Ljubljana. Kandidat za ministra za kulturo Vasko Simoniti.
PolitikaSlovenija

[Interpelacija, Borec] Dosežki: dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo

Kultura je temelj nacionalne zavesti in istovetnosti, zato ji v Slovenski demokratski stranki posvečamo posebno pozornost in si želimo, da bi se slovenska kultura še naprej razvijala in rastla. Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti je v prvem letu vodenja ministrstva delal v smeri razvoja in rasti slovenske kulture. V enem letu mandata je bilo na področju kulture narejenega več kot v celotnih prejšnjih mandatih. V nadaljevanju vam predstavljamo glavne dosežke ministra Simonitija.

Povečanje proračuna za kulturo

V obdobju, ko Ministrstvo za kulturo vodi dr. Vasko Simoniti, se je prvotno načrtovani proračun za leto 2021, namenjen kulturi, povečal za kar 46 milijonov, s čimer je Vlada Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 zagotovila rekordna proračuna za kulturo v zgodovini samostojne Slovenije. V proračunu so zagotovili tudi sredstva za t. i. kulturni evro.

Gre za občuten dvig investicij v kulturno infrastrukturo ter izboljšanje pogojev dela javnih zavodov, javnih agencij, javnega sklada in preko razpisov tudi nevladnega sektorja. Z dodatnimi sredstvi se krepi ustvarjalnost na vseh področjih kulturnega delovanja, zagotavlja se raznolikost in dostopnost umetniške in medijske krajine. Spodbuja se ohranjanje in varovanje kulturne dediščine kot temelja narodnega spomina.

Deležniki s področja kulture so na podlagi prizadevanj Ministrstva za kulturo v letu 2020 dodatno črpali tudi intervencijska sredstva v višini več kot 68,5 milijonov evrov.

Povečanja sredstev v času ministrovanja dr. Vaska Simonitija:

  • za 20,5 milijonov evrov so se povečale investicije v javno kulturno infrastrukturo,
  • za 1 milijon evrov so se povečala sredstva, namenjena spomenikom v lasti občin in drugih pravnih in fizičnih oseb,
  • za 1 milijon evrov so se povečala sredstva za založništvo,
  • za 1 milijon evrov so se povečala sredstva za filmsko dejavnost,
  • za 1,9 milijonov evrov so se povečala sredstva s področja ustvarjalnosti, kamor spadajo gledališka, glasbena, vizualna in intermedijska umetnost,
  • za 1,4 milijona evrov so se povečala sredstva za samozaposlene, ki vključujejo plačilo prispevkov za socialno varnost samozaposlenih, delovne štipendije samozaposlenih ter boleznine,
  • za 0,5 milijona evrov so se povečala sredstva za nakup knjižničnega gradiva.

Prednostne investicije v kulturi

Najpomembnejši projekti s področja kulture so bili v tem mandatu uvrščeni na seznam prednostnih investicij v državi (SNG Drama, Arhiv RS, Muzej slovenske osamosvojitve, Center Rotovž v Mariboru). S to potezo je Vlada Republike Slovenije pokazala, da pri investicijah v prihodnjih letih ni pozabila na kulturo, ki je tisto, kar goji in krepi slovensko identiteto.

Pomoč samozaposlenim v kulturi

Vlada je obsežno pomagala in še pomaga tudi samozaposlenim. Samozaposleni v kulturi so že od marca naprej lahko deležni temeljnega dohodka v višini 700 evrov, plačani so jim bili tudi socialni prispevki. Ukrep do preklica epidemije še vedno velja. Po doslej zbranih podatkih so samozaposleni v kulturi črpali skoraj 7,9 milijonov evrov mesečnega temeljnega dohodka.

Evidentirana sredstva, ki so jih iz proračuna ministrstva in prek FURS-a dobili samozaposleni v kulturi zgolj za socialno podporo v letu 2020, brez upoštevanja slehernih programskih sredstev, ki so jih prejeli za svoje delo, znašajo 19 milijonov evrov, kar pomeni, da je 3258 samozaposlenih v kulturi, kolikor jih je bilo konec leta 2020 vpisanih v razvid, prejelo povprečno na osebo za 5.832,00 evrov socialne podpore.

Ministru želimo srečo na jutrišnji interpelaciji. Verjamo, da ga boste podpirali tudi vi.

Vir: Sds.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Politika