Nekategorizirano

Zakaj obstruiral sejo OZP

Jožef Horvat, vodja poslanske skupine NSi v Državnem zboru in predsednik Odbora za zunanjo politiko, je na svojem facebooku objavil zapis o tem, zakaj je 6. februarja letos obstruiral sejo svojega odboza za zunanjo politiko.

“ZAKAJ? sem 6. februarja 2018 zapustil sejo Odbora za zunanjo politiko (OZP) s točko dnevnega reda: Pobuda za sklenitev Sporazuma med RS in Madžarsko o sodelovanju pri izgradnji drugega tira železniške povezave Divača – Koper?
POJASNILO: OZP ni imel pravne osnove, da bi Pobudo potrdil, saj je Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT) začasno suspendiran. 
Zato sem Odboru predlagal sklep:
”OZP predlaga Vladi RS, da mu v skladu s 4. odstavkom 70. člena Zakona o zunanjih zadevah predloži OSNUTEK meddržavnega sporazuma. Na podlagi pridobljenega bo OZP o podani pobudi tudi odločal.”
Takšna je tudi praksa, saj OZP ob obravnavi tovrstnih pobud praviloma že razpolaga z osnutkom meddržavnega sporazuma oz. pogodbe.
Sprejetje predlaganega sklepa bi Vladi omočilo nadaljevanje pogovorov z Madžarsko, OZP pa bi ohranil svojo verodostojnost. 
Ker OZP mojega predloga sklepa ni sprejel, sem v skladu s 65. členom Poslovnika DZ sejo obstruiral. 
Obžalujem, da je v nadaljevanju OZP brez pravnega okvirja sprejel pobudo ”na zalogo”.

Mogoče vam bo všeč