Nekategorizirano

VIDEO: Največji zaseg heroina v zgodovini Slovenije

Uslužbenci Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) so v pristanišču Koper v oktobru 2019 na podlagi analize tveganja kot rizično ocenili pošiljko s 437 rolami polietilenske folije (v skupni teži 21.530 kg), ki je prispela v kontejnerju. Pot zabojnika naj bi bila: Združeni Arabski Emirati (ZAE) – Egipt – Slovenija. Zabojnik je bil v Egiptu pretovorjen na ladjo, ki je prispela v pristanišče Koper.  

 

Uslužbenci FURS so zabojnik s pošiljko 29. 10. 2019 skenirali z x-ray skenerjem. Ob analizi slike skeniranja je bil ugotovljen sum na možne nepravilnosti, zato je bila odrejena še dodatna dokumentarna kontrola pošiljke. Po pridobljenih dodatnih listinah je bilo ugotovljeno, da je pošiljka dejansko prispela iz Irana, prejemnik pa je podjetje iz Madžarske.

 

Odrejen je bil fizični pregled blaga, pri katerem je sodeloval tudi vodnik s službenim psom za odkrivanje prepovedanih drog FURS. Službeni pes je nakazal možnost, da se v zabojniku nahajajo prepovedane droge. Podrobna fizična preiskava je pokazala, da nekatere role polietilenske folije po teži odstopajo od ostalih. Po pregledu ene od teh rol je bilo ugotovljeno, da se v njeni notranjosti nahajajo zavojčki z neznano snovjo. Preliminarni test za droge je nakazal na sum, da gre za prisotnost prepovedane droge heroin. Uslužbenci FURS so prekinili nadaljnje aktivnosti in obvestili pristojno Policijsko upravo Koper, ki  je prevzela in vodila nadaljnje aktivnosti.

Nadaljnji postopek so 30. oktobra 2019 prevzeli koprski kriminalisti, ki so v sodelovanju z delavci FURS opravili detajlni ogled kraja kaznivega dejanja. Pri kriminalističnem ogledu vsebine ladijskega zabojnika so ugotovili, da je v njem 437 kolutov s PVC folijo, 42 od teh kolutov pa je odstopalo po teži. Pri detajlnejšem pregledu so kriminalisti odkrili, da je v njih skritih 1421 zavojev s prepovedano drogo heroin. Skupna teža zavojev s prepovedano drogo heroin je bila 729,986 kg.

 

S pregledom dokumentacije spornega ladijskega zabojnika, zbiranjem obvestil in drugimi aktivnostmi Policije in FURS je bilo ugotovljeno, da je organizirana kriminalna združba iz Madžarske organizirala prevoz ladijskega zabojnika – iz Irana preko Združenih Arabskih Emiratov oz. Dubaja v pristanišče Koper, kamor je z ladjo prispel konec meseca oktobra 2019. Pošiljka kontejnerja je bila namenjena madžarskemu podjetju iz Budimpešte.  

 

Na podlagi ugotovitev, da so storilci kaznivega dejanja trgovine s prepovedanimi drogami iz Madžarske, je bila informacija o prestreženem tovoru heroina posredovana madžarskim varnostnim organom z zaprosilom, da identificirajo dejanskega prejemnika prepovedane droge. Od njih smo prejeli povratno informacijo, da na njihovem ozemlju že izvajajo kriminalistično preiskavo zoper znane osumljence, ki so pričakovali prihod večje količine prepovedanih drog.

 

Sprejeta je bila odločitev o izvedbi tako imenovane »nadzorovane pošiljke« na relaciji Koper – Budimpešta, kamor je bil sporni ladijski zabojnik namenjen. Na podlagi ustreznih dovoljenj Okrožnega državnega tožilstva iz Kopra je bila celotna količina prepovedane droge zasežena, v nadaljevanju pa ladijski zabojnik zapečaten, še prej pa vanj vstavljenih 134 zavojev s prepovedano drogo heroin (op. skupno 69,646  kg teže heroina), skritih v kolutih s PVC folijo.

 

							Na podlagi odobrenih prikritih preiskovalnih ukrepov se je v naslednjih dneh ugotovilo, da je ladijski zabojnik prevzel prevoznik iz Madžarske, ki ga je odpeljal preko Slovenije na Madžarsko. Sporni ladijski zabojnik je bil od trenutka odvoza iz Luke Koper pa vse do prestopa državne meje v Madžarsko pod stalnim nadzorom slovenskih kriminalističnih enot. Zatem so spremljanje prevzeli madžarski varnostni organi.

V tem primeru gre za količinsko največji zaseg heroina na ozemlju Slovenije od njene osamosvojitve.

 

Analize zaseženega heroina v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju so pokazale, da je zasežena heroinska mešanica vsebovala približno 70 % heroina. Povprečna čistost heroina za ulično preprodajo znaša približno 12 %. To pomeni, da bi iz 1 kg zaseženega visoko kvalitetnega heroina z redčenjem oz. povečanjem volumna s primesmi, pridobili lahko tudi do 6 kilogramov heroina. Trenutna cena za kilogram heroina na slovenskem ilegalnem se giblje med 15.000 in 20.000 evrov, gram heroina v ulični prodaji pa se giblje med 20 do 40 evrov.  

 

Na podlagi navedenih cen heroina na slovenskem ilegalnem tržišču ocenjujemo, da bi si storilci s grosistično prodajo lahko pridobili med 10 in 15 milijonov evrov, v primeru ulične prodaje pa tudi med 65 in 87 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.

 

V Sloveniji je storilec kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami lahko sankcioniran s kaznijo zapora v trajanju od 1 do 10 let, v primeru storitve kaznivega dejanja v hudodelski združbi pa s kaznijo zapora od 5 do 15 let.

 

Nadzorovana pošiljka v Konvenciji ZN o organiziranem kriminalu;

“Nadzorovana pošiljka-dobava” pomeni tehniko prepuščanja nezakonitih ali sumljivih pošiljk iz, skozi ali na ozemlje ene ali več držav z vedenjem in pod nadzorom njihovih pristojnih organov z namenom preiskave kaznivega dejanja in identifikacije oseb, ki sodelujejo pri storitvi kaznivega dejanja.

 

(Zakon o ratifikaciji konvencije združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu je bil objavljen v : Uradni list RS, št. 41/04.)

 

Statistični podatki za Slovenijo:

– Skupna količina zaseženega heroina v letu 2018 je bila 345 kg, količina zaseženega heroina v letošnjem letu je 751 kg (vključen omenjen primer).

– V letu 2018 smo obravnavali 1390 kaznivih dejanj in 4458 prekrškov s področja prepovedanih drog, v letošnjem letu do 11. 11. 2019 pa 1053 kaznivih dejanj in 3292 prekrškov.

Na današnji skupni tiskovni konferenci v madžarski Nagykaniczi so madžarski preiskovalni organi povedali, da Oddelek za boj proti drogam Nacionalnega Preiskovalnega Urada Službe za hitro posredovanje in specialnih policijskih služb (KR NNI) izvaja preiskavo proti 47-letnemu moškemu iz Budimpešte zaradi suma trgovanja z znatno količino prepovedanih drog. Preiskovalni organ je v prvi polovici leta 2019 prejel informacijo, da oseba namerava v državo pretihotapiti precejšnjo količino prepovedanih drog. Med izvajanjem carinskega postopka s kontejnerjem v Luki Koper, namenjenim iz Irana na Madžarsko, v katere so odkrili 730 kilogramov heroina, skritega v kolutih folije, je slovenski partnerski organ  preko Europola informacijo predal KR NNI, ki je ugotovil, da je pošiljka heroina, najdena v pristanišču, povezana z omenjenim moškim.

Operacijo je podprl glavni tožilec državnega tožilstva v Budimpešti, ki je v sodelovanju s slovenskim državnim tožilstvom v Kopru takoj kontaktiral Eurojust, agencijo za sodno sodelovanje Evropske Unije. Rezultat sodelovanja slovenskih in madžarskih državnih oddelkov te evropske agencije je bila izdaja evropskega preiskovalnega naloga, slovenska organizacija pa je bila zaprošena za izvedbo kontrolirane pošiljke. Slovenska partnerska organizacija je iz kontejnerja zasegla 661 kilogramov prepovedane droge, preostalo količino droge pa pustila v kontejnerju z namenom prijetja storilca in o tem obvestila madžarsko policijo.  

Pošiljka je na končni cilj na Madžarskem prispela 5. 11., ko je 47-letni moški razložil kolute folije in jih shranil v skladišče, ki ga je najel na svoje ime. Kolegi KR NNI so taktično enoto protiterorističnega centra zaprosili za aretacijo osumljenca, ki je bila izvedena ob 21:00. V operaciji je sodelovala tudi intervencijska podporna enota Službe za hitro posredovanje in specialnih policijskih služb.

Kriminalisti so preiskali njegovo stanovanje, kjer so našli in zasegli majhno količino tablet, za katero so sumili, da gre za prepovedane droge in 7 milijonov HUF ter 69.450 EUR gotovine. Policija je prav tako preiskala prostore, ki jih je najel omenjeni moški, kjer so zasegli 69,1 kg snovi, za katero so sumili da gre za prepovedano drogo, skrito v 4 od 42 kolutov, zakamufliranih kot embalažni material. Slovenski organi so 661 kg heroina, skritega v preostalih 38 kolutih, zasegli dne 30. 10..

Forenzični kemiki madžarskega inštituta za forenzične znanosti so bili zadolženi za izdelavo izvedenskega mnenja. Glede na preliminarne ugotovitve, je snov, zasežena na Madžarskem, nerazredčen  heroin. Poleg aktivne sestavine heroin, ki znaša 65%, je pregledan prah vseboval samo še spremljajoče komponente, ki izvirajo iz produkcije. Zasežena droga bi črni trg dosegla 2,5-krat razredčena, kar bi pomenilo, da bi njena vrednost znašala najmanj 1,6 milijarde HUF in največ 4,1 milijard HUF. Glede na ugotovitve preiskave, je bila ciljna država celotne pošiljke heroina Madžarska.

Preiskovalci oddelka za boj proti drogam KR NNI so zaslišali osumljenca, 47-letnega moškega, ga odvedli v pridržanje, nato pa je sodišče na pobudo glavnega tožilstva v Budimpešti zanj dne 8. 11. 2019 odredilo pripor.

VIDEO: Oglejte si posnetek akcije madžarske policije ob zasegu izjemne količine heroina

Mogoče vam bo všeč