Vir: Gvo.si
KmetijstvoPolitikaSlovenija

Za društva, zveze in združenja ter Sindikat kmetov do 355.000 evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo tri javne razpise na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za vse tri javne razpise znaša do 355.000 evrov. Javni razpisi bodo odprti do vključno 2. aprila 2021.

Višina sredstev po posameznih javnih razpisih:

Javni razpis za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2021:

 • namen A: 29.000 evrov (delovanje na širšem območju Republike Slovenije),
 • namen B: 25.000 evrov (delovanje na ožjem območju Republike Slovenije).

Javni razpis za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2021:

 • namen A: 150.000 evrov (večje pomembnejše organizacije),
 • namen B: 106.000 evrov (rejske organizacije),
 • namen C: 25.000 evrov (ostale organizacije),
 • namen Č: 10.000 evrov (organizacije, ki delujejo izključno na področju ekološkega kmetovanja).

Javni razpis za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2021:

 • 10.000 evrov.

Namen izvajanja ukrepov je ohranjanje kmetijske dejavnosti, ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in spodbujanje združevanja ter povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju. Javni razpisi prispevajo k boljši organiziranosti civilne iniciative in nevladnih ter nepridobitnih organizacij na področju kmetijstva ter sledijo usmeritvam programskih dokumentov.

Več informacij ter razpisne dokumentacije za vse tri javne razpise:

 • Javni razpis za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranja na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2021
 • Javni razpis za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2021
 • Javni razpis za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2021
 • Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja: spletna stran, telefonska številka 01/580 77 92 (od dneva objave javnega razpisa, torej od petka, 19. 3. 2021) ter e-naslov [email protected].

Vir: Gov.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Kmetijstvo