izobraževanjenaravaSlovenijazanimivo

Vlade morajo nehati spletkariti z industrijo fosilnih goriv in uničevati naše pravice

Amnesty International Slovenija je objavil zanimiv članek o industriji fosilnih goriv.

Najbogatejše vlade sveta dejansko obsojajo milijone ljudi na stradanje, sušo in razseljevanje, ko še naprej podpirajo industrijo fosilnih goriv, opozarja Amnesty ob objavi novega poročila Stop Burning Our Rights! (kliknite tukaj za povzetek poročila).

V tem poročilu organizacija prikazuje globalne neuspehe pri ščitenju pravic pred podnebnimi spremembami ter začrta, kako lahko pravo človekovih pravic prispeva k temu, da bodo vlade in podjetja odgovarjali.

Amnesty International poziva vlade, naj sprejmejo in uresničijo ambiciozne nacionalne podnebne načrte, ki bodo odražali raven odgovornosti in sposobnosti. Bogate industrializirane države, vključno z vsemi državami članicami G7, morajo doseči nične izpuste ogljika, kolikor je mogoče blizu letu 2030.

Države s srednjimi dohodki, ki imajo več možnosti, kot sta Kitajska in Južna Afrika, morajo imeti za cilj razpolovitev izpustov do leta 2030 ali kolikor je mogoče hitro po tem in doseči nično stopnjo do 2050. Ostale srednje bogate in države z nizkimi dohodki morajo ciljati, da dosežejo nične izpuste do 2050.

Vse države morajo zagotoviti tudi pravičen prehod za delovno silo in skupnosti, ki bodo prizadeti s podnebnimi spremembami in postopkom zmanjševanja ogljičnih izpustov, tako da sprejmejo ukrepe za zmanjševanje revščine in odprave obstoječih neenakosti v uživanju človekovih pravic. Sem sodi tudi dajanje prednosti naložbam v odgovorno proizvedeno obnovljivo energijo in socialne zaščite, ob hkratni podpori ustvarjanju novih, zelenih in dostojnih služb.

Požiganje naših pravic

Dokument Stop Burning Our Rights! predstavlja obsežen pravni in etični načrt za to, kaj bi morale države in vlade narediti pri naslavljanju podnebne krize, za pomoč ljudem pri prilaganju in za zagotavljanje odškodnin oz. plačila škode.

Prikazuje, kako je lahko pravo človekovih pravic vodilo vladam, podjetjem in aktivistom_tkam v boju proti podnebni krizi. Po vsem svetu se pravo človekovih pravic v vedno večji meri uporablja za to, da se zahteva odgovornost vlad in podjetij za njihove neuspehe pri naslavljanju podnebnih sprememb.

V skladu z mednarodnim pravom človekovih pravic morajo vse države narediti vse, kar je v njihovi moči, da čim prej zmanjšajo izpuste.

Dokument Amnesty International vključuje številne primere vlad, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti. Na primer, le sedem držav iz skupine G20, ki skupno proizvedejo za skoraj 80 odstotkov globalnih izpustov toplogrednih plinov, je ZN podalo svoje cilje za zmanjševanje izpustov do leta 2030. To ni dovolj, da bi se preprečil dvig globalne temperature za več kot 1,5 stopinje Celzija.

Bogatejše države so obvezane pomagati tistim z nižjimi dohodki, vključno z zagotovitvijo ustreznih financ v podporo prehodu na obnovljivo energijo, za to, da se ljudi zaščiti pred okoljsko škodo, in da se zagotovi odškodnine. Tudi tu so zatajile. Doslej je bilo skoraj tri četrtine mednarodnih podnebnih financ zagotovljenih v obliki posojili in ne donacij.

 

Pravičen prehod

Amnesty International opozarja, da je nujen pravičen prehod, ki ščiti človekove pravice. Vse preveč vlad poskuša krajšnice, ki bodo še povečale neenakosti.

Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov je nujno, a brez ustreznih jamstev za zaščito človekovih pravic, ukrepi tvegajo povzročanje nadaljnje škode skupinam, ki že zdaj trpijo diskriminacijo in marginalizacijo.

 

vir: https://www.amnesty.si/stop-burning-rights

 

Mogoče vam bo všeč