Nekategorizirano

Zaradi zadnjega napada medveda pri Škofljici SLS zahteva zmanjšanje števila zveri v naseljeni kulturni krajini

SLS je v preteklem letu organizirala več aktivnosti in protestnih shodov, v katerih je argumentirano predstavila nevarnost prevelike številčnosti volka in medveda v okolju in opozarjala na škodo, ki jo zveri povzročajo kmetom in drugim prebivalcem podeželja, ter izpostavljala tudi možnost napada zveri na človeka.

4. septembra 2019, ko je bil medved opažen v neposredni bližini osnovne šole na Škofljici, je stranka v pozivu Vladi RS opozorila na najhujše – napad zveri na otroka ali drugo osebo s tragičnimi posledicami. V lanskem letu se je medvedka večkrat pojavljala pred šolo v Grahovem. Večkrat so na notranjskem volkovi prečkali otroška igrišča.

Na področju Škofljice je medved v manj kot letu dni dva krat napadel človeka. V torek, 5. maja, zvečer je medved napadel 56-letnega moškega, ki je bil na sprehodu. Junija lani je medved v naselju Vrh nad Želimljami v okolici doma napadel 80-letno žensko.

SLS zato ponovno poziva Ministrstvo za okolje in prostor RS (MOP), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) RS in Vlado RS, da nemudoma pristopijo k reševanju problematike velikih zveri na podeželju, ter sprejmejo dolgoročno strategijo o upravljanju z velikimi zvermi. Nemudoma naj izdajo odločbo o odvzemu medveda in volka iz narave, ki bo temeljila na dolgoročni strategiji zmanjševanja številčnosti in preprečevanja širjenja okolja prisotnosti zveri v naravi. Tudi stroka opozarja, da je zveri v okolju preveč. Dr. Klemen Jerina z biotehniške fakultete je v sodelovanju s strokovnjaki z gozdarskega inštituta in zavoda za gozdove pripravil strokovna izhodišča za upravljanje medveda, po katerem bi vsako koledarsko leto (dokler se ne doseže sprejemljivo število zveri v naravi) odvzem znašal 235-253 medvedov in ne bi ogrozil ugodnega ohranitvenega stanja populacije. SLS podpira, da se v strnjene državne kočevske in snežniške gozdove naseli medvede in volkove za namen turizma, raziskav in druge namene.

Pozivamo Društvo za dobrobit živali AniMa in druge številne nevladne organizacije, ki svoje branjenje zveri pri evropskih institucijah utemeljujejo z manipulativnimi sporočili, da »medvede in volkove v Sloveniji uporabljajo kot predmet politične in medijske manipulacije ter kot vir zaslužka (lovski turizem, prodaja trofej, mesa, krzna),« o izrečenem ponovno premislijo in spoštujejo ustavno pravico prebivalcev Slovenije do osebnega dostojanstva in varnosti. V primeru napada zveri na človeka, ko se ta napad ni zgodil v divjini, bi pričakovali, da bi kakšen NVO zastopal tudi napadenega človeka.

Mogoče vam bo všeč