Nekategorizirano

Združene civilne iniciative Savinjske doline: Vzvodi pritiska na lokalne skupnosti mejijo na korupcijo!

Finančna konstrukcija hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem ostaja še nejasna, z določitvijo roka za zaprtje le-te se predstavniki vlade na sestanku s Korošci niso strinjali. Umeščanje trase od Slovenj Gradca do Holmca pa bo trajalo dlje, kot je podpisano v protokolu.

Koroška delegacija je včeraj zopet sedla za skupno mizo s predstavniki DARS-a in vlade. Pričakovati je bilo konkretne informacije o zaprtju finančne konstrukcije za pričetek gradnje odseka med Velenjem in Slovenj Gradcem, a se je izkazalo, da je ta še vedno pod vprašajem. Državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo Nina Mauhler je sicer pojasnila, da aktivnosti za zaprtje potekajo in da ima DARS dovolj sredstev za začetek gradnje. A ker finančna konstrukcija ni zaprta, ni mogoče objaviti razpisa za izvajalca gradbenih del, je na sestanku pojasnil predsednik uprave DARS-a Tomaž Vidic. S pobudo koordinatorja Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaža Verhovnika, da se kot sklep sestanka sprejme rok za zaprtje finančne konstrukcije, pa se zbrani niso strinjali, saj ni znano kdaj bo rešitev dokončna.

»Aktivnosti za sprejem investicijskega programa potekajo v skladu s predvidenim planom. Končna potrditev tega je s strani ministrice za infrastrukturo predvidena do 1. junija 2019. Ta je podlaga za objavo javnega razpisa za iskanje izvajalca gradbenih del s strani DARS-a. Do takrat pa bo morala posebna ekspertna skupina, sestavljena s strani predstavnikov ministrstev za infrastrukturo in finance ter DARS-a, iz med šestih možnih scenarijev, ki jih obdelujejo, najti varianto zaprtja finančne konstrukcije,« je po sestanku sporočila Mladinska iniciativa za 3. razvojno os.

Pri odkupu zemljišč med Velenjem in Slovenj Gradcem pa je bilo govora o konkretnih številkah. Na omenjeni trasi je skupno 608 parcel, ki jih mora država odkupiti; do danes je bilo sklenjenih 62 pogodb za odkup, še 41 ponudb pa je bilo oddanih. Skoraj vsa zemljišča so odkupljena na prioritetni lokaciji Gabrke. To pomeni, da bi se gradnja letos najverjetneje lahko pričela na tem odseku,« še sporoča Mladinska iniciativa.

V združenih civilnih iniciativah Savinjske doline pa ugoztavljajo, da se ministri  z župani dostikrat srečujejo ter pogovarjajo o razvojnih in drugih temah. Tako ni neobičajno, da sta se župana Braslovč in Polzele nedavno srečala z ministrico za infrastrukturo, mag. Alenko Bratušek.

Manj običajno je, da naj bi – domnevno – oba župana v enakem času močno spremenila mnenje o podpori ustavni presoji za odsek 3. razvojne osi. Omenjeni občini sta zahtevo na Ustavno sodišče vložili pred enim letom, ker sta ocenili, da obstajajo nepravilnost, ki bistveno vplivajo na razvoj lokalnih skupnosti. Ustavno sodišče bi preverilo, ali je bil Državni prostorski načrt pripravljen v skladu z zakoni, ki zagotavljajo ustrezno strokovno presojo. Že večkrat se je namreč ugotovilo, da je bil izbor trase F2-2 najmanj sporen, če že ne prirejen.

Do lokalnih volitev so bili politični pritiski na občini še zadržani (vir). V novih županskih in vladnem mandatu pa so se ti zaostrili. Velika sprememba prej izdelanega mnenja o tej temi je indic, da sta župana pod velikim pritiskom.  

V občinah so se sprožila ugibanja, ali sta bila župana deležna obljub o prirejenih razpisih za državne investicije v primeru, če bi odstopila od ustavne presoje. Ali pa – nasprotno – grožnje omejitev pri državnih virih, če bi ustavno presojo obdržala.

To zveni zaskrbljujoče, a vendarle ne bi bil osamljen primer.

Spomnimo se dveh zgolj nedavnih primerov. Zaradi domnevno dogovorjenega razpisa pri maketi 2. tira je v februarju odstopil minister Leben (vir). Zaradi namigov, da dva resorja ne bosta podpirala občine Komen, je v novembru lani odstopil minister Bandelli (vir). Ni odveč pripomniti, da slednji prihaja iz Stranke Alenke Bratušek. Zaskrbljujoče bi bilo, če bi se ugotovilo, da je takšno trgovanje s podporo način delovanja te stranke ali ministrice Bratušek osebno.

Občinski uradniki ter politični funkcionarji imajo dolžnost, da kakršnekoli grožnje ali obljube dane s strani javnih predstavnikov sporočijo KPK-ju ter drugim organom pregona. Le z ničelno toleranco do korupcije je v lokalnih skupnostih ter v državi možen napredek.

Konkretno, župani ne smejo postati žrtve korupcije ali kravjih kupčij. Funkcionarji na ministrstvu se menjajo praviloma vsak mandat, župani pa imajo – če delajo dobro – veliko daljši staž. Zato bi moralo biti v interesu županov, da se morebitnih kaznivih koruptivnih dejanj izognejo v širokem loku.

Kakršnokoli dogovarjanje v zameno za medsebojno korist po definiciji pomeni koruptivno dejanje vseh vpletenih. Županov in državnih predstavnikov. 

Mogoče vam bo všeč