Nekategorizirano

[UKREP ZA DRŽAVLJANE] Stanovanjska jamstvena shema kot odgovor na formalno zaostrovanje pridobivanja kreditov

Poslanca SDS Zvone Černač in Žan Mahnič sta na današnji novinarski konferenci spregovorila o predlogu zakona o stanovanjski jamstveni shemi, ki predstavlja odziv na ukrep Banke Slovenije o zaostrovanju pogojev za pridobitev kreditov.

»Tisto, česar Šarčeva vlada z vsem državnim aparatom ni sposobna narediti v 360 dneh, je poslanska skupina Slovenske demokratske stranke storila v enem dnevu. Danes torej vlagamo zakon o stanovanjski jamstveni shemi v parlamentarno proceduro,« je na današnji novinarski konferenci uvodoma dejal poslanec SDS Zvonko Černač.

V poslanski skupini smo se za ta korak odločili iz dveh razlogov. »Prvi razlog je ta, da v zadnjem letu dni Šarčevega vladanja vlada odsotnost kakršne koli stanovanjske politike. Ljudje so pri dostopu do stanovanj oziroma pri reševanju stanovanjskega vprašanja prepuščeni sami sebi. Ni sprememb stanovanjske regulative, ni nobenih ukrepov, ki bi merili na ustvarjanje pogojev za uresničitev ustavne kategorije, ki je zapisana v 74. členu naše ustave in ki pravi, da mora država zagotavljati možnosti oziroma pogoje, da si lahko vsak zagotovi svojim razmeram primerno stanovanje. Drugi razlog pa je zadnja formalna zaostritev pogojev za dostop do stanovanjskih posojil, neformalno so bili ti pogoji že nekaj časa ostrejši, kot so bili v preteklosti. Ta formalna zaostritev pa dejansko otežuje reševanje stanovanjskih vprašanj številnim, predvsem pa ga bistveno otežuje dvema kategorijama, in to so mladi in družine z otroki,« je pojasnil poslanec Černač.

S stanovanjsko jamstveno shemo so lahko doseženi veliki učinki, predvsem na področju boljše dostopnosti stanovanj za mlade in za družine ter na področju stanovanjske oskrbe. Prav tako se s to shemo nevtralizira ukrep Banke Slovenije o formalnem zaostrovanju pogojev za pridobitev kreditov. 

V poslanski skupini SDS verjamemo, da je Banka Slovenije za zaostritev pogojev za dostop do stanovanjskih posojil ukrepe sprejela v dobri veri, z namenom zaščite kreditojemalcev, saj si verjetno nihče ne želi, da bi takrat, ko se bodo gospodarske razmere spremenile, družine z otroki ostale na cesti in brez strehe nad glavo, ker bi bile banke prisiljene rubiti njihove nepremičnine. »In ukrep Banke Slovenije razumemo predvsem v tej smeri,« je dejal poslanec SDS. Po njegovem prepričanju je tako na drugi strani država tista, ki mora v vseh primerih, kjer si ljudje ne morejo sami zagotavljati pogojev za ustrezno reševanje stanovanjskih vprašanj, priti nasproti z ustreznimi ukrepi.

Zato smo v poslanski skupini SDS pripravili predlog zakona, ki kot ukrep predvideva državno stanovanjsko jamstveno shemo. »Ta omogoča zaščito kreditojemalcev tako, da država, ko kreditojemalec ni več sposoben odplačevati obrokov kredita, prevzame ta tveganja in vstopi na nek način v čevlje tega kreditojemalca za določen čas, dokler se mu razmere ne izboljšajo. Tako da ta kreditojemalec ne ostane na cesti, ohrani streho nad glavo in če se mu razmere v nekem doglednem času, v zakonu smo zapisali v treh letih oziroma najkasneje v petih letih ne uredijo, potem država vstopi v razmerje neposredno do banke, s kreditojemalcem pa se vzpostavi najemno razmerje,« je predlog zakona predstavil poslanec Černač.

In čeprav je koalicija v koalicijski pogodbi pred letom dni zapisala velike načrte o tem, kako bo za stanovanjsko politiko in reševanje stanovanjskih vprašanj namenila 0,4 odstotka BDP, kar bi trenutno znašalo okoli 160 milijonov evrov letno, je v predlogu proračuna za ta namen predvidenih zgolj 6 milijonov evrov. »To kaže na to, da vlada ne namerava voditi nikakršne stanovanjske politike, da mlade prepušča trgu, da s pasivnostjo in neukrepanjem omogoča divjanje cen nepremičnin in najemnin,« je opozoril poslanec SDS.

V nadaljevanju je s pomočjo grafik podrobneje predstavil, kako naj bi stanovanjska jamstvena shema delovala. Poslanec je pojasnil, da bi pri kreditojemalcih, ki po zaostrenih kriterijih niso več kreditno sposobni, v kreditno razmerje vstopila država preko stanovanjskega sklada, s čimer bi vzpostavila jamstveno razmerje med kreditojemalcem in banko. Možnost pridobitve kredita je omejena na maksimalno 150.000 evrov ter odplačevanje maksimalno 30 let. »Če kreditojemalec izpolnjuje obveznosti po pogodbi, ni težav, stroški, ki nastajajo v tej shemi, so za državo minimalni oziroma jih skoraj ni, učinki pa so enormni. Ljudje bi z vstopom države v jamstveno shemo do kreditov lahko dostopali,« je pojasnil Černač.
stanovanjska jamstvena shema

Nato je poslanec pojasnil, da v kolikor bi se karkoli zalomilo, na primer, da kreditojemalec ostane brez službe, da ni sposoben odplačevati obrokov kredita, pa bi v to razmerje vstopila država prek stanovanjske jamstvene sheme in bi obroke odplačevala banki, največ 36 mesecev. »Če se družini situacija popravi, ta družina počasi tisto, kar je bila dolžna, poplača, in pridemo do enake situacije kot na začetku, ko razen administrativnih stroškov, ni za državo nobenih drugih stroškov,« je še povedal poslanec in dodal, da so s to shemo lahko doseženi veliki  učinki, predvsem na področju boljše dostopnosti stanovanj za mlade in za družine ter na področju stanovanjske oskrbe.

Poslanec SDS Zvone Černač je še dejal, da smo bili v poslanski skupini SDS  presenečeni nad odzivom predsednika vlade Šarca in koalicije na že omenjeni sklep Banke Slovenije. »Po našem mnenju so bili odzivi popolnoma napačni. Šlo je za kritiko regulatorja za to, ker je sprejel ukrepe, ki naj bi ščitili potrošnika, torej kreditojemalca, namesto da bi vlada sprejela to, kar predlagamo mi in to bi lahko sprejela že pred dvema mesecema. Vedeti morate, da je bil ta sklep Banke Slovenije na Svetu sprejet že 3. septembra. Na svet Banke Slovenije sta vabljena tako minister za finance iz LMŠ Andrej Bertoncelj kot predsednik državnozborskega odbora za finance iz DeSUS Robert Polnar. Oba sta bila vabljena, nista bila prisotna, ampak za to, kaj se bo zgodilo čez dva meseca, se je vedelo že 3. septembra,« je še spomnil poslanec Černač. »Neprimeren odziv predsednika vlade pomeni norčevanje iz ljudi, namesto, da bi vlada takoj sprejela ukrepe, je Šarec samo kazal s prstom na nekoga, ki je delal tisto, za kar je po zakonu pristojen in vse kar je počel, je počel v interesu kreditojemalcev,« je povedal Černač. »Na spletni strani vlade smo lahko prebrali, da vlada za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanju nanje namenja 184 milijonov evrov.  V tem primeru, ko gre za konkretne stiske ljudi in reševanje stanovanjskih vprašanj, kjer ni potrebnih niti 10% te vsote, pa ta vlada ni sposobna sprejeti nobenega ukrepa,« je zaključil Černač.

Poslanec Žan Mahnič pa je v nadaljevanju spomnil, da smo v SDS že v preteklem mandatu vložili dva zakona, ki sta se nanašala na reševanje prvega stanovanjskega vprašanja. »Takrat smo želeli prenesti stanovanja, ki jih ima v lasti DUTB na državni stanovanjski sklad. Ta stanovanja bi potem dali mladim družinam. Seveda to ni bilo sprejeto,« je dejal Mahnič in ob tem dodal, da smo od Šarčeve vlade z nadkoalicijsko Levico poslušali velikopotezne načrte, kaj vse se bo storilo na področju stanovanjske problematike. Vendar se na tem področju v enem letu ni naredilo praktično nič. »Še več, premier Šarec je dejal, da potrebuje vsaj eno leto, da bo pripravil zakon. No, v SDS je zakon nastal v enem dnevu, pa nimamo za sabo celotnega državnega aparata,« je bil oster poslanec SDS. Sam ima upanje, da se bo predsednik vlade opredelil do predlagane stanovanjske sheme in da jo bo vladajoča koalicija podprla. Po Mahničevem mnenju ni potrebe, da se s prstom kaže na Banko Slovenije, ampak mora vladajoča koalicija na področju stanovanjske politike nekaj narediti, kot je to storila stranka SDS s stanovanjsko shemo. »S to shemo želimo zaščititi blaginjo državljanov, ublažiti ukrep Banke Slovenije in zaščititi tiste, ki so bili s tem ukrepom prizadeti ter jim pomagati do stanovanja,« je bil jasen predsednik pomladka SDS.

Poslanec Mahnič je še povedal, da se je včeraj udeležil sestanka Mladinskega sveta Slovenije, na katerem so v pisani druščini vseh mladinskih organizacij, ki v Sloveniji kaj pomenijo, sprejeli tri sklepe, in sicer: da naj politika zagotovi stanovanjsko jamstveno shemo, drugi, da je potrebno graditi nove študentske domove in tretji, da se gradi nova stanovanja povsod, ne le v Ljubljani. »To, kar smo danes predstavili, je prvi od ukrepov reševanja stanovanjske problematike. Z majhnim vložkom bo rezultat ogromen. Kajti na ta način bodo lahko tisti, ki sedaj zaradi zaostritve pogojev padejo iz sistema, prišli do kredita, ker bo država jamčila, če se nič ne zalomi, države to ne stane nič, če pa se kaj zalomi, pa v jamstveno shemo vstopi država,« je poudaril poslanec.

Poslanec je bil tudi mnenja, da je stanovanjska jamstvena shema prava pot reševanja težav na stanovanjskem področju in izrazil upanje, da bo tudi koalicija prepoznala dobrobit predlagane sheme. »Stanovanjska jamstvena shema bo garant za to, da bodo državljanke in državljani prišli do stanovanja oziroma do svoje nepremičnine. Tukaj ne gre samo za stanovanja, gre tudi za gradnje in pozidave,« je zaključil poslanec SDS Žan Mahnič.

Vir: sds.si

Mogoče vam bo všeč