Nekategorizirano

Vlada ustavila projekt HE na Muri, v DEM obžalujejo njeno odločitev, v Rešimo Muro pa odločno pozdravljajo

V družbi Dravske elektrarne Maribor (Dem) obžalujejo današnjo odločitev vlade o ustavitvi priprave državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Hrastje-Mota na Muri. Družba, ki je v omenjenem projektu nastopala kot investitor in koncesionar, meni, da je posledica zasledovanja parcialnih interesov enega sektorja – okolja.
Vlada je na današnji seji sprejela sklep o ustavitvi priprave državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Hrastje-Mota na Muri. V Demu, ki je v projektu nastopal kot investitor in koncesionar za rabo vode na delu vodnega telesa reke Mure, so zagotovili, da so vselej delovali “strokovno, transparentno, v skladu z zakoni in direktivami ter v interesu posrednega lastnika, torej države, in njenih širših strateških zavez”.

“Zato takšno odločitev obžalujemo, saj menimo, da je posledica zasledovanja parcialnih interesov enega sektorja (okolja) na račun širših družbenih, kmetijskih in podnebno-energetskih ciljev,” so kritični.

Analize so po njihovem pokazale, da je z izravnalnimi ukrepi možno nadomestiti predvideno okrnitev narave ter da na ta način objekt hidroelektrarne Hrastje-Mota lahko postane sprejemljiv za okolje. Zato so v zadnjih mesecih na resorna ministrstva, vlado in javnost naslovili več pobud za nadaljevanje konstruktivnega dialoga in iskanje skupnih rešitev, ki bi bile sprejemljive tudi z vidika okoljskih vplivov na varovana območja.

“Zavedamo se, da je iskanje možnih kompromisnih rešitev dolgoročni projekt, ki zahteva veliko naporov vseh deležnikov, a ga je po naši oceni potrebno narediti v dobrobit vseh državljanov Republike Slovenije, sedanjih in prihodnjih generacij,” so poudarili. “Ne gre namreč pozabiti, da je energija vode eden najčistejših trajnostnih virov proizvodnje električne energije, ki že danes predstavlja steber slovenske energetike in zagotavlja velik del proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. In teh virov Slovenija nima na pretek,” so spomnili.

V Demu ob tem napovedujejo, da bodo še naprej delovali odgovorno, v skladu s svojim poslanstvom in poslovnimi cilji ter pri tem pomagali zasledovati strateške usmeritve države. “Tako bo tudi v primeru sodelovanja pri projektih, povezanih s področjem hidrenergetike, in drugih večnamenskih projektih, katerih eden od rezultatov je tudi proizvedena električna energija iz obnovljivih virov,” so zapisali.

Ali bodo od države zahtevali povračilo v projekt že vloženih sredstev, gre za okoli 10 milijonov evrov, niso navedli.

Ob sklepu vlade, ki je na pobudo okoljskega ministrstva sprejela sklep o ustavitvi priprav državnega prostorskega načrta za HE na MUri, se najbolj “smeje” okoljskemu društvu Rešimo Muro. Unesco je namreč območje Mure razglasil za biosferno območje, Društvo za proučevanje rib Slovenije in Zveza društev za obvarovanje reke in sonaravni razvoj ob Muri pa sta opozorila na vplive na reko, ki sodi s svojimi pritoki med biotsko najbogatejša območja v Sloveniji in v Evropi ter predstavlja življenjski prostor številnih ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. Vlada pa je z današnjim sklepom le uresničile eno od koalicijskih zavez. 

Mogoče vam bo všeč