Intervju

Ob prvi obletnici smrti slovenskega državnika, osamosvojitelja in prvega predsednika SLS Ivana Omana

Ljubljana, 17. avgust 2020 – Ivan Oman s svojo karizmo globoko nagovarja in zavezuje slovenski demokratični politični prostor, da nadaljuje njegovo politično vizijo samostojne, suverene in demokratične Slovenije.

Obdarjen je bil s čisto politično držo, presenečal je s svežino, jasnostjo in z veliko skladnostjo med samim seboj in svojo usodo. Obdarjen je bil z darom jasne politične govorice, smislom za politiko in občutkom za ljudi. Od tu se je krepila njegova suverena politična drža, da ni sledil javnemu mnenju, pač pa ga je ustvarjal. Še več, ni se oziral na to, kaj so drugi govorili o njem in o njegovih stališčih, pač pa je sam s svojimi nastopi samozavestno ustvarjal prostor in predajal družbenopolitična sporočila. Redko so bila zavrnjena, praviloma dobro sprejeta. To je dar, ki ga imajo veliki ljudje, zato je po njegovem slovesu zazevala velika praznina.

Ivan Oman je najčistejši izraz slovenskega demokratičnega prebujenja, Demosa, osamosvojitve, neutrudne borbe za demokratične vrednote, ki naj prekvasijo slovensko družbo. Bil je avtentični obraz mlade samostojne Slovenije.

Programsko politična dediščina Ivana Omana je najboljši temelj, ki politično zgodbo Slovenske ljudske stranke (SLS) napolnjuje z vsebino, dinamiko, odnosom do slovenske zemlje, slovenstva, kulture, krščanskega etosa in plemenite, čuteče duše preprostega slovenskega človeka. Človeka, ki se sprašuje, kaj se dogaja z vsemi nami, s slovensko državo, družbo, z našimi notranjimi razkoli in delitvami.

Prvo, kar nam govori Omanova človeška in politična drža, je njegovo vztrajno zavzemanje za sodelovanje. Prav tu so zakoreninjeni razlogi, da se je iz pristnega ljudskega tribuna, kmeta zavezanega zemlji in kmečkemu stanu, razvil v  voditelja, državnika.

Drugo je njegova jasna odločitev, da »stati ob strani« in  v  varnem zavetju čakati na pravi trenutek ni prava drža. Treba se je odločati, angažirati, treba se je včleniti v zgodovino. Ivan Oman je bil skoraj do zadnjih dni svojega življenja vedoželjen, zanimala so ga številna področja človeške, družbene in materialne resničnosti. Do stvari, ki so se mu zdele pomembne, se je praktično do konca življenja tudi opredeljeval.

In tretje, kar nam Ivan Oman nevsiljivo svetuje za naša zapletena družbena in medčloveška razmerja je, da naj ostanemo pozitivni, pogumni, povezani in predvsem, da ostanemo ponosni in dobri ljudje. Ponosni na očetnjavo, na svoj narod, ponosni na Slovenijo.

SLS se z veliko spoštljivostjo in ponosom spominja svojega prvega predsednika in ostaja zavezana prizadevanjem, ki jim je Ivan Oman namenil največji del svojega plodnega življenja. 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Intervju