Nekategorizirano

Sporočilo Marjana Podobnika: nadaljevali bomo tam in tako, kot smo začeli 12. maja 1988 v Unionski dvorani

Kandidat za novega predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Marjan Podobnik je v zanimivi razpravi s svetniki nove sestave Sveta KGZS in drugimi zainteresiranimi, kjer sta sodelovala tudi direktor Južnokoroške Kmetijsko gozdarske zbornice Hansi Mikl iz Celovca in evropski poslanec Franc Bogovič predstavil ambiciozni program verjetnega novega vodstva KGZS.

Ključne točke predstavljenega programa so:

Vzpostavitev KGZS kot proaktivnega, vztrajnega in odločnega zagovornika interesa kmetov in drugih članov KGZS

Sprejetje ukrepov, s katerimi bomo dosegli pravične cene kmetijskih pridelkov in poštene odnose v prehranski verigi

Brezkompromisno izločanje nepotrebne in škodljive birokracije povsod, kjer obremenitev kmetov z administracijo ni v funkciji zagotavljanja varne hrane

Za spoštovanje pravice do kmetovanja, lastninskih pravic kmetov in drugih lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov

Upravljanje s populacijo zveri na način, kot je potreben, da se zaščiti kmetijske površine in gozdove ter da ne bo ogrožen obstoj kmetov in poseljenega podeželja

Dosledno sledljivost vse hrane, še posebno hrane iz drugih držav, preko masnih bilanc in zahteve za označevanja porekla

Za varovanje kakovostnih kmetijskih zemljišč pred škodljivim in nepotrebnim uničevanjem ob izvajanju infrastrukturnih in drugih gradbenih projektov

Za izboljšanje pogojev za kmetovanje, tudi s povečanjem kmetij z dolgoročnim najemom kmetijskih zemljišč in gozdov v državni lasti

Spoštovanje poklica kmeta

Vzpostavitev 

sistema upravljanja s tveganji za zaščito dohodka kmetov

Hitrejši razvoj dopolnilnih dejavnostih na kmetijah

Davčno politiko, ki bo finančno in administrativno razbremenila kmete

Socialno politiko, ki bo zagotavljala socialno varstvo kmetov

				Unionska dvorana, Ljubljana, 12. maj 1988: ustanovitev prve demokratične politične stranke po drugi svetovni vojni v Sloveniji, Slovenske kmečke zveze.<br data-lazy-src=

Člani FKP SDS podpirajo Marjana Podobnika za predsednika KGZS 

https://www.sds.si/novica/clani-fkp-sds-podpirajo-marjana-podobnika-za-predsednika-kgzs-19910

Volitve novega vodstva KGZS bodo v ponedeljek, 26. oktobra, na konstitutivni seji Sveta KGZS.

Mogoče vam bo všeč