Obnova otroškega igrišča v MČ Slavko Šlander
ljudjeLokalnoSlovenija

Lokalna samouprava: “Na Vojkovi ulici v mestni četrti Slavko Šlander obnavljamo otroško igrišče”

Na Vojkovi ulici v mestni četrti Slavko Šlander  obnavljajo otroško igrišče, ki bo otrokom omogočilo varno in prijetno igro. Nameščene bodo gugalnice, kombinirano igralo s toboganom, plezalno piramido, vrtiljak in plezalo. Gre za kakovostna igrala proizvajalca Kompan. Tla, na katerem bodo igrala, bodo zaščiti z varnostno podlago iz rečnega prodca, preostalo površino na igrišču pa bodo na novo asfaltirali. Postavili bodo tudi tri polkrožne klopi.

Skupna vrednost obnove igrišča znaša nekaj več kot 93.000 evrov z DDV. Gradbena dela, ki jih izvaja javno podjetje Zelenice, bodo zaključena predvidoma konec oktobra. Pred dvema letoma so ob otroškem igrišču obnovili igrišče za košarko. Preplastili so asfaltirano površino, namestili nova koša za košarko in uredili odvodnjavanje, zdaj pa bodo ob obeh igriščih (otroškem in košarkarskem) postavili večje koše za odpadke. Spomladi so kupili 60 košev za odpadke, ki jih bodo  namestili na različne lokacije na javnih površinah.

To je še eno potrdilo da na MO Celje, seveda ob odličnem sodelovanju Mestne četrti Šlander, delajo dobro za svoje občane. Pravzaprav enim in drugim pohvala za dobro in usklajeno delovanje. Otrokom pa čim več sproščenosti   in užitkov.

Vane T. Costa

vir in foto: moc&vtc

Mogoče vam bo všeč

Več v:ljudje