Vir:gov.si
LokalnoSlovenija

Poročila akcij zimske službe

Zimsko vzdrževanje oziroma zimska služba je del rednega vzdrževanja cest. Zaradi posebnih pogojev, ki nastajajo ob sneženju, poledici, sodri in žledu, je zimsko vzdrževanje gotovo najzahtevnejši del vzdrževanja cest.

Vsako leto je zimska služba vzpostavljena 15. novembra in deluje vse do 15. marca prihodnjega leta.

Zimsko obdobje praviloma res traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta, vendar formalna vzpostavitev delovanja zimske službe ne pomeni njenega dejanskega začetka, saj je potrebno določena dela izvajati skozi vse leto. Zimska prevoznost cest tudi ne pomeni, da so ceste popolnoma kopne in prevozne kot v drugih letnih časih. V času sneženja je namreč nemogoče pričakovati, da bodo v vsakem trenutku ceste ”črne”. Vsa vozila morajo biti v tem času opremljena z ustrezno zimsko opremo, za tovorna vozila s priklopniki in vozila, ki prevažajo nevarne snovi, pa velja v času sneženja po določilih Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji tudi prepoved vožnje oziroma obvezno izločanje iz prometa.

Obseg zimskega vzdrževanja cest in zagotavljanje prevoznosti posameznih cest
Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih razredih je določena v Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest.

Povzeto po: Gov.si
Avtor: L.S.

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno