Nekategorizirano

Ob 60-letnici Šolskega centra Celje bodo dijaki dobili nove, specializirane učilnice

Na Šolskem centru Celje so pred  dobrim mesecem  končno zabrneli gradbeni stroji. Začela  se je namreč težko pričakovana izgradnja prizidka, v katerem bodo prostor dobile specializirane učilnice. Prizidek bo stal več kot milijon evrov, dijaki pa bodo vaje v njem prvič opravljali že v prihodnjem šolskem letu. To bo darilo, ki ga bo center svojim uporabnikom podaril ob letošnjem praznovanju 60-letnice.

Šolski center Celje, ki je drugi največji v Sloveniji,  trenutno obiskuje 2995 dijakov na 5 različnih šolah, 400 študentov višješolskih programov in tisoč udeležencev različnih oblik izobraževanja odraslih. Poleg matične šole na Lavi pouk poteka tudi na Kosovelovi in Ljubljanski ulici. Čeprav je število učečih se na centru zadnja leta približno enako, pa tehnologija izjemno napreduje. Da bi lahko sledili tem trendom in jim ponudili čim boljše pogoje za profesionalni razvoj, je bila odločitev za izgradnjo prizidka neizbežna. Celjski ŠC se lahko pohvali, če že govorimo o upadanju števila dijakov  povzročeno z demografskimi trendi, beleži najmanjši upad med vsemi šolami na Celjskem  in sicer samo 7 odstotkov.

»Od leta 2015 smo skupno odkupili 3 tisoč m2 sosednjih zemljišč in odstranili dotrajane objekte. Zadnji dve leti smo se ukvarjali s pridobivanjem ustreznih dokumentov za gradnjo prizidka in marca letos dobili gradbeno dovoljenje za začetek del. Za objekt bomo odšteli nekaj več kot milijon evrov. 170 tisočakov smo dobili od pristojnega ministrstva, preostanek je izključno denar zavoda,« je povedal direktor Šolskega centra Celje Igor Dosedla.

Pouk v prizidku se bo začel čez rekordnih 10 mesecev

Vsebino novega prizidka na približno 710 m2 notranje površine je skušala kar najbolj prilagoditi raznolikim potrebam, ki jih center z zelo različnimi izobraževalnimi programi ima: »V njem bodo prostor našle specializirane učilnice, prostori za laboratorijske vaje in praktični pouk, fitnes in večnamenska dvorana.« Gradnja bo končana maja 2020, prvi dijaki pa bodo prag novega dela objekta prestopili prvi dan novega šolskega leta.

Pomembno je poudariti da je Šolski center vpet  v gospodarstvo in da je v stalni korelaciji. Bistvo je, da je kader takoj uporaben in da na njih po končani izobrazbi v centru ni potrebno dodatno »kalibriranje« in dodelava. Kar pa je marsikje problem. Pa ne zaradi samih šol, ampak mnogokrat tudi zaradi tega, ker ti kadri pridejo pogosto v podjetja, ki niso na tekočem z vsemi tehnološkimi procesi in spremembami, ki jim morajo slediti.  Verjetno mnogokrat tudi plačna politika. Kot navaja direktor ŠC, ko pridejo kakšni strokovni obiski  rečejo, «da za tako dober kader kot ga vidimo, bi v Avstriji dobili plačo okrog 2500 EUR, pri nas pa če že , največ dobrega tisočaka.« Sam direktor pravi,  da  namen Centra ni da izobražuje za Avstrijo, ampak za Slovenijo. Ravno zaradi tega  je potrebno da gospodarstvo kateremu so namenjeni kadri ki izhajajo iz šole da čim prej opredmetijo svoje znanje.

Ob dokončanju prizidka kot smo omenili, ki bo dal dodatnih 710 m2,  bo center imel vse skupaj 23   tisoč kvadratnih metrov  in bodo razpolagali z 88 učilnicami,  66 specializiranimi učilnicami, petimi  prostori za športno vzgojo in dvema knjižnicama.  Vpeti so tudi v mednarodno sodelovanje in se prav tako udeležujejo tekmovanj na različnih področjih. Se ve pa, da je robotika »paradna« disciplina s katero dosežejo največ uspehov na mednarodnem »tekmovalnem» parketu.

Uspešno upravljanje nepremičnin in zaposlenih za kakovost pouka

Dosedla center vodi zadnjih 16 let. V tem času je zavod v učno tehnologijo vložil približno 10 milijonov evrov in postal eden najbolje opremljenih srednješolskih zavodov v Sloveniji. Kot je hudomušno poudaril da niti enkrat ni bil na sodišču iz katerih koli  razlogov ter da ni vil revidiran niti eden postopek v teh 16 letih njegovega vodenja.

 

 

 »Leta 2007 je bilo za nas zelo pomembno. Tehnologija je napredovala s svetlobno hitrostjo in da bi se ustrezno odzivali na potrebe gospodarstva, smo ustanovili Medpodjetniški izobraževalni center. Pridobili smo 2 milijona evrov evropskih sredstev, ki smo jih vložili v opremo specializiranih učilnic. Istočasno smo centru pripojili še dve šoli in tako pod eno streho spravili celotno tehniško izobraževanje v Celju,« še pojasnjuje Dosedla.

Ob tem je potrebno omeniti še nekaj  letnic in sicer. Glede na okroglo obletnico  vsekakor leto 1959 z pripojitvami  gradbene in strojne šole, petem letnici 1977-1982 preselitev šole na sedanji lokaciji(prej Gaberje)ko je preimenovana v srednja tehnična šola(STŠ) ter 1996 ko je bil pripeljana po bolonjskem izobraževalnem modelu Višja strokovna šola.

Direktor Igor Dosedla ob tem ne skriva zadovoljstva, da  uspešno krmari tudi z več kot 300 zaposlenimi. Kljub kadrovskim omejitvam javne uprave v preteklih letih in generacijskega upada števila srednješolcev na centru ni bilo presežnih delavcev. Še več, vrata smo odprli številnim učiteljem sosednjih šol, ki bi sicer ostali brez zaposlitve na matičnih šolah, omogočili smo jim dopolnjevanje, nekatere pa v celoti prezaposlili.

Na obisk prihajajo nekdanji dijaki, danes uspešni posamezniki

V okviru praznovanja smo dobili novo maskoto, sovo Šovo. Izdali bomo publikacijo ob 60-letnici, jubilej pa obeležili s posebno slovesnostjo, ki smo jo poimenovali Bili so nekoč… na naši šoli. Prireditve se bodo namreč udeležili številni pomembni nekdanji dijaki, predstavniki gospodarstva in javnih zavodov ter drugi gostje, ki so prispevali k uspešnemu razcvetu centra. Prišli bodo tudi gostje iz podobnega centra iz pobratenega mesta Singen iz Nemčije.

Med znanimi osebami ki so tukaj zaključili del svojega izobraževanja je kar nekaj znanih, med duhovniki, profesorji, celo nekaj znanih politikov iz trenutnega vladajočega nabora. To bomo ugotovili na dogodku ki se pripravlja  v Slovenskem ljudskem gledališču Celje v četrtek, 14. 11. 2019, ob 18.00.

V.K.T.

Mogoče vam bo všeč