Nekategorizirano

ŽELEZNIŠKI PODVOZ NA LJUBLJANSKI ULICI V MARIBORU – PRIČETEK DEL

Konec junija 2018 sta v prostorih Mestne občine Maribor minister za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Peter Gašperšič in mariborski župan Andrej Fištravec podpisala pogodbo z izvajalci gradbenih del za izvedbo podvoza pod železniško progo na Ljubljanski ulici. Sedanji nivojski prehod je glede prometne varnosti neustrezen. 

POTEK DEL IN CENA PROJEKTA
Dela bodo potekala v štirih fazah, zaključek pa je predviden v zadnji tretjini leta 2019. Vrednost projekta je ocenjena na 8,9 milijona evrov, financirata pa ga Mestna občina Maribor in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Izvajalec del bo konzorcij podjetij Pomgrad, SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana in GH Holding, državni del projekta pa znaša 60 odstotkov naložbe.

Na Ljubljanski ulici bo urejeno nivojsko križanje železniške proge in ceste s pripadajočimi križišči ter navezovalnimi cestami. Z izgradnjo podvoza in spremenjenimi prometnimi ureditvami vozišč in križišč za motorna vozila, kolesarje in pešce na cestni infrastrukturi ter posegi na železniški infrastrukturi bo na omenjenem območju omogočena večja pretočnost prometa in zagotovljena večja varnost udeležencev v prometu.

Prav tako bodo na novo uredili železniško postajališče Tabor, vzpostavili krožišči na stiku z Ulico Moše Pijade in Masarykovo ulico ter z Jezdarsko ulico in vzpostavili kolesarsko stezo. Na strehi podvoza bosta na obeh straneh železniške proge urejena dva manjša trga. Poleg gradnje podvoza bo v sklopu investicije vključena še celovita obnova in revitalizacija Magdalenskega parka.

PRIČETEK DEL 20.8.2018
V ponedeljek, 20. 8. 2018 bo uvedena Ljubljanske ulice od križišča z Jezdarsko ulico do križišča z Masarykovo ulico (dovoljen dostop bo le za stanovalce blokov in lokalni promet po Jezdarski ulici in Betnavski cesti) in popolna zapora priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico.

Objavljamo občinsko sporočilo:
“Podjetje Nigrad d.d. bo v ponedeljek 20. avgusta zaprlo območje Ljubljanske ulice in uredilo obvoze. Z 20. avgustom bodo obvozi veljali za motorna vozila, medtem ko bo prehod čez železniško progo za pešce in kolesarje omogočen predvidoma do začetka septembra, ko bodo preusmerjeni na nivojski prehod.

Zapore bodo pri križišču Ulice Moše Pijada in Ljubljanske ulice (križišče, kjer je garažna hiša) in pri krožišču ulice Pariške komune in Ljubljanske ulice (do križišča Jezdarske in Ljubljanske ulice dovoljeno samo za lokalni promet). Na tej dolžini Ljubljanske ulice, torej od garažne hiše do križišča z Jezdarsko ulico, bo veljala popolna zapora. Zapora bo prav tako pri križišču Gorkega ulice in Jezdarske ulice. Prav tako bodo na teh relacijah veljale spremenjene trase mestnega avtobusnega prometa in sicer linij 1, 2, 17 in 21.


Prikaz predvidenih obvozov.
Naslovna slika prikazuje izgled dokončanega podvoza.

Do dokončanja gradbenih del ne bodo obratovala postajališča:
1.   Postajališče »Ljubljanska – II. gimnazija« v mesto,
2.   Postajališče »Ljubljanska – II. gimnazija« iz mesta,
3.   postajališče »Magdalenski park«,
4.   postajališče »Betnavska cesta – Žolgarjeva« v mesto,
5.   postajališče »Betnavska cesta – Žolgarjeva« iz mesta.
– Postajališče »Maribor – UKC« obratuje za vse linije nemoteno.

– Linija 1 »Tezno«, bo preusmerjena na Titovo cesto do Europarka in naprej na Pobreško cesto v in iz smeri mesta, nadomestna postajališča so »Magdalena« na Pobreški cesti v in iz mesta.

– Linija 2 »Betnavska«, v smeri mesta vozi od križišča z Betnavsko cesto/Ul. Pariške komune na Gorkega ulico, ne uporablja postajališč »Betnavska – Žolgarjeva« v in iz mesta, nadomestno postajališče je postajališče in »Gorkega – Preradovičeva« v smeri mesta in »Gorkega ulica« v smeri iz mesta.

– Za linijo 17 »Studenci – Ribniško selo« ne obratujejo postajališči »Ul. Pariške komune« in »Magdalenski park«, v smeri iz mesta se uporablja postajališče »Tabor« (namesto postajališča »Magdalenski park«), pot nadaljuje v smeri Gorkega ulice in naprej po obstoječi trasi, za smer v mesto ne vozi po Ulici Pariške komune, vozi po Gorkega ulici.

– Linija 21 »Ljubljanska«, v smeri mesta vozi od krožišča z Ul. Pariške komune do križišča z Gorkega ulico in naprej v mesto do postajališča »Maribor – UKC«, linija po novem uporablja postajališči »Ulica Pariške komune«, v smeri iz mesta uporablja postajališče »Tabor« namesto »Magdalenski park«.”

 

Povzel Andy

Mogoče vam bo všeč