Nekategorizirano

Stanovanjska soseska Dečkovo naselje 10 v Celju – dobre prakse je treba posnemati

V skrbi za popravek ali izboljšanje rešitev stanovanjske problematike, posebej prvega reševanja stanovanjskega problema za mlade družine in vseh , ki se s tem  problemom in izzivom soočajo prvič, gre v izgradnjo nove stanovanjske soseske  pod delovnim nazivom DN 10.

Mestna občina Celje skupaj z družbo Nepremičnine Celje predvideva dograditev Dečkovega naselja z novo stanovanjsko sosesko na površini 20.000 m². Izgradnja šestih stanovanjskih objektov s 135 stanovanji in parkirno hišo bo delno zmanjšala potrebo po najemnih stanovanjih. Stanovanja bodo v veliki meri namenjena za neprofitni najem, nekaj stanovanjskih enot pa bo namenjenih mladim družinam. Gradnja se bo predvidoma začela leta 2020. Investicija, ki bo eden pomembnejših ukrepov na področju stanovanjske politike za obdobje 2018–2022, je ocenjena na 13.5 milijona EUR.

Stanovanja na voljo za vse družbene skupine

Projekt predvideva naslednjo strukturo stanovanj in sicer:

14 oskrbovanih stanovanj, projektiranih na podlagi Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje in bodo podeljena v skladu s Pravilnikom za oddajanje oskrbovanih stanovanj v najem,

36 stanovanj namenjenih mladim in mladim družinam, ki bodo oddana mladim in mladim družinam na podlagi Javnega razpisa za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam v obdobju do leta 2021 in v skladu s Pravilnikom o oddaji tržnih stanovanj in stanovanj posebnim kategorijam upravičencev,

92 neprofitnih stanovanj, dodeljenih prosilcem glede na njihovo socialno in zdravstveno ogroženost oziroma stanje. Stanovanja bodo podeljena na podlagi Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v obdobju 2019-2021, pri tem pa se bodo upoštevala pravila, ki izhajajo iz Stanovanjskega zakona, Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

 

Te dni je Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko včeraj izdala odločitev o podpori za operacijo CTN stanovanjska soseska Dečkovo naselje / DN 10. To pomeni, da so za projekt stanovanjske soseske DN 10 odobrili finančni prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skupni znesek sofinanciranja je 5.764.510,92 € (80 % EU in 20 % RS).

Celjanom, celjski občini in njeni družbi  Nepremičnine Celje uspel še ne podvig. Dobili so še dodatno potrditev v obliki izdane odločbe o podpori zgoraj imenovanega projekta DN 10 soudeležbi ali finančnega prispevka iz EU sklada za regionalni razvoj. Snovalci in udeleženci, pa na koncu koncev  Celjanke in Celjani imajo razlog  za nazdraviti še enemu dobremu dosežku. Dosežku pri katerem je preko skladov za pospeševanje reševanja konkretne problematiko  kjer so pridobili več kot 40 odstotno  finančno spodbudo.

 

Spodbudi in spodbujevalcem  pa še več dosežkov, ki bodo dobro deli čim večjemu številu občank in občanov!
Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč