Nekategorizirano

Tema letošnjega natečaja Evropa v šoli je zavržena hrana

Urad vlade za komuniciranje in Zveza prijateljev mladine Slovenije že 22. leto zapored sodelujeta pri pripravi natečaja Evropa v šoli. Naslov natečaja v letu 2020/2021 se glasi »Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga«.


Tema letošnjega natečaja je tako povezana z 12. ciljem trajnostnega razvoja –zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe. Letos bodo učenci in dijaki torej razmišljali o tem, kaj je odpadna hrana in kako nastane, kako vpliva na okolje in kako lahko to težavo odpravimo. 

Glavna cilja natečaja Evropa v šoli sta prispevati k ustvarjalnemu spoprijemanju z družbenimi težavami, ki nas pestijo doma, v Evropi in po svetu, ter krepiti medsebojno razumevanje, strpnost in solidarnost. Učenci in dijaki s sodelovanjem na literarnem, likovnem, fotografskem, video in internetnem natečaju vsako leto razmišljajo o izzivih prihodnosti, razvijajo ustvarjalnost ter samostojno in kritično razmišljanje. Lani je v natečaju sodelovalo kar 140 osnovnih in srednjih šol ter 12.584 učencev in dijakov. 

Zadnja leta poudarek na ciljih trajnostnega razvoja
Nacionalni odbor natečaja Evropa v šoli vsebinsko naravnanost in slogan vsako leto prilagodi temi evropskega leta, zadnja leta pa se vedno bolj osredotoča na cilje trajnostnega razvoja, ki jih določa Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030. Mladi so tako v zadnjem času že razmišljali o podnebnih spremembah, spolni neenakosti, pomenu kulturne dediščine in podobnih pomembnih temah.

Kako pomembna je problematika odpadne hrane, so prepoznali tudi v Generalni skupščini Združenih narodov, saj so s podporo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) 29. septembra letos prvič razglasili mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadne hrane. Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 si prav v okviru doseganja 12. cilja prizadeva prepoloviti količino odpadne hrane na prebivalca, zmanjšati izgube hrane vzdolž proizvodne verige, zmanjšati količino odpadkov in podobno. 

Koordinatorji natečaja Evropa v šoli upajo, da se bodo osnovne in srednje šole kljub spremenjenim okoliščinam tudi letos v čim večjem številu odzvale na natečaj. Pomembno je, da mladi v Sloveniji razmišljajo o tej problematiki in seveda tudi rešitvah – navsezadnje učenci in dijaki znotraj natečaja razmišljajo o tem, v kakšnem svetu želijo živeti.

Odpadna hrana je problem v svetu in Sloveniji
Izgube hrane in odpadna hrana sta daljnosežna težava z ogromnimi finančnimi, etičnimi in okoljskimi posledicami. Po podatkih Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo po vsem svetu vsako leto zavržemo približno 1,3 milijarde ton hrane, kar je tretjina vse hrane, proizvedene za prehrano ljudi.

Leta 2018 je vsak prebivalec Slovenije zavrgel povprečno 68 kilogramov hrane, skupno smo v Sloveniji v tem letu zavrgli 139.900 ton odpadne hrane. Več kot polovica odpadne hrane je nastala v gospodinjstvih (52 % ali skoraj 73.200 ton). Ta količina bi bila lahko precej manjša, če bi bil naš odnos do hrane drugačen in bi poskrbeli, da hrana ne bi pristala med odpadki. Ocenjujejo namreč, da je bilo 38 % te odpadne hrane še užitne, to količino pa bi z ozaveščanjem in pravilnim odnosom do hrane lahko zmanjšali ali preprečili.

Mogoče vam bo všeč