Volitve

PU Maribor: “Ne na gas, pazi na nas! – sporočilo pred prvim šolskim dnem!”

»Prvi šolski dan bo kmalu in otroci smo nazaj. Zato počasi, ne na gas in – pazi na nas,« se glasi video poziv najmlajših in najranljivejših udeležencev v cestnem prometu, ki smo ga predstavili danes. Po daljšem obdobju se otroci namreč znova pogosteje vključujejo v promet, zato voznike pozivamo, da so še posebej previdni.

»Zagotavljanje varnosti otrok je v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog Policije, a policisti z aktivnostmi začenjamo že prej,« je uvodoma povedal Boštjan Koletnik s Policijske uprave Maribor. Na regionalni cesti skozi Hoče pri Mariboru, v bližini tamkajšnje osnovne šole, se mu je danes pridružil generalni sekretar AMZS mag. Jure Kostanjšek. Skupaj sta predstavila nekatere aktivnosti za večjo varnost udeležencev v prometu ob začetku šolskega leta.

“Aktivnosti za večjo varnost otrok na poti v šolo (vrtec) in domov policisti izvajamo preko celega šolskega leta. Vsako leto opravimo pregled cestno-prometne signalizacije v bližini šol ter vrtcev, skupaj z vodstvi šol in predstavniki lokalnih skupnosti opravimo pregled načrtov varnih šolskih poti, preverjamo tehnično brezhibnost avtobusov in drugih vozil, s katerimi se prevažajo otroci, prisotni smo na sestankih s starši in prvošolci, kjer jih poučimo o nevarnostih na šolskih poteh ter o obveznosti staršev in otrok, predavamo tudi o prometni varnosti, ter se povezujemo s predstavniki drugih institucij. Te dni izvajamo tudi poostrene nadzore hitrosti, ob začetku šolskega leta pa bomo pozorni tudi na opremljenost otrok z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi ter druge prometne predpise na tem področju.”

Izstopajoče prometne kršitve v bližini šol, v preteklih dneh:

25. avgust, 12.15, Pohorska cesta v Hočah, omejitev 40 km/h (vozil 59 km/h).

20. avgust, 14.30, 50-letnik voznik neregistriranega avtomobila brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola

16. 8., 13.00, Spodnja Selnica, 19-letni voznik, omejitev 50 km/h (vozil 114 km/h).

AMZS že peto leto v sodelovanju z avto-moto društvi po Sloveniji in s Policijo pred začetkom novega šolskega leta izvaja kampanjo Še 365 dni, s katero ozavešča, da se otroci vračajo na šolske poti, hkrati pa poudarja, da je treba za njihovo varnost skrbeti vse dni v letu, ne le ob začetku pouka. Kot izpostavlja mag. Jure Kostanjšek, generalni sekretar Avto-moto zveze Slovenije, je večina udeležencev v prometu v prvih dneh novega šolskega leta na najmlajše res bolj pozorna, po nekaj dneh ali tednih pa mnogi pozabijo, da otroci promet doživljajo drugače, kar odraslim narekuje dodatno skrb in pozornost vse dni v letu: »Letos se mnogi otroci v vrtce in šolske klopi vračajo po daljšem premoru, kot je bilo to običajno. Zlasti v prvih tednih bodo najverjetneje še zelo počitniško razigrani in posledično manj pozorni na dogajanje v prometu. Poleg tega vse večje tveganje za nastanek prometne nesreče predstavlja uporaba mobilnega telefona. Odrasli moramo biti otrokom zgled, hkrati pa jih podučiti, zakaj je takšno ravnanje nevarno.«

Statistični podatki: otroci kot udeleženci v prometnih nesrečah
V lanskem letu je bilo v prometnih nesrečah na območju PU Maribor udeleženih 91 otrok, starih do 14 let (v letu 2018 – 97), od tega 15 pešcev (2 hudo telesno poškodovana), 18 kolesarjev (eden je izgubil življenje, eden je bil huje telesno poškodovan), 2 voznika mopeda in 56 potnikov v osebnem avtomobilu.

Z otroki obnovite prometna pravila

Tokratno vračanje v šole je nekaj posebnega, saj se šolarji v šolske klopi vračajo po daljšem obdobju, zato starše pozivamo, da z otroci obnovijo prometna pravila. Podučite jih tudi, da ceste niso več tako prazne, kot so bile v zadnjem času, zato naj bodo spet bolj previdni.

· Starši in skrbniki, poskrbite, da bodo otroci dobro vidni. Otroci prvih in drugih razredov osnovne šole morajo nositi rumene rutice.

· Da bi bili še bolj vidni in tako bolj varni, je priporočljiva tudi uporaba svetlejših oblačil in odsevnikov, ki so obvezni ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti.

· Za otroke je tudi obvezna uporaba kolesarske zaščitne čelade, ki jo morajo nositi na kolesu, priporočljiva pa je tudi pri uporabi posebnih prevoznih sredstev (skiroji, rolke ipd.).

· Pri prevozu otrok pa ne pozabite na pravilno in dosledno pripenjanje otrok v ustrezne zadrževalne sisteme (otroške varnostne sedeže, bodisi v motornih vozilih bodisi na kolesu).

Poleg spoštovanja vseh cestnoprometnih predpisov staršem svetujemo, da med vožnjo ne uporabljate mobilnega telefona ali slušalk za poslušanje glasbe, da vozite previdno, strpno in spoštljivo do ostalih prometnih udeležencev. Z lastnim odgovornim ravnanjem in spoštovanjem cestnoprometnih pravil bodite otrokom za vzgled. Otroci namreč ves čas spremljajo, kaj in kako počnete, ter od malih nog posnemajo vsa vaša ravnanja.

Otroci – najranljivejši udeleženci v prometu

Otroci spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Ker so manjši, so v prometu slabše vidni, njihova ravnanja so nepredvidljiva, sami pa prav tako težko predvidijo nevarne situacije. Vozila kasneje opazijo in ne zmorejo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, težje določijo tudi smer, iz katere prihaja zvok vozila.

Najpomembnejša pravila, ki jih morajo otroci poznati za varno pot v šolo in domov:

· Cesto lahko prečkajo samo na prehodu za pešce in pri zeleni luči na semaforju za pešce v primeru semaforiziranih prehodov.

· Na svoji poti naj uporabljajo varne šolske poti z označenimi ali semaforiziranimi prehodi za pešce, nadhodi oziroma podhodi.

· Pred prečkanjem ceste se morajo prepričati, ali imajo prosto pot (pogled na levo, desno in še enkrat levo).

· Pravilno morajo hoditi po pločniku ali ob robu ceste, kjer ni pločnika. Ne smejo nenadoma stopiti na cesto.

· Pri hoji naj bodo opremljeni s kresničko, odsevnim trakom ali drugim odsevnim telesom oz. nalepko.

· Za vožnjo s kolesom naj uporabljajo kolesarsko stezo. Kolo naj vozijo počasi in previdno, s kolesarskim izpitom in na pravilno opremljenem kolesu.

· Uporabljati morajo zaščitno kolesarsko čelado. To pa velja za vse voznike in potnike na kolesu, do dopolnjenega 18. leta starosti.

Mogoče vam bo všeč

Več v:Volitve