Nekategorizirano

V Gorenju že za 40 odstotkov zmanjšali število odpovedi iz poslovnih razlogov

Velenje: V Gorenju že za 40 odstotkov zmanjšali število odpovedi iz poslovnih razlogov. Za kako dolgo, je pa vprašanje na katero ni enoznačnega odgovora.

Za obnovitev spomina. Skupina Hisense Europe, kot smo že poročali v aprilu, je zaradi novega koronavirusa beležila izgubo, zato  je sklenila, da bo zmanjšala število zaposlenih v celotni skupini. V Sloveniji bo število zaposlenih tako v proizvodnem kot upravnem delu zmanjšala za približno 1000. To je v lokalni skupnosti rdečega Velenja, posledično pa tudi med levičarji v državi sprožilo buren odziv. Kmalu zatem  so bili pozivi, delegacije, letanja vsepovsod, vabila ministrom, dva sta celo bila v Velenju.

Skupina Hisense Europe je konec aprila, zaradi hudega padca naročil in prihodkov kot posledice  epidemije koronavirusa, začela s postopkom razreševanja presežnih delavcev v štirih družbah v Sloveniji. Po sprejetju 							kriterijev za določitev presežnih delavcev, pri čemer sindikat ni želel sodelovati, smo nato s sindikatom sklenili še dodaten dogovor, po katerem dela v katerikoli družbi Hisense Gorenja, kjer so ugotovljeni presežni delavci, ne moreta izgubiti oba zakonca ali zunajzakonska partnerja, prav tako na seznamu presežnih delavcev v nobeni od družb ne bo smelo  biti  staršev samohranilcev. Do priprave predloga programa presežnih delavcev za družbo Gorenje, d. o. o., ki so ga že vročili sindikatu, jim  je uspelo število odpovedi iz poslovnih razlogov v tej družbi zmanjšati že za 40%, od prvotno predvidenih 544 na 327.   

V invalidskem podjetju I.P.C. programa presežnih delavcev sploh ne bodo izvajali, saj zakon tega pri tako majhnem številu odpovedi ne zahteva (število odpovedi v I. P. C. bo manjše od 29, namesto prvotno predvidenih 84). Invalidom bo družba odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga zgolj, če bodo pred tem izpolnjeni pogoji, določeni s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju oz. s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. 
Če se bo po končanem postopku v katerem od podjetij Hisense Gorenje ali pri drugih delodajalcih znova pojavilo povpraševanje po delavcih, bomo tem družbam posredovali podatke o številu in kategoriji presežnih delavcev, da jim tako olajšajo možnost ponovne zaposlitve. Prav tako bomo presežne delavce seznanili s ponudbo razpoložljivih delovnih mest na območjih, kjer bivajo. 
Podjetja skupine Hisense Europe v Sloveniji so se v zadnjih treh mesecih deloma (kolikor in tista, ki so do tega upravičena) sicer vključila v državne interventne ukrepe, vendar stroški dela glede na bistveno zmanjšan obseg poslovanja še vedno negativno vplivajo na poslovni rezultat. Pri tem je država z novelo interventnega zakona omejila višino pomoči na 800.000 evrov za posamezno podjetje, tako da smo za vsa podjetja v Sloveniji upravičeni le še do 1,7 milijona evrov pomoči (in ne več do 5,3 milijona evrov, kot je bilo predvideno pred omejitvijo). Pričakovana izguba Gorenja ob polletju bo, glede na padec naročil, ki se nadaljuje v maju in juniju, znašala 41 milijonov evrov.

Vse lepo in prav. Angažirala se je lokalna skupnost, so prisedli sindikalisti, zagovorniki delavskih interesov. Vlogo igrajo in je odigrajo v kolikor je dela in so pogoji, da se delovna mesta ohranijo. Ne morejo pa spreminjati ekonomskih tokov ali pojavov, ki so izven njihovega dometa, kot je trajanje obdobja slabih pogojev in trendov v svetovnem gospodarstvu. Stanje v njihovi branži je zahtevno že  v normalnih okoliščinah in prodajnih prijemov, ki jih je Gorenje kor takšno  že zdavnaj zamudilo. Sedaj iz sestavljavcev pralnih strojev čez noč narediti spletne prodajalce ali door-to-door ponudnike,  je malo passé, to je  »vlak« ki je že odpeljal. Vse kar je  zraslo na  socialni podlagi se bo porušilo ob  ekonomski nevzdržnosti stanja, ki so ga » Kitajci« zatekli. Do takrat bodo v intervalih dogodki, ali bolje rečeno   dogajanja v Šaleški prestolnici, s polno  teatra, ki pa ne bo imel zadovoljno publiko, oziroma bo publika odhajala že med »predstavo«. Bolje je da se vsem udeleženim nalije čistega vina sedaj kot pa da  jih navdušuje  in »opija« z malimuspehom, ki pa je dejansko poraz, ki bo na dnevnem redu spet čez 6-8 mesecev.

Žal, Šaleška dolina še lep čas ne bo dolina socialnega miru kot so ga bili dolga leta vajeni!

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč