mednarodni danSvetŽivljenje

10. december – svetovni dan človekovih pravic

Vsako leto 10. decembra obeležujemo svetovni dan človekovih pravic. Na ta dan je  Generalna skupščina Združenih narodov v Parizu tri leta po koncu 2. svetovne vojne  sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic. Za sprejetje je glasovalo 48 članic, 8 članic se je vzdržalo (tudi takratna naša skupna država Jugoslavija), dve državi pa nista glasovali.

Dve leti kasneje je Generalna skupščina OZN pozvala vse države in zainteresirane mednarodne organizacije, da se Dan človekovih pravic praznuje prav na ta dan. Generalna skupščina je razglasila to splošno deklaracijo človekovih pravic kot skupen ideal vseh ljudstev in vseh narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in vsi posamezniki, vedno v skladu s to Deklaracijo, pri pouku in vzgoji razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter s postopnimi državnimi in mednarodnimi ukrepi zagotovili in zavarovali njihovo splošno in resnično priznanje in spoštovanje, tako med narodi držav članic samih, kakor tudi med ljudstvi ozemelj pod njihovo oblastjo. Deklaracija je zapisana v 30 členih.

Priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človeške družbe in njihovih enakih in neodtujljivih pravic pomeni priznanje temelja svobodepravičnosti in miru na svetu. Zanikanje in teptanje človekovih pravic sta pripeljala do barbarskih dejanj, žaljivih za človeško vest, in ker je bila stvaritev sveta, v katerem bi imeli vsi ljudje svobodo govora in verovanja in v katerem ne bi živeli v strahu in pomanjkanju naj bi bila spoznana za najvišje prizadevanje človeštva. Nujno je potrebno, da se človekove pravice zavarujejo z močjo prava, da človek ne bi bil prisiljen zatekati se v skrajni sili k uporu zoper tiranijo in nasilje. Nujno je potrebno pospeševati razvoj prijateljskih odnosov med narodi. Ljudstva Združenih narodov so ponovno potrdila svojo vero v temeljne človekove pravice in dostojanstvo ter vrednost človekove osebnosti, v enakopravnost moških in žensk ter se odločila, da bodo podpirala družbeni napredek in ustvarjanje boljših življenjskih pogojev v večji svobodi. Vse države članice so se zavezale, da bodo, v sodelovanju z Združenimi narodi pospeševale splošno in resnično spoštovanje človekovih pravic ter temeljnih svoboščin. Skupno razumevanje teh pravic in svoboščin je največjega pomena za popolno uresničitev te zaveze.

 

Več o Splošni deklaraciji človekovih pravic lahko preberete na
https://www.amnesty.si/70-let-po-sprejetju-splosne-deklaracije-clovekovih-pravic-priloznost-da-jo-znova-spoznamo.html

mib

 

Mogoče vam bo všeč