Ulica V. prekomorske brigade kjer bodo potekala obnovitvena dela na vodovodnem omrežju
ljudjeLokalno

Vztrajanje se splača: «V MČ Slavko Šlander od prihodnjega tedna naprej začenjajo z obnovo dotrajanega vodovodnega omrežja

Mestna občina Celje kot lastnica infrastrukture in javno podjetje Vodovod – kanalizacija kot upravljavec javnega vodovoda bosta na območju med Čopovo in Škvarčevo ulico obnovila vodovodno omrežje in vsem uporabnikom na tem območju zagotovila nemoteno dobavo kvalitetne pitne vode.  V preteklosti je bilo veliko situacij ko  je prav zaradi dotrajanosti  in morebitne poroznosti materialov prihajalo do  nenadzorovane izgube in odtekanja vode v »neznano«.

Ulica V. prekomorske brigade v Celju kjer bodo potekala obnovitvena dela na dotrajanem vodovodnem omrežju

Podjetje Brahigradnje, d. o. o., ki je bilo na javnem razpisu izbrano kot najugodnejši ponudnik, bo z gradbenimi deli začelo predvidoma v začetku prihodnjega tedna, končati pa jih mora do konca leta. Projekt zajema zamenjavo okoli 1387 metrov vodovodnih cevi ter obnovo in prevezavo obstoječih hišnih priključkov. Obstoječe vodovodno omrežje na tem območju je namreč  že dotrajano in zato nezanesljivo. Preskrba s pitno vodo v času gradnje, ki bo potekala fazno, ne bo motena dlje kot bo nujno potrebno oziroma samo v času prevezovanja priključkov iz starega na novo omrežje. Uporabniki bodo o tem pravočasno obveščeni.  

Optimistično zastavljeno. Upamo tudi v takšen zaključek glede na časovnico in kakovosti opravljenega dela.

Vane T. Costa

Vir: moc@vtc

Foto:Ich

Mogoče vam bo všeč

Več v:ljudje