Nekategorizirano

Z rdečo zvezdo Jankovič pljuva na slovensko samostojnost

Društvo MORiS Kočevska Reka je društvo, ki ima s strani Ministrstva za obrambo podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov in obrambe. V svojem Statutu imamo zapisano, da obstaja za članstvo ničelna toleranca do vseh totalitarnih režimov in njihovih simbolov in, da je naša obveza, da se argumentirano zoperstavljamo vsem poskusom spreminjanja namena in poteka dogodkov iz osamosvajanja in demokratizacije, s poudarkom na vojni za Slovenijo.

Iz sredstev javnega obveščanja in s strani našega članstva smo zgroženi izvedeli, da je župan glavnega mesta Slovenije začel postavljati že odstranjene simbole bivšega totalitarnega komunističnega sistema v obliki železnih konstrukcij z rdečo zvezdo. Rdečo zvezdo je kot razpoznavni znak, v skladu z mednarodnim vojnim pravom, nosila agresorska Jugoslovanska ljudska armada na svojih uniformah in vojaški tehniki. Ta tako imenovana ljudska armada je vojaško napadla komaj razglašeno Republiko Slovenijo 26. junija 1991. Pod streli in ognjeno močjo agresorske JLA, ki je nosila rdečo zvezdo, so ugašala življenja slovenskih teritorialcev in miličnikov ter nedolžnih civilnih žrtev. Zelo smo prizadeti s takim ravnanjem, ki naj bi bilo, na podlagi do sedaj znanih podatkov, tudi nezakonito – za postavljanje konstrukcij z rdečo zvezdo naj ne bilo izdano gradbeno oziroma kakšno drugo dovoljenje.

S takim ravnanjem je župan glavnega mesta Republike Slovenije onečastil človekovo dostojanstvo vseh tistih, ki so se leta 1990 na referendumu odločili za izhod iz totalitarnega komunističnega sistema, ki preko države SFRJ ni spoštoval človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. Posebej pa je s tem dejanjem vsem veteranom vojne za Slovenijo, ki smo z orožjem obranili komaj razglašeno samostojnost nove države, kršil temeljno ustavno pravico do človekovega dostojanstva v smislu 34. člena Ustave Republike Slovenije. Da je oblastno ravnanje župana Zorana Jankoviča, ki na simbolni ravni skuša s svojimi odločitvami nasprotovati temeljnim ustavnim vrednotam Republike Slovenije, protiustavno, je ugotovilo že Ustavno sodišče Republike Slovenije v svoji odločbi št. U-I-109/10-11 dne 26. 9. 2011, ko je razveljavilo 2. člen Odloka o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju Mestne občine Ljubljana. Društvo MORiS Kočevska Reka · Davčna št.: 62221884 · Matična št.: 2215985000 · IBAN: SI56 0232 0025 6843 007 NLB d.d. V tem Odloku je skušal župan Zoran Jankovič poimenovati ulico glavnega mesta Slovenije po bivšemu diktatorju in dosmrtnem predsedniku totalitarne komunistične države SFRJ Josipu Brozu Titu v Titovo cesto.

Ustavno sodišče je jasno povedalo, da oblastni organi tudi na simbolni ravni ne smejo ukrepati v nasprotju s temeljnimi ustavnimi vrednotami in v nasprotju z ustavo varovanimi temeljnimi človekovimi pravicami in svoboščinami. Javno postavljanje konstrukcij z rdečo zvezdo je zagotovo tako simbolno dejanje, vendar v Društvu MORiS podajamo to prijavo tudi zato, da pristojni gradbeni inšpektor tudi iz vidika zakonitosti ugotovi dejansko stanje in odredi odstranitev konstrukcij z rdečo zvezdo iz javnih površin, ki simbolno spominjajo na bivši totalitarni komunistični sistem in bivšo agresorsko JLA.

Prosimo, da nas o ugotovitvah in ukrepih gradbenega inšpektorja čim prej obvestite, da bomo v primeru, če odstranitev konstrukcij z rdečo zvezdo ne bo odrejena, lahko pravno ukrepali na pristojnih instancah

Mogoče vam bo všeč