Nekategorizirano

Uporaba pirotehničnih sredstev in novoletni prazniki

Vsako leto nas znova preseneti uporaba pirotehničnih sredstev in nevarnosti, ki lahko nastanejo zaradi nepravilne uporabe.

Kdaj je dovoljena prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov

 Prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov sta dovoljena vse leto, razen izdelkov, katerih glavni učinek je pok. Ti so podvrženi strožjemu režimu, tako pri prodaji kot pri uporabi. 

 

Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena samo v času od 26. decembra do 2 . januarja.

 Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (npr. petarde), je v Republiki Sloveniji strogo prepovedana.

 Ognjemetni izdelki kategorije 1 so izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Ne glede na to je izdelke, ki imajo glavni učinek pok, prepovedano uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

Nakup pirotehničnih izdelkov

 Pirotehnični izdelek je vsak izdelek, ki vsebuje eksplozivne snovi, pirotehnične snovi ali eksplozivno mešanico snovi, ki proizvajajo toploto, svetlobo, zvok, plin ali dim ali kombinacijo takih učinkov, ki so posledica eksotermnih kemičnih reakcij. Njihova uporaba je lahko ob nepravilni uporabi zelo nevarna.

 Vsak pirotehnični izdelek mora biti označen v slovenskem jeziku in mora vsebovati navodila za varno uporabo, zato kupujte pirotehnične izdelke le pri pooblaščenih trgovcih za prodajo pirotehničnih izdelkov na drobno. Ti so strokovno usposobljeni za tovrstno prodajo in kupcu lahko svetujejo.

 Nakup pirotehničnih izdelkov pri preprodajalcih (npr. na tržnici) odsvetujemo, saj ti izdelki niso označeni v skladu z zakonom in podzakonskimi akti in niso opremljeni z navodili za varno uporabo v slovenskem jeziku, tovrstna prodaja pa je tudi prepovedana.

 

 

Proizvodnja ali promet z eksplozivi in s pirotehničnimi izdelki

 

Proizvodnja eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov je njihova izdelava, preizkušanje, obdelava ali predelava za lastno uporabo ali zaradi nadaljnje prodaje, razen izvajanje ognjemetov ter uničevanje lastnih proizvodov. Promet z eksplozivi ali s pirotehničnimi izdelki pa je trgovina, uporaba, izvajanje ognjemetov, ravnanje, skladiščenje, priprava eksplozivov na delovišču in uničevanje eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov.

 S proizvodnjo ali prometom z eksplozivi ali s pirotehničnimi izdelki se lahko ukvarja pravna oseba oziroma podjetnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za poslovanje in posebne pogoje. Z dejavnostjo lahko začne, ko pridobi posebno dovoljenje pristojnega organa. Za izdajo dovoljenja za proizvodnjo eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, promet z eksplozivi, trgovino na debelo s pirotehničnimi izdelki ter dejavnost izvajanja ognjemetov je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve RS. Za izdajo dovoljenja za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno je pristojna upravna enota, kjer se bo dejavnost opravljala. 

 Ko pravna oseba ali podjetnik pri opravljanju svoje dejavnosti potrebuje pirotehnične izdelke, ki se vgrajujejo v vozila, varnostne kovčke ali gasilne naprave z vgrajenim pirotehničnim izdelkom oziroma opravlja trgovino, uporablja, ravna ali skladišči pirotehnične izdelke kategorije 1, ki so namenjeni  za uporabo v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih, ne potrebuje posebnega dovoljenja pristojnega organa.

Starostne omejitve pri prodaji pirotehničnih izdelkov

 Zaradi nevarnosti uporabe pirotehničnih izdelkov za osebe, ki niso strokovno usposobljene, je njihov nakup pogojen z določeno starostjo.

 

Glede na vrsto uporabe, namen, raven nevarnosti in raven hrupa, ki ga pirotehnični izdelek povzroča, so pirotehnični izdelki razvrščeni v ognjemetne izdelke (kategorija 1, 2, 3, 4), pirotehnične izdelke za odrska prizorišča (kategorija T1 in T2) in druge pirotehnične izdelke (kategorija P1 in P2).

 Pirotehnične izdelke posameznih kategorij ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, ki so mlajše od:

– 14 let za kategorijo 1,

– 16 let za kategorijo 2,

– 18 let za kategorije 3, P1 in T1.

 

Iz kategorije 3 sta fizični osebi dostopni le dve vrsti pirotehničnih izdelkov, in sicer:

– baterije in kombinacije do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi,

– fontane do 750 g neto mase eksplozivnih snovi.

Vsi ostali pirotehnični izdelki iz kategorije 3 fizičnim osebam niso dostopni, pač pa jih lahko kupuje, poseduje in uporablja samo pravna oseba in podjetnik, ki ima dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki.

 

Prodajalec sme od fizične osebe, za katero domneva, da ni dovolj stara za nakup določenega pirotehničnega izdelka, zahtevati, da dokaže svojo starost z javno listino.

Naj bo novoletna uporaba pirotehničnih sredstev varna in brez poškodb.

Mirjana Ivanuša-Bezjak

 

 

Mogoče vam bo všeč