izobraževanjeSlovenijaVeč

V JAVNO RAZPRAVO DANI ŠTIRJE NOVI PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH ENAINTRIDESET JAVNIH RAZPRAV

V preteklem tednu (9.8. do 15.8.2021) so bili v javno razpravo dani štirje novi predpisi, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih enaintrideset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

 

DATUM
OBJAVE
ZAKLJUČEK RAZPRAVE POVEZAVA NA MINISTRSTVO

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021-2030 9. 7. 2021 10. 9. 2021  Več informacij

Ministrstvo za finance

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije 11. 8. 2021 18. 8. 2021  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o nadzoru trga in skladnosti proizvodov 2. 8. 2021 17. 9. 2021  Več informacij
Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi 2. 8. 2021 17. 9. 2021 Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije 30. 7. 2021 30. 8. 2021 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilnih instrumentih 23. 7. 2021 23. 9. 2021 Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo

Zakon o javnem potniškem prometu 30. 7. 2021 31. 8. 2021  Več informacij
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti 23. 7. 2021 23. 8. 2021 Več informacij
Zakon o energetski politiki 21. 7. 2021 1. 9. 2021 Več informacij
Pravilnik o delih in opremi vozil 15. 7. 2021 17. 9. 2021 Več informacij
Zakon o oskrbi s toploto 15. 7. 2021 1. 9. 2021 Več informacij
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije 13. 8. 2021 3. 9. 2021 Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva 29. 7. 2021 27. 8. 2021 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli 29. 7. 2021 27. 8. 2021  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom 29. 7. 2021 27. 8. 2021 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva 29. 7. 2021 27. 8. 2021 Več informacij
Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2030 21. 7. 2021 21. 8. 2021 Več informacij

Ministrstvo za javno upravo

/

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uredba o uporabi oljčnih tropin in rastlinske vode za gnojenje 30. 7. 2021 29. 8. 2021  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 29. 7. 2021 27. 8. 2021  Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje 23. 7. 2021 22. 8. 2021 Več informacij
Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala 22. 7. 2021 21. 8. 2021 Več informacij
Pravilnik o spremembah Pravilnika o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja-teran 15. 7. 2021 15. 9. 2021 Več informacij

Ministrstvo za kulturo

/

Ministrstvo za notranje zadeve

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije 20. 7. 2021 3. 9. 2021  Več informacij

Ministrstvo za obrambo

/

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač 4. 8. 2021 3. 9. 2021  Več informacij
Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal 27. 7. 2021 16. 9. 2021 Več informacij
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah 13. 7. 2021 15. 9. 2021 Več informacij
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov ZB 1, ZB 2, ZB 2/1, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za proizvodnjo pijač 9. 8. 2021 8. 9. 2021 Več informacij
Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine JAN-1/04 za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja 9. 8. 2021 8. 9. 2021 Več informacij

Ministrstvo za zdravje

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja 6. 8. 2021 21. 8. 2021  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti 6. 8. 2021 21. 8. 2021 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog 29. 7. 2021 30. 8. 2021 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve

/

Ministrstvo za pravosodje

/

vir: https://www.cnvos.si/novice/2871/v-javno-razpravo-dani-stirje-novi-predlogov-predpisov-skupaj-odprtih-enaintrideset-javnih-razprav/

 

Mogoče vam bo všeč