Nekategorizirano

Celje: Zunanje temperature padajo, delovna temperatura se dviguje na seji Mestnega sveta

V  torek je potekala 9 seja Mestnega sveta MO Celje kjer pa ni manjkalo dramaturških zapletov, kulminacij navideznih ali resničnih užaljenosti , le za minuto ali dve več pozornosti posebej zaradi gledalcev pred televizijskimi zasloni. Tudi akterka zapleta z užaljenostjo je  verjetno po nekem nepisanem pravilu zadolžena  za tovrstne vložke glede na čas predvajanja seje na lokalni TV Celje.  Ampak o tem kasneje pri vsebinskem delu ki se nanaša na konkretno problematiko.

Seja kot vsaka redna seja z namenom obravnavanja in  namenom odločanja ali realizacije pomembnega dela za delovanje lokalne skupnosti kot takšne je kot osrednjo točko(ali točki)imela  za obravnavati odlika odloka o proračunu za leto 2020 in leto 2021. To je pa novost, oziroma da se obravnavata odloka o proračunu MO Celje za dve leti.

 

Del seje, predvsem na začetku za ogrevanje, je bil zapolnjen z nekaj imenovanji  v organe  in svete zavodov kjer bi naj participirali  posamezniki, ki jih določajo po nekem ključu stranke oziroma njihovi predstavniki ter približali k odločanju na ravni kjer  je to dejansko možno in  njihova moč odločanja pride do izraza če ne vsebinska vsaj se zadosti na formalni ravni.

 

Razprava o odloku proračuna za leto 2020 je zajemala predvsem poročanja iz odborov, kjer bi naj imeli vsebinsko bogato razpravo o proračunskih postavkah in seveda kot začimba k dobri ali pričakovano dobri jedi( beri proračun) dodali seznam želja, ki so jim prisluhnili v stikih na tereni kot se temu žargonsko reče. Koliko je splošno znano, vsakoletni proračuni zajemajo veliko transferjev in postavk zanj ki o zavezujoče, in prav takšni zasedejo med 60-70 odstotkov. Za želje in možnosti realizacije pa ostane cca 30 -35 %, kar je obratno sorazmerno z pričakovanji. Tisti ki se s tem naborom želja, mnogo krat tudi nujno potrebnih sredstev mi moral, če že ni, biti finančni ali kakšne druge vrste čarodej, četudi je na koncu vse eno kriv za nezadostno upoštevanje želja.  

Prihodki,  ki jih predvideva proračun za leto 2020 znašajo  65, 417, 340 EUR(znotraj katerega so posamezne postavke klasificirane po virih) odhodki pa so ocenjeni na  72,736, 421 EUR, seveda  razvrščene po namenih). Na podlagi tega se lahko ugotovi se bo mestna občina zadolžila za 9,8 mio EUR, od tega 3,3 mio za odplačilo obveznosti kar je dejansko neto zadolžitev  za 6,5 mio.

Za leto 2021 je  predvidena manjša zadolžitev in sicer za 6 mio, od tega  3,7 za poplačilo obveznosti kar nanese na neto zadolžitev 2,3 mio.  Namen predloga proračuna in odloka o njem za leto 2020 in 2021,  je ta  da se zaradi investicijskega ciklusa v katerem je več postavk, ki vključujejo  sredstva iz EU kjer pa potrebujejo razvidno ročnost porabe teh sredstev in je potrebno priskrbeti  predlog  proračunov prej zato, da bi zaključili in zaokrožili finančno perspektivo pravočasno do leta 2022.

Del razprave je »zajadral« v nemirne dramaturške vode kjer bi  naj ena od svetnic zaznala delitev občanov znotraj enotne celjske občine na prvovrstne in drugovrstne.  Največ se je bliskalo in iskrilo med političnim  »bojevanjem » za vsako postavko. Nekateri v boju za nabor točk z polno mero populizma govorijo o vsiljevanju osebnih interesov, seveda ob nezadostnem poznavanju obravnavanje snovi. Tu gre za izdelavo projektne dokumentacije za predvideno oziroma predstavljeno idejo o viseči brvi med Starim gradom in Miklavškim hribom. Pravilna ugotovitev da je omenjena postavka prisotna in bi naj zajela cca 200 tisoč EUR za projektno dokumentacijo, hudo narobe pa je razumevanje da to  tudi pomeni tudi izgradnjo taiste brvi z občinskim denarjem. Praksa je da vsi resni ponudniki projektov za kakršen koli pogovor, nagovor ali predstavitev potencialnemu investitorju iz sfere javno zasebnega mora ponuditi projekt, gradbeno dovoljenje in ugodno ozračje za nadaljevanje ideje o tem da bi najprej projekt postala. Sicer pa sam  projekt kot tak pač mora nekaj stati v tej fazi v kateri bo morali biti in skozi iti,  bi se aktualiziral šele leta 2023. Kot je nekje višje  zapisno, bojevitost, srditost in gledanost  je sicer  dosežena in je bilo sila nepotrebno »gledalstvo« kolikor ga je pač bilo v danem trenutku videlo pač kar je, se ni obrestovala in da so z slabim besednim strelivom   večkrat  vsekali mino  kot pa zadeli bistvo, kar jim je verjetno bil namen,  pa se je izjalovil tudi zaradi zgrešenega » team-inga«

 

Če je prej bilo boj na okopih in pred javnostjo načrtovan(sicer bolj slabo) predstav za javnost na odru ali za govornico Narodnega doma, pa je naslednja stvar o kateri so odločali  svetniki zadela žebljico v glavico z sprejemom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Celje in sicer po hitrem postopku. to si zaslužijo vsi ki so kakor koli vpeti v delo v Mestnih četrtih in Krajevnih skupnostih.

Za konec pa je pomembna ugotovitev, da kljub občasnim besednim bliskom in škrtanja z zobmi, da se v Celju tudi po zaslugi celotnega ustroja povezanim  z odločanjem in izvajanjem projektov, dobro  dela,  kar je na koncu koncev razvidno na več koncih knežjega mesta kjer so gradbišča, na  katerih se pospešeno dela na dokončanju projektov, ki bodo dodatno dvignili kvaliteto življenja v Celju.

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč