predsedovanje Svetu EU - SLO 2021prometSlovenijaV fokusu

Železniški promet naj znova postane gibalo razvoja

Železnice so oblikovale Evropo, kot jo poznamo danes. Vlak je v preteklosti prinesel hiter razvoj in povezal ljudi. Prinesel je večjo socialno in gospodarsko kohezijo tako v posameznih državah kot tudi med državami. Zakaj ne bi bila železnica gibalo razvoja tudi danes? Zakaj ne more imeti osrednje vloge tudi pri vzpostavitvi trajnega prometnega sistema brez emisij?

To je odvisno od nas vseh. Mi imamo škarje in platno v rokah, da dosežemo, da železniški promet znova postane gibalo razvoja in izbira, ki se preprosto najbolj izplača. Da postane železnica prihodnost in hrbtenica trajnostne prometne ureditve.

Evropska unija se je letošnje leto odločila imenovati za »evropsko leto železnic«, da bi tako spodbudila uporabo železnic kot varnega in trajnostnega prometnega sredstva. Predlog Evropske komisije, ki sta ga potrdila Evropski parlament in Evropski svet, je povezan s prizadevanji Evropske unije, da spodbuja okolju prijazne načine prevoza. Ni naključje, da je letošnje leto razglašeno za evropsko leto železnic. Bila je logična in naravna izbira po sprejetju evropskega zelenega dogovora, s katerim se je Evropska unija zavezala, da bo do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost. Naša dejanja morajo pokazati, da letošnje leto ne bo imelo samo simbolnega pomena, temveč bomo s konkretnimi potezami dokazali, da mislimo resno.

Slovenija kot predsedujoča Svetu EU podpira evropsko leto železnic in pozdravlja vse aktivnosti za promocijo železnic. Tako nas je letos v okviru pobude »Connecting Europe Express« v Ljubljani obiskal evropski povezovalni vlak, ki je v začetku septembra speljal z železniške postaje v Lizboni in se na pettedenski poti ustavil v več kot 100 mestih. Pobuda je izjemen dokaz uspeha evropskega leta železnic, hkrati pa nas opozarja na številne izzive, ki čakajo Evropsko unijo v prihodnosti. V čezmejnem železniškem prometu se še vedno spoprijemamo s številnimi ovirami, ki jih bo treba odpraviti in zaradi katerih je obratovanje vlakov prek meja v Evropi zapleteno. Premikanje z vlakom med državami članicami se ne bi smelo razlikovati od vožnje z avtomobilom.

Številni izzivi nas čakajo tudi na področju preusmeritve tovora s cest na železnico. Železniški promet je med drugim edini način prevoza, pri katerem so se emisije CO2 od leta 1990 skoraj stalno zmanjševale, hkrati pa se je obseg prometa povečal. Železnica ima pri razogljičenju izjemno veliko vlogo. Connecting Europe Express tako predstavlja opozorilo na to, koliko tehničnih in upravnih ovir moramo premagati, če bomo v popolnosti želeli oblikovati evropski železniški prostor. Prepričani smo, da je pobuda evropskega povezovalnega vlaka prispevala k ozaveščenosti o teh izzivih.

Evropsko leto železnic bo zagotovo prispevalo tudi k pospešitvi posodobitve železnic. V preteklih letih je v nekaterih državah članicah nastala velika razlika med financiranjem avtocest in financiranjem železnic. Slovenija kot predsedujoča se tako kot preostale evropske države, ki so napovedale pospešeno vlaganje v železniško infrastrukturo, zaveda, da sta za konkurenčnost gospodarstva in uresničitev evropskega zelenega dogovora razvoj in gradnja novih železniških povezav izjemnega pomena. Ob tem pa mora potekati stalni dialog med vsemi deležniki, javnimi organi in uporabniki železniškega prometa. Le z obnovitvijo dotrajane železniške infrastrukture in dograditvijo nove, da bodo proge ustrezale zahtevam za hitro, učinkovito in cenovno ugodno vožnjo z vlakom, lahko pričakujemo, da se bodo državljanke in državljani v večji meri odločali za potovanje z vlakom. Potniki upravičeno pričakujejo in zahtevajo sodobne in hitre železniške povezave.

Železniški promet je v Evropski uniji odgovoren za zgolj 0,4 odstotka emisij CO2, ki jih povzroča promet, čeprav sestavlja 8-odstotni delež potniškega prometa in 19-odstotni delež tovornega prometa v Evropi. Poskrbimo, da se bo v prihodnjih letih in desetletjih delež železniškega potniškega in tovornega prometa povečeval, ter tako prispevajmo k čistejši in uspešnejši Evropski uniji.

vir: https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/sl/novice/zelezniski-promet-naj-znova-postane-gibalo-razvoja/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=%u017delezni%u0161ki+promet+naj+znova+postane+gibalo+razvoja

 

Mogoče vam bo všeč