Lokalnoosveščanje potrošnikovSlovenijaZdravje

VO-KA Celje: »PREKLIC prekuhavanja pitne vode na večini območja, oskrbovanega iz vodovodnega sistema Celje

Celjsko javno podjetje Vodovod-kanalizacija obvešča,  da je ukrep prekuhavanja pitne vode danes, v četrtek, 27. julija, preklican za večino območja, oskrbovanega iz vodovodnega sistema Celje.

Izjeme, kjer je potrebno vodo za pitje in pripravo hrane še vedno prekuhavati, so: Rožni vrh od hišne številke 18 do 18c, Socka, Nova Cerkev, Homec, Hrenova, Polže, Razdelj, Trnovlje pri Socki, Višnja vas, Vizore, Zlateče, Straža pri Novi Cerkvi 14 in Landek 24.

Prav tako preklic velja za odjemalce iz sistema VO-KA  iz Občine Šentjur, ki so bili  vezani na oskrbo iz tega  vodooskrbnega  sistema.

Vmes bo pojenjal tudi naval na trgovine kjer se je  večji del občanov  zatekel  po nujno potrebne količine tekočin za potrebe pitja. Upajmo v boljše pogoje in čim manj morebitnih tovrstnih motenj.

Vane T. Costa

Vir: voka©vtc

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno