Nekategorizirano

V Celju na območju Lave nove kolesarske steze ki bodo kmalu predane namenu

V okviru strategije trajnostnega razvoja v mestni občini Celje se je v preteklem obdobju resno pristopilo k izgradnji in ureditvi kolesarskih poti in povezav.  Mreža kolesarskih povezav, ki jo je Mestna občina Celje začela urejati februarja bo omogočila prijetno in varno kolesarjenje. Dela so  potekala in potekaj brez  zapletov, tako da sta odseka  kolesarske steze Lava 2 in Lava 3 že zaključena. Odsek Lava 1 bo v celoti končan sredi avgusta, ko bomo na počivališču namestili opremo (klopi in koši za smeti).

Na določenih odsekih  kot je Dečkova cesta so  večina gradbenih del končali, vendar morajo urediti še navezavo na obstoječe križišče. Na Ljubljanski cesti so gradbena dela prav tako v  zaključni fazi. Ob dokončni ureditvi brežin z dodanim humusom bo še lepše.  Pravijo da bodo  sredine septembra v celoti končana tudi dela na odsekih G1-5 Medlog – Celje, Babno – Medlog in odsek na Valvazorjevi ulici.   

 Kot je bilo javljeno, bodo do konca prihodnjega leta uredili 44 odsekov kolesarskih povezav v skupni dolžini 22 kilometrov. Nekatere že obstoječe odseke bodo zgradili na novo, nekatere bodo obnovili, na nekaterih obstoječih cestah pa bodo označili  in poudarili talne obeležbe  (sharrow space). Kjer je potrebno bo  obnovljen  vodovod, kanalizacijo, nizko-napetostne električne in telekomunikacijske kable, postavili bodo   javno razsvetljavo in zgradili  hodnike za pešce. Gradbena dela  že izvaja podjetje VOC Celje, d. o. o., ki je bilo izbrano na javnem razpisu.

 Celotna vrednost projekta znaša 2,4 milijona evrov. Od Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) pričakujejo nekaj manj kot 1,2 milijona evrov, od Republike Slovenije pa 289.000 evrov. Ostala sredstva so zagotovljena  v proračunu.

Za prave zamisli ob dobrem poznavanju predpisov iz  področja kjer se gradi, se pride daleč z vsem tudi  do pametnega izkoriščanja sredstev , ki so namenjene trajnostnemu razvoju. To v tem primeru   zagotovo drži.

 Vane T.Costa

Mogoče vam bo všeč