Foto: EPA
ljudjeSlovenijaSvetzanimivo

Zanimivo: »Indija bo kmalu izrinila Kitajsko z mesta najbolj naseljene države na svetu«

Prebivalstvo Indije je trenutno  pri številki 1,4 milijarde ljudi. Kitajska, ki je trenutno pri številki, ki kaže da  ima trenutno 50 milijonov ljudi več. Po pisanju Bloomberga pravijo, da jih   že prehitela.

Najnovejša raziskava kaže upad števila prebivalcev doslej najbolj naseljene države. Prebivalstvo v Indiji narašča.

Do pred tremi desetletji  je imela ena družina pred  tri otroke, zdaj pa dva. Indija spada med  države  z najmlajšim prebivalstvom na svetu.

Približno 27 odstotkov njenih državljanov je starih med 15 in 29 let. Zaradi tega je zelo dobra destinacija za delo oziroma za angažiranje delovne sile.

 

Njihova država poskuša privabiti velika podjetja, da izboljšajo svoje gospodarstvo in s tem zmanjšala morebitno in nastajajočo revščino ob tako velikem prirastu aktivne delovne sile.

Če malo povzamemo, z dokajšnjo mero gotovosti lahko rečemo, da poleg sedaj že dveh najštevilčnejših držav ter nekaj bližnjih azijskih držav, je številka takšna ki nam pove da je skoraj ena polovica  ljudi svetovnega prebivalstva naseljeno v južno in jugovzhodno Azijo.

 

Več kot polovica predvidenega povečanja svetovnega prebivalstva do leta 2050 bo skoncentrirana v osmih državah – Demokratični republiki Kongo, Egiptu, Etiopiji, Indiji, Nigeriji, Pakistanu, Tanzaniji in na Filipinih. Vendar pa se bo v kar 61 državah sveta prebivalstvo med letoma 2022 in 2050 zmanjšalo za en odstotek ali več kot posledica padca rodnosti,  navaja projekcija OZN.

 

Prevedel in uredil: Vane T. Costa

Vir: Gardian&Bloomberg@vtc

Foto: EPA

Mogoče vam bo všeč

Več v:ljudje