Nekategorizirano

UJPlačam – obveznosti do države

Ministrstvo za finance je konec prejšnjega tedna objavilo novico, da bo od 1. marca 2018 naprej mogoče več kot petsto različnih obveznosti do države in občin plačati s plačilnimi karticami brez stroškov plačilnih storitev. Negotovinska plačilna mesta UJPlačam bodo dostopna na enajstih lokacijah po vsej Sloveniji, glede na povpraševanje pa se bo mreža lokacij lahko tudi prilagodila.

Plačevanje bo možno na območnih enotah Uprave RS za javna plačila
v ponedeljek, torek, četrtek in petek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 17.00:

 • Koper, Pristaniška ulica 10, 6000 Koper,
 • Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj,
 • Ljubljana, Dunajska cesta 25, 1000 Ljubljana,
 • Murska sobota, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
 • Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto,
 • Postojna, Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna,
 • Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica,
 • Žalec, Šlandrov trg 22, 3310 Žalec.

Na treh pa bo plačevanje možno po drugačnem urniku:

 • Celje, Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje
  (ponedeljek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 17.00),
 • Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica
  (ponedeljek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 17.00),
 • Maribor, Titova cesta 10, 2000 Maribor
  (ponedeljek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 12.00 ter med 13.00 in 17.00).

Uprava RS za javna plačila bo prav tako od 1. marca 2018 omogočala plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam, in sicer s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) in brez stroškov plačilnih storitev za zavezance.

Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam, označenih s posebnim logotipom, bo mogoče plačati vse obvezne dajatve posameznikov, podjetnikov in podjetij – torej: od dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, različnih taks in glob do davka na dodano vrednost ter prispevkov za socialno varnost. Celoten seznam več kot petsto obveznih dajatev je dosegljiv tukaj

Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam ne bo mogoče plačati drugih obveznosti (plačila elektrike, telefona, komunale, oskrbnine v javnih zavodih, RTV prispevka), ki se plačujejo na račune proračunskih uporabnikov ali pravnih oseb. Torej za vse, kar ne plačamo državi, temveč drugim organizacijam in podjetjem.

Pripravil Andy

Mogoče vam bo všeč