Nekategorizirano

VIDEO: Dr. Ludvik Toplak: Prave žrtve ideoloških predsodkov pri podeljevanju koncesij so študenti AME-ECM

Praktično mimo oči javnosti, kajti dogodek se dominantnim medijem ni zdelo pospremiti z ustreznim poročanjem, se je v ponedeljek v Državnem svetu odvil posvet pod naslovom Od konkurence do monopola. Pripravila sta ga Državni svet in Inštitut Nove revije, razpravljavci pa so med drugim izpostavili, da konkurenca pomeni možnost izbire, kar ponudnike spodbuja k stalnemu izboljševanju in večji kakovosti storitev. Kritični so bili tudi do restriktivne politike podeljevanja koncesij na področju zdravstva in šolstva.							         

Veljavni mehanizmi razpisovanja koncesij za financiranje izvajanja javnih služb so še vedno ujetniki ideoloških predsodkov bivšega nedemokratičnega sistema in njegovih podsistemov. Na to nas opozarja tudi že več let neuresničena odločba Ustavnega sodišča RS o sofinanciranju programov zasebnih osnovnih šol in pritožbe, tožbe ter ustavne presoje na področjih zdravstvene, lekarniške, visokošolske in raziskovalne dejavnosti. Podeljevanje koncesij za opravljanje javne službe zasebnikom izvršna oblast podreja in prireja interesnim lobijem javnih inštitucij, katerih ustanoviteljica je država.
Restriktivna politika podeljevanja koncesij za izvajanje storitev na področjih zdravstva lekarništva, šolstva, visokega šolstva, znanstvenega raziskovanja in številnih drugih dejavnosti je v konfliktu s pravico do svobodne podjetniške pobude, do konkurenčnih razmerij znotraj določene dejavnosti in ne zagotavlja enakih možnosti zasebnih in državnih izvajalcev storitev na teh področjih.
Zasebniki praviloma izvajajo javno službo na podlagi koncesijskih pogodb enako ali še bolj kvalitetno kot primerljive državne inštitucije, praviloma pa tudi ceneje, torej v najboljšo korist davkoplačevalcev. Po drugi strani pa se načrtno in zavestno vodi enostranska politična ter ideološka propaganda, katere namen je prikazati zasebne podjetniške pobude na številnih
pomembnih področjih izvajanja te storitve kot »izkoriščevalske«, nepotrebne, škodljive, skratka – v nasprotju z javnim interesom. Torej prav obratno od resničnega, dejanskega stanja.

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

https://www.ds-rs.si/?q=novice/od-monopola-do-konkurence

Mogoče vam bo všeč