Sestanek CZ MO Celje
ljudjeLokalnoosveščanje potrošnikovSlovenija

Celje: “Delovni sestanek poverjenikov Civilne zaščite mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Potrebno in pravočasno”

Poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Celje Jože Plešnik je danes dopoldan v prostorih Poklicne gasilske enote Celje sklical delovni sestanek poverjenikov Civilne zaščite v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Poverjeniki, ki so bili imenovani s sklepom župana in so v primerih naravnih nesreč pomembna zveza med mestnimi četrtmi, krajevnimi skupnostmi in Civilno zaščito, so izmenjali svoje izkušnje na terenu. Ker naj bi močna neurja postala naša stalnica in želijo biti v takih primerih še bolj povezani ter učinkoviti, se bodo v septembru udeležili usposabljanja.

Poverjeniki CZ po mestnih četrtih in krajevnih skupnostih

V luči dogodkov nastalih zaradi vreme oziroma neurij,  ki so pripeljali do mnoštva dogodkov kjer je bila vključena CZ MO Celje, je zelo pomembno, da krajani vedo kaj počenejo službe kot so gasilci in civilna zaščita. Da imajo za nalogo intervenirati in preprečiti najnujnejše.  Sanacije ali specifične vrste škod pa spadajo v delokrog nekih drugih služb in ne  interventov   na terenu ko se  rešujejo življenje in direktna ogrožanja. V mirnem času je potrebno imeti na razpolago čim več uporabnih informacij in potrebnih pooblastil ter  potrebnih kompetenc za učinkovito pomoč in koristna dejanja.

Poveljnik Civilne zaščite MOC Jože Plešnik in namestnik direktorja Poklicne gasilske enote Celje Klemen Kotnik, ki je bil vodja intervencije ob tokratnih neurjih, sta poverjenike seznanila s potekom odpravljanja posledic neurij, ki so v zadnjih dneh besnela nad območjem Mestne občine Celje, in odpravljanju škode. Delo v intervencijskem štabu je potekalo brez zapletov, tudi komunikacija med enotami na terenu je bila dobra. Pripadniki Civilne zaščite, poklicni in prostovoljni gasilci, zaposleni v javnih podjetjih Zelenice, VO-KA Celje in Simbio ter celjska izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so v skladu s svojimi pristojnostmi profesionalno, učinkovito in koordinirano opravili svoje naloge. V obdobju od 19. do 25. julija so gasilci preko štaba na Poklicni gasilski enoti Celje posredovali v več kot 500 intervencijah. V dispečerskem centru štaba na Poklicni gasilski enoti Celje so sprejeli preko 900 klicev občanov. Kot ocenjuje Klemen Kotnik, je sodelovanje vseh udeležencev potekalo na visokem nivoju.

CZ MO Celje

Vmes je potrebno delati na ozaveščanju o tem kaj kdo lahko  naredi v nujnih primerih in tako skrajša pot in čas intervencij, jih morda selekcionira  in usmerja po velikosti oziroma obsegu.  Za vse to je potrebno si vzeti čas ko ni teh  izrednih dogodkov.  Delovanje komunikacijskih kanalov mora  obstajati ves čas. Zato si je treba prizadevati nepretrgano.  Obeti so. In realna podlaga tudi.

Vane T. Costa

Vir: moc&vtc

 

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:ljudje