam je to uspelo?

 

»Celjska županova lista je neideološka stranka. Svoje politično delovanje temeljimo na spoštljivem odnosu do vseh. V Mestnem svetu gojimo visoko stopnjo kulturnega političnega dialoga in sodelovanja. Prepričani smo, da samo takšen način dela pripelje do odličnih rezultatov. To se je potrdilo tudi v minulih štirih letih. Spoštljiv odnos gojimo tudi med volilno kampanjo in tako bomo delovali tudi v prihodnje.«

 

In kakšni so vaši načrti za prihodnji mandat?

 

»Tudi v naslednjih štirih letih bomo vse svoje znanje in energijo usmerili v razvoj mesta ter primestnih območij. Verjamemo, da bomo znali izkoristiti vse razvojne potenciale. Ohranili bomo skrben odnos do okolja, naravne in kulturne dediščine. Pri naših odločitvah bo vedno igral pomembno vlogo čut za socialno pravičnost in solidarnost. Usmerili se bomo v razvoj zelenega, trajnostnega mesta pametnih rešitev. Spodbujali bomo podjetništvo, gospodarski razvoj, kulturo in šport. Skrbeli bomo za vrtce in šole, naravno in kulturno dediščino in medgeneracijsko sožitje. Skrbeli bomo, da bo naše mesto še naprej prijazno za vse prebivalce in obiskovalce.«

 

 

Lahko iz vašega volilnega programa izpostavite projekt, ki je po vašem mestu še posebej pomemben?

 

»Vse, kar smo si zastavili v volilnem programu in kar bomo tudi izvedli v prihodnjem mandatu, je za lokalno skupnost zelo pomembno. Težko bi karkoli izpostavljal, saj program temelji na potrebah vseh generacij in vseh območij ter področjih. Izdali smo publikacijo, ki jo bodo v teh dneh prejela vsa celjska gospodinjstva. V njej smo predstavili volilni program, kandidate za Mestni svet in kandidate za Svet KS in MČ.

Verjamem, da bodo občanke in občani z veseljem pregledali publikacijo, se 20. novembra udeležili volitev in nam namenili svoj glas. Obljubljamo jim, da bomo upravičili njihovo zaupanje, da bomo delali z vsem srcem za dobro vseh občank in občanov ter za dobro našega knežjega Celja.«

 

Kljub temu me zanima, ali ima Celje po vašem mnenju kakšen problem, ki ni rešljiv.  Na primer tranzitni promet, ki gre skozi mestno jedro?

 

»Tranzitni promet je res problem, bolje rečeno izziv. Državo že dolgo časa opozarjamo, da je v Celju nujno potrebna izgradnja vzhodne obvoznice (S-J), ki bo staro mestno jedro rešila težkega tranzitnega prometa. V zadnjih štirih letih smo v tesnem sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo na tem področju naredili velik korak naprej. Izdelali smo optimizirano varianto idejne zasnove na trasi od Kidričeve ceste do Polul, ki jo je direkcija potrdila in je vključena v tretjo razvojno os. Traso bomo vnesli v Občinski prostorski načrt, ki bo sprejet v prvi polovici naslednjega leta. Projekt izgradnje obvoznice je uvrščen v Načrt razvojnih programov RS. Gradnja je trenutno ocenjena na 60 milijonov evrov in bo predvidoma potekala v letih 2027-2030.«

 

V nekaterih mediji so se pojavili očitki, da Mestna občina Celje ni bila uspešna pri črpanju evropskih sredstev? Kako komentirate te objave?

 

»Podatki, ki so se pojavili v nekaterih medijih, so napačni in zavajajoči. Mestna občina Celje je bila pri črpanju evropskih sredstev zelo uspešna. Od leta 2014 (v prejšnji finančni perspektivi in v začetku nove) je pridobila 48,5 milijona evrov EU in RS sredstev za izvedbo investicijskih projektov v skupni vrednosti 88,5 milijonov evrov. Počrpali smo vsa sredstva, ki so nam bila na voljo. S ponosom lahko rečem, da smo izvedli številne velike in pomembne projekte ter da so spremembe vidne na vsakem koraku.«

 

Na soočenjih kandidatov za župana, ki smo jih gledali na TV Slo in POP TV, so vaši protikandidati izpostavljali, da je potrebno čim prej sprejeti Občinski prostorski načrt (OPN), poskrbeti za mlade družine in okoljsko sanirati celjsko kotlino. Kako daleč so ti projekti?

 

Občinski prostorski načrt bomo razgrnili spomladi. Sprejet bo v prvi polovici prihodnjega leta.

 

Projekt Prva hiša, ki bo mladim družinam omogočil najem sodobnih, energetsko varčnih hiš v novem naselju v osrčju Zagrada, bomo prav tako  končali v prihodnjem mandatu.  Trenutno smo v fazi pridobivanja projektnih pogojev za gradnjo. Novo naselje bo na odlični lokaciji, saj bo samo dobra kilometra oddaljeno od mesta. Mlade družine bodo imele na voljo enodružinske, okoli 152 kvadratnih metrov velike samostojne hiše in dvojčke s 86 do 137 kvadratnih metrov stanovanjske površine. Hiše bodo imele svoje dvorišče, zelenico in bodo mladim omogočale najboljše pogoje za prijetno družinske življenje. Najemniki bodo lahko hiše po nekaj letih tudi odkupili. Če bo med mladimi družinami veliko interesa, bomo podoben projekt izvedli še na drugih območjih v Celju.

Bojan šrot, kandidat za župama MO Celje, se podaja z enakim elanom in željo po izboljšavi pogojev bivanja in dobrega počutja, kot da se podaja prvič, čeprav bo ob morebitni izvolitvi to že sedmi mandat. (foto: MOC)

Glede posameznih degradiranih območij, ki jih je zaznamovala industrijska dediščina, pa znova poudarjam, da si v Celju že več let prizadevamo za celovito sanacijo. Gre za izvedbeno in finančno obsežen projekt, ki ga brez pomoči države ne moremo uresničiti. Z Ministrstvom za okolje in prostor v zadnjem času dobro sodelujemo. Sklenili smo dogovor za začetek izvedbe ustreznih strokovnih podlag sanacije oziroma remediacije opuščenega industrijskega območja stara Cinkarna. Naš skupni cilj je sprejetje OPPN tega območja. Ministrstvo uspešno izvaja tudi sanacijo igrišč celjskih javnih vrtcev, s katero smo sami začeli pred nekaj leti, ko smo z lastnimi proračunskimi sredstvi zamenjali zemljino na dveh vrtčevskih igriščih. Zelo sem vesel, da smo s skupnimi močmi otrokom omogočili varnejšo in brezskrbno igro. Skrb za naše najmlajše  mora biti vedno na prvem mestu.«

 

Bi lahko rekli, da Celjani živite v zdravem življenjskem okolju?

 

Po podatkih NIJZ glede zdravja, obolevnosti za posameznimi vrstami raka in pričakovani življenjski dobi smo boljši od slovenskega povprečja, kar dokazuje, da živimo v zdravem življenjskem okolju. Pomembno je tudi, da imamo  bistveno boljšo kakovost zraka, kvalitetno pitno vodo, ki je med najboljšimi v Sloveniji, in bistveno bolj čiste reke kot nekoč. V Voglajni je zopet življenje.«

 

Intervju je objavljen v okviru volilne kampanje za župana Celja.  Vse dobro, srečno in uspešno.

 

Vančo K. Tegov,  urednik spletnega časopisa V Fokusu

 

 

 

 

 

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Intervju