Nekategorizirano

Pravni nasveti potrošnikom v času koronavirusa: Nemožnost koriščenja fitnes storitev

Zveza potrošnikov nam svetuje.

Zaradi vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom se je zaprl tudi fitnes center, za katerega sem plačal letno vadnino. Fitnesa ne morem obiskovati, zato me zanima, kakšne so moje pravice. Lahko pogodbo prekinem?

Fitnes center je začasno zaprl vrata, posledično ne more izpolnjevati svojih obveznosti do potrošnika, to je omogočiti obisk fitnesa. Zakon o varstvu potrošnikov tega vprašanja ne ureja, zato je treba uporabiti določbe Obligacijskega zakonika o naknadni nemožnosti izpolnitve. Potrošnik je svojo obveznost (plačilo letne vadnine) že izpolnil, medtem ko ponudnik začasno ne more zagotavljati pogodbeno dogovorjenih storitev. V tem primeru potrošnik lahko zahteva vračilo sorazmernega dela letne vadnine, odvisno od dolžine obdobja, ko mu ponudnik ne more zagotavljati svojih storitev. Ko bodo ukrepi ukinjeni in bo spet mogoča vadba v fitnes centru, se bo pogodba nadaljevala do konca dogovorjenega obdobja. Zaradi delne neizpolnitve ni mogoče odstopiti od celotne pogodbe, zakon to dopušča le v primeru, če delna izpolnitev pogodbe ne ustreza pogodbeni stranki, vendar ta pogoj v primeru fitnes storitev po naši oceni ni izpolnjen. Enako velja, če potrošnik vadnino plačuje v mesečnih obrokih. Vzajemno pogodbo morata izpolnjevati obe stranki, zato potrošnik ni dolžan plačati mesečne vadnine za čas, ko mu ponudnik ne more zagotavljati storitev.

Gotovo so trenutne razmere težke tudi za ponudnike, ki seveda potrošnikom lahko ponudijo drugačne rešitve, na primer, da se namesto vračila sorazmernega dela vadnine za čas zaprtja podaljša obdobje veljavnosti pogodbe. Če se potrošniku kakšna od ponujenih rešitev zdi sprejemljiva, lahko na ta način pomaga omiliti posledice za svoj fitnes center, vendar je odločitev o tem prostovoljna.

Več info na https://www.zps.si/index.php/nasveti-in-zakonodaja-topmenu-235/storitve/10345-pravni-nasveti-potrosnikom-v-casu-koronavirusa-nemoznost-koriscenja-fitnes-storitev

Mogoče vam bo všeč