potopisSlovenijaTurizem

S fotoaparatom in strumnim korakom po Sloveniji – SESTRŠKO JEZERO

Nadaljujemo s serijo potopisnih opisov krajev z naslovom S fotoaparatom in strumnim korakom po Sloveniji – ki jih bo vsako sredo za vas pripravil gospod Boris Jurak. (intervju z njim najdete na https://vfokusu.com/intervju-boris-jurak-nemirni-sportni-duh-ki-potuje-in-raziskuje/) Veselimo se odkrivanja »(manj) znanih in čudovitih slovenskih krajev«.

Sestrško jezero ali zadrževalnik Medvedce je vodni zadrževalnik za zadrževanje visokih voda Polskave. Je posebno ohranitveno območje, območje Natura 2000 in naravna vrednota državnega pomena. Velikost jezera je 150 ha, globina jezera pa je 1-4 m.

Je ekološko pomembno območje, opravlja funkcijo ribogojnice, skupaj z okoliškimi poplavnimi gozdovi pa nosi status mednarodno pomembnega območja za ptice.

Tukaj živi deset vrst dvoživk, 49 vrst kačjih pastirjev, več kot 200 vrst ptic ter številne redke močvirske in vodne rastline. V določenem obdobju tukaj domuje preko 7000 ptic.

 

Slika 1:  Dostop do Sestrškega jezera

KAKO DO SESTRŠKEGA JEZERA?

Iz Ljubljane se peljemo po Štajerski avtocesti proti Mariboru. Iz Maribora se peljemo po Štajerski avtocesti proti Ljubljani. V obeh primerih zapustimo avtocesto na izvozu Slovenska Bistrica jug. Ko prispemo do prvega krožnega križišča, skrenemo desno in pri drugem krožnem križišču ponovno desno. Nato se peljemo po prednostni cesti dokler ne prispemo do križišča, kjer skrenemo desno po viaduktu preko avtoceste. Ravni cesti sledimo dokler, da ne v levo opazimo odcepa za Črešnjevec. V Črešnjevcu v krožnem križišču skrenemo desno in se peljemo skozi vasi Vrhloga, Trnovec pri Slovenski Bistrici. Od Trnovca naprej se še nekaj časa peljemo po cesti med polji, nato preidemo v gozd in takoj, ko pridemo iz gozda skrenemo levo. Po makadamski cesti nato v nekaj minutah prispemo do jezera, kjer parkiramo.

Slika 2:  Obala Sestrškega jezera

Tam je tudi informacijska tabla o rastlinah in živalih, ki tam domujejo.

Iz smeri Ptuja proti Ptujski Gori zavijete v naselju Podlože na desno proti Sestržam, kjer se nahaja Sestrško jezero. Jezero je zadrževalnik vode, kjer je nastal primer biotske raznovrstnosti, v katerem gnezdi preko 200 različnih vrst ptic, dvoživk in kačjih pastirjev ter številne redke in vodne rastline.

Slika 3: Sestrško jezero z Pohorjem v ozadju

Člani ŠKD Sestrže, sekcija Jezero, skrbijo za urejenost poti in del nabrežja.

Skozi leto je organiziran tudi slikarsko-kiparski tabor in nekatere skulpture najdejo svoje mesto tudi ob poti. Po predhodnem dogovoru je možen voden ogled po označeni učni poti.

Pohod okrog Sestrškega jezera je enostaven, saj pot poteka ves čas po ravnini. Je pa pot precej dolga in za celotno krožno pot z otroki potrebujemo cca 2 uri. Na pohodu okrog jezera bomo lahko opazovali ptice, kačje pastirje, druge živali in veliko zanimivih rastlin. Od glavne poti okrog jezera bomo opazili več manjših poti, ki vodi proti jezeru. Priporočamo raziskovanje, a le po poteh, ne izven njih. Le tako ne bomo motili živali, ki živijo na tem zaščitenem območju.

Slika 4:  Lokvanji na Sestrškem jezeru

Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) je v letu 2017 od Športno – kulturnega društva (ŠKD) Sestrže z odločbo zahteval, da iz okolice Sestrškega jezera odstrani klopi in mize, drog s kamero, lokvanje, sadno drevo in neobstoječo okrasno grmovnico ter preneha kositi obrežje. V društvu so nad takšnimi zahtevami neprijetno presenečeni. Na to temo je bilo veliko razprav, sklicana je bila tiskovna konferenca, ki sem jo vodil sam ob pomoči članov ŠKD Sestrže in prizadevnim varuhom Sestrškega jezera, slikarjem Brankom Gajštom.

Slika 5:  Sestrško jezero z Bočem v ozadju 

Posebej veliko s temi akcijami nismo dosegli, morali smo odstraniti klopi in mize, ki so služile predvsem počitku starejših, prepovedana je bila košnja majhnega 25 arov obljudenega prostora, ki smo ga imenovali rekreativni prostor, odstraniti smo morali določene vrste lokvanjev, alarmne naprave in še nekaj za obiskovalce jezera pomembnih stvari.

Slika 6: Sestrško jezero z malim otočkom

Sestrško jezero oz. zadrževalnik Medvedce, kakršen je njegov uradni naziv, je deloma ribogojnica, deloma pa priljubljena izletniška točka sprehajalcev in kolesarjev. Obenem se jezero kiti s številnimi statusi; gre za posebno ohranitveno območje, posebno območje varstva oz. območje Natura 2000, je naravna vrednota državnega pomena, ekološko pomembno območje, mednarodno pomembno območje za ptice v Sloveniji (IBA Črete) in morda še kaj, česar nam ni uspelo izbrskati.

Slika 7:  Sestrško jezero ki se polni s potokom Polskava

Prav od tod izvira nenavaden spor okoli približno 25 arov velikega obalnega zemljišča, (mimogrede, celotna površina jezera znaša okoli 140 hektarjev).

V ŠKD Sestrže so pred šestimi leti ustanovili sekcijo Jezero, v kateri so skrbeli za »ureditev« Sestrškega jezera, predvsem omenjene parcele. Majšperški slikar in »varuh jezera« Branko Gajšt je pojasnil: »V park smo postavili mize in klopi; eno od teh smo kupili z evropskimi sredstvi za Pohodne in kolesarske poti Dravinjske doline, še tri klopi pa smo postavili na nabrežju, od koder je lep pogled na jezero in otok. Postavili smo brv in kamero, redno kosili travo in v bližini uredili približno 20 parkirnih mest.«

Slika 8: Sestrško jezero in kormorani

ZANIMIVOST:

Da bi ohranili stara kmetijska orodja pred pozabo in propadom, so v Sestržah sklenili, da postavijo kozolec, ki bo služil kot muzej na prostem. Za zdaj še diši po sveže žaganem lesu, a že septembra ob občinskem prazniku naj bi širil zgodbo kulturne dediščine kraja.

Slika 9:  Z lokvanji zaraščeno Sestrško jezero

Lani so se domačini, Športno kulturno društvo Sestrže, na pobudo slikarja Branka Gajšta in s posluhom občine povezali in začeli pripravljati zemljišče za postavitev kozolca, letos ta že stoji. »Nosilni križi so del kozolca, ki je stal pod vasjo, in so stari zagotovo več kot stoletje, večji del pa smo dogradili,« je povedal Gajšt, idejni vodja projekta.

Slika 10: Sestrže – kozolec z etnološko zbirko

Pod kozolec so postavili razstavne eksponate – staro kmetijsko tehniko: plug, lojtrski voz, rajsar, grebar …, ki so jo zbrali in obnovili domačini. Postavili so tudi skedenj, kjer bodo razstavljeni manjši eksponati. Sicer pa bo kozolec prostor za druženje, kjer bomo v prihodnje organizirali prireditve, s katerimi obujamo stare običaje.

Avtor teksta in fotografij: Boris Jurak

Vabljeni da obiščete Sestrško jezero in spoznate še kaj novega in zanimivega ter skrivnostnega.

Potopis o kraju Oplotnica lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kraj-oplotnica/

Potopis o Bistriškem vintgarju lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-bistriski-vintgar/

Potopis o kraju Laporje lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kraj-laporje/

Potopis o ribnikih Pragersko lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-ribniki-pragersko/

Potopis o kraju Kočno nad Zgornjo Polskavo lahko preberete na https://vfokusu.com/s-fotoaparatom-in-strumnim-korakom-po-sloveniji-kocno-nad-zgornjo-polskavo/

 

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:potopis