Nekategorizirano

Velika pridobitev Zdravstvenega doma Lenart za učinkovitejšo preventivo

Zdravstveni dom v Lenartu, v katerem skrbijo za osnovno zdravstveno oskrbo kakih 20 tisoč prebivalcev 15 slovenjegoriških občin, je z današnjim dnem bogatejši za prostore novega Centra za krepitev zdravja. Svečane otvoritve se je udeležilo veliko prebivalcev Lenarta in sosednjih občin.

V investiciji je bil nadzidan vmesni trakt Zdravstvega doma Lenart. V novih prostorih nadzidanega vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart se bodo izvajale aktivnosti preventivnih zdravstvenih programov v okviru Centra za krepitev zdravja.

Z izvedeno nadzidavo in prizidavo vhodnih prostorov z dvigalom in stopniščem je  Zdravstveni dom Lenart pridobil dodatnih 398,7 m2 površin v neto vrednosti 299,81 m2.

Skupni stroški izvedbe nadzidave s prizidkom in pohištveno opremo znašajo 598.962,51 evra. K temu je potrebno prišteti še strošek izvedbe zunanje ureditve (okolje), ki je znašal okrog 30.000,00 evrov.

Investicijo je v višini 200.000,00 evrov sofinanciralo Ministrstvo za zdravje in Evropska unija iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Preostanek sredstev do skupne investicijske vrednosti se zagotavlja iz proračuna Občine Lenart.

O pomenu investicije pa je župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger povedal: »Ta pridobitev je za našo občino in tudi širšo okolico velika pridobitev, saj se bodo v teh prostorih izvajali preventivni programi. Kar je dobro, saj vemo, da je preventiva boljša kot kurativa. Veseli smo, da smo uspeli skupaj z Ministrstvom za zdravje izpeljati ta projekt in tako narediti prijazne prostore za zaposlene in uporabnike teh storitev. V Občini Lenart se zavedamo, da je ob staranju prebivalstva, preventiva vedno pomembnejša, saj ta omogoča da ljudje ohranijo zdravje čim dlje.«

							»Novi prostori so velika pridobitev za naše uporabnike iz območja celotne Upravne enote Lenart. V sklopu novega programa Centra za krepitev zdravja izvajamo preventivne programe, ki smo jih do sedaj izvajali skupaj s kurativo. Končno smo dobili prostore za preventivo in uporabniki preventivnih programov bodo v kratkem spoznali, da je to res velika pridobitev za kvalitetno izvajanje teh programov,« meni direktor Zdravstvenega doma Lenart Jožef Kramberger, dr. med. spec. o novi pridobitvi.  

Pred svečanim rezanjem otvoritvenega traku je novo pridobitev blagoslovil upokojeni mariborski nadškof dr. Ludvik Kramberger. 

Mogoče vam bo všeč