izobraževanjeosveščanje potrošnikovSlovenijaV fokusu

V JAVNO RAZPRAVO DANIH ENAJST NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH ŠESTINDVAJSET JAVNIH RAZPRAV

V preteklem tednu (25.10.2021 do 31.10.2021) je bilo v javno razpravo danih enajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih šestindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

DATUM
OBJAVE
ZAKLJUČEK RAZPRAVE POVEZAVA NA MINISTRSTVO

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/

Ministrstvo za finance

Pravilnik o spremembi Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti 21. 10. 2021 22. 11. 2021  Več informacij
Zakon o davku od virtualnih valut 28.10.2021 12.11.2021 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov 26. 10. 2021 10. 11. 2021 Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

/

Ministrstvo za infrastrukturo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih 22. 10. 2021 12. 11. 2021 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa 22. 10. 2021 22. 11. 2021 Več informacij
Zakon o letalstvu 22. 10. 2021 22. 11. 2021 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov 19. 10. 2021 18. 11. 2021 Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice 19. 10. 2021 2. 11. 2021 Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o licenci osebja službe letalske meteorologije  26. 10. 2021 26. 11. 2021 Več informacij
Pravilnik o načinu izračuna nacionalnih in sektorskih ciljev obnovljivih virov energije 26. 10. 2021 25. 11. 2021 Več informacij
Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor 26. 10. 2021 6. 11. 2021 Več informacij
Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom 25. 10. 2021 9. 11. 2021 Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Zakon o spremembah Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih 29. 10. 2021 26. 11. 2021  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o katalogih znanja 25. 10. 2021 9. 11. 2021 Več informacij

Ministrstvo za javno upravo

Letni program statističnih raziskovanj za 2022 (velja od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022) 21. 10. 2021 5. 11. 2021  Več informacij
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o začasnem odstopanju od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namene boja proti spolni zlorabi otrok na spletu 21. 10. 2021 22. 11. 2021 Več informacij
Uredba o določitvi sredstev elektronske identifikacije in uporabi centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis 25. 10. 2021 23. 11. 2021 Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Pravilnik o zagotavljanju sledljivosti porekla za sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso 4. 10. 2021 19. 11. 2021 Več informacij
Zakon o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu 12. 10. 2021 11. 11. 2021 Več informacij
Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o morskem ribištvu (ZRM-2c) 22. 10. 2021 22. 11. 2021 Več informacij
Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2022 21. 10. 2021 5. 11. 2021 Več informacij
Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice 19. 10. 2021 2. 11. 2021 Več informacij

Ministrstvo za kulturo

/

Ministrstvo za notranje zadeve

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru 8. 10. 2021 7. 11. 2021 Več informacij

Ministrstvo za obrambo

/

Ministrstvo za okolje in prostor

/

Ministrstvo za zdravje

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah  8. 10. 2021 7. 11. 2021 Več informacij
Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil 29. 10. 2021 28. 11. 2021 Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege 26. 10. 2021 9. 11. 2021 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve

/

Ministrstvo za pravosodje

/

vir:https://www.cnvos.si/novice/2924/v-javno-razpravo-danih-enajst-novih-predlogov-predpisov-skupaj-odprtih-sestindvajset-javnih-razprav/

 

Mogoče vam bo všeč