Fotografija je simbolična-splet
ljudjePolitikaSlovenija

Solidarnostni dodatek za omilitev posledic visokih cen energentov. Izplačilo 15. aprila

Zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva zaradi vpliva visokih cen energentov je vlada pripravila Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, ki je bil pred dnevi sprejet v Državnem zboru. Zakon za upravičence predvideva 150 evrov solidarnostnega dodatka, ki bo izplačan do 15. aprila. Vlog za izplačilo veliki večini ni potrebno oddajati.

Zakon za odpravo socialnih posledic energetske revščine določa izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov za naslednje upravičence:

  • upokojenci  (iz 67. člena PKP)  katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1000 evrov ali manj;
  • upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,
  • prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021, 
  • upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021, 
  • upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021, 
  • rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti. 

Upravičenci do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov, upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 evrov. Dodatek se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči. Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od dodatka ne plača dohodnina. Do solidarnostnega dodatka so upravičenci upravičeni le enkrat.

Vsem upravičencem bo solidarnostni dodatek izplačan do 15. aprila,  po uradni dolžnosti in jim torej vlog ni potrebno oddajati.
Izjema so le prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Ti bodo morali pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije podati vlogo skupaj z dokazilom o odrejenem začasnem čakanju na delo oziroma odsotnosti zaradi višje sile vložena pri izplačevalcu solidarnostnega dodatka najpozneje do 31. marca 2022.

Sredstva za izplačilo dodatka se zagotovijo iz Sklada za podnebne spremembe. Po ocenah ministrstva bo do solidarnostnega dodatka predvidoma upravičenih 710.000 ljudi (brez upoštevanja podvajanj), za kar bo potrebnih okvirno 106.500.000,00 evra. 

 

To je država in družba, ki gre nasproti državljanom ko jo rabijo za izhod iz nečesa, ki ni zraslo na njegovem, državljanovem zelniku ampak je rezultat neugodnih okoliščin, ki so povzročile ta dvig cen energentov.

 

Vir: MDDSZEM&VTC

Foto: splet

Mogoče vam bo všeč

Več v:ljudje